Tryghed og gensidig respekt

Et sundt parforhold handler om at to mennesker opbygger et tillidsbånd gennem tryghed og gensidig respekt. Oplever man at dette bånd bliver brudt, kan dette skyldes at den anden partner har forårsaget en form for svigt. Opstår et svigt fra en partner, er et vigtigt skridt at både forstå og bearbejde situationen, der har været med til at forårsage bruddet før, at man prøver at genopbygge tilliden i forholdet.

 

Årsager til svigt

Svigt kan være mange forskellige ting. De kommer oftest til udtryk gennem specifikke handlinger. Svigt kan eksempelvis være i form af utroskab, brud på aftaler, mangel på sympati eller mangel på kommunikation i parforholdet. Fra svigtet er sket er det vigtigt at forstå tankerne og følelserne, som ligger til grund for den handling der forårsager tillidsbruddet, for at kunne komme videre.

 

Genopbyg tilliden

Hvis man ønsker at genopbygge tilliden i parforhold, er det vigtigt at få bearbejdet det svigt, som har medført en masse negative følelser. Det gælder følelser fra begge parters side af. Her forsøger man at forstå, hvordan hvad der kom før, under og efter svigtet. Formålet her er at finde frem til, hvad der ledte til det, så man undgår at det samme sker igen.. og igen. Det tager tid at genopbygge tilliden efter et brud, og man kan derfor godt opleve en følelse af tvivl eller mistillid overfor ens partner efter, at man er begyndt at bearbejde det sammen.

 

Selvrespekt

De svære følelser som svigt i høj grad kan medføre, påvirker ofte ens selvbillede. I den proces som man gennemgår efter et svigt, kan det hjælpe at huske på, at man selv vælger sin partner. Du vælger hvilken partner, som du gerne vil være i et forhold med, og hvordan han eller hun skal behandle dig både nu og fremover. Går du på kompromis med dine egne værdier for at være i et parforhold, kan det gå ud over din respekt for dig selv og den måde, som du ser dig selv på. Det er derfor vigtigt for både parforholdet, men i særdeleshed også for dig selv, at du finder eller genfinder de værdier, som du og parforholdet stod for inden, du oplevede et svigt.

 

Få hjælp hos We.Care

Hvis du oplever dig selv i en situation hvor du har brug for en professionel at tale med, kan vi tilbyde en række psykologer med speciale i parforhold og parterapi. Det kan være en god idé at søge hjælp til håndtering af svigt.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care