Livshjulet-øvelse (Tid: 20 min.)

Hvad kan livshjulet hjælpe dig med? De fleste kender følelsen af at være utilfreds med, hvordan vores hverdag og liv ser ud, eller at vi er pressede eller stressede. Selvom vi godt kan mærke, at vi har brug for at lave nogle ændringer, kan det være svært at få...

Hvad er coping-strategi

Hvad er coping? Coping er et begreb som bruges inden for særligt psykologi og coaching. Ordet coping er engelsk, og kan på dansk oversættes til at betyde ‘håndtering’ eller ‘mestring’. Det at ‘cope’ med noget betyder altså at håndtere det, eller mestre det. En coping...

Stressbelastningsmodel

Stress-belastnings modellen kan bruges til at beskrive en persons evne til at modstå niveauet af situationsbestemt stress. Stress-belastningsmodellen kommer faktisk originalt fra bygge-verdenen, og bruges til at beskrive forholdet mellem hvor meget belastning et...

Progressiv muskelafspændingsøvelse (Tid: 15 min.)

Hvorfor lave muskelafspændingsøvelsen? Denne muskelafspændingsøvelse er også kendt som ”spænd-slap af metoden”. Øvelsen er særligt god, hvis du oplever, at du spænder i kroppen, eller generelt har svært ved at slappe af. Derudover kan det hjælpe dig, hvis du har...

Hvordan mindfulness kan hjælpe med angst

Hvad er mindfulness? Mange har en dagligdag i et enormt højt tempo, og der er mange ting der hurtigt ændrer sig, og som vi skal tage stilling til. Det kan betyde, at vi nogle gange glemmer at ‘tjekke ind’ hos os selv. Mindfulness handler kort sagt om at være bevidst...
Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care