Stress og problemløsning

Når man er stresset, kan man hurtigt miste overblikket over sit liv, sine opgaver, og de problemer som man skal tackle i hverdagen. Her er derfor et redskab, du kan bruge for at skabe overblik:

Definer og afgræns dit problem

Problemer kan tit virke uoverskuelige og forvirrende. At bruge tid på at definere og afgrænse hvad et problem egentlig er, kan hjælpe dig med at få bedre overblik, se sagen fra nye vinkler, og identificere hvad der er centralt i problematikken. Start med at reflekter over følgende spørgsmål:

  • Hvor og/eller hvornår opstår problemet?
  • Hvilke mulige årsager har problemet?
  • Hvordan påvirker problemet dig?

Nu kan du prøve at lave en kort beskrivelse af problemet. Prøv at være så præcis og konkret som mulig. Hvis problemet består af flere dele, kan du også skrive dem ned. Prøv at holde din beskrivelse kort, så den kun har det mest centrale med.

Find løsninger

Når du er blevet mere bevidst om hvad problemet mere præcist består af, kan du begynde at arbejde på at finde konstruktive løsninger. Når vi møder modgang, sker der nemlig tit det, at vi prøver at bruge løsninger, som har virket for os tidligere, uden at overveje alternativer. Dog er det ikke altid den bedste eller mest hensigtsmæssige løsning. Derfor er det en god idé at prøve at komme på flere forskellige løsninger, så du bedre kan finde lige den, som er bedst til det aktuelle problem. Prøv at komme på mindst tre forskellige løsninger på dit problem – men gerne flere. Lige nu er ingen idéer dårlige idéer.

Prøv eventuelt at sætte ‘resultaterne’ ind i et skema, som vist nedenfor.

Når du har skrevet dine løsningsidéer ned, kan du begynde at vurdere løsningerne. Det kan du gøre ved at udfylde de næste to kolonner – styrker og svagheder – i skemaet, for hver enkelt idé. Hvis du har svært ved at finde styrker og svagheder ved dine løsninger, kan du prøve at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Er det en kort- eller langsigtet løsning?
  • Hvor stor sandsynlighed er der for, at jeg rent faktisk bruger løsningen?
  • Hvordan kan det påvirke andre, hvis jeg bruger denne løsning?

Når du har skrevet styrker og svagheder ned, kan du sammenligne dine forskellige idéer. Du kan for eksempel sammenligne mængden af styrker og svagheder ved hver idé, eller du kan kigge på typen af styrker og svagheder. Nogle styrker og svagheder er måske større og har mere betydning end andre, og omvendt.

Vi håber, du kan bruge artiklen her til at løse dit næste problem, og komme eventuelle stresssymptomer til livs. Har du andre gode forslag til at løse problemer med, skal du være velkommen til at dele dem i kommentarfeltet.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care