Vilkår og handelsbetingelser

 1. Generelt
  1.1 Disse vilkår og handelsbetingelser (herefter ”betingelser”) gælder for ethvert abonnementskøb af sundhedsfaglig rådgivning, der udbydes gennem online konsultationer på hjemmesiden we.care og den mobile applikation; WeCare.

1.2 Tjenesten udbydes af We.Care Health A/S, CVR-nr.: 39825406, Gasværksvej 16,4, 1656 København V (herefter ”We.Care”, ”vi”, ”os” eller ”vores”).

1.3 Ved at trykke ”Jeg accepterer betingelserne” i forbindelse med dit køb, bekræfter og erklærer du, at have læst, forstået og accepteret betingelserne.

1.4 Disse betingelser indeholder særlige regler om din fortrydelsesret i afsnit 8 og ansvarsbegrænsninger i afsnit 14, så det er vigtigt at du læser betingelserne grundigt igennem.

1.4.1 Første gang du tager Tjenesten i brug, giver du dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder. Læs nærmere herom i afsnit 8.

 1. Vores forpligtelser 
  2.1.1 Vi anvender kun autoriserede psykologer, der er i besiddelse af et dansk autorisationsbevis eller som lever op til danske standarder for autorisation.

2.2 Det er vores ansvar, at konsultationer via Tjenesten overholder gældende regler for lægefaglig virksomhed, herunder krav til konsultationer, at føre korrekt journal mv.

2.2.1 Vi er forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som lovgivningen påhviler os.

2.2.2 Vi er forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

2.2.3 Vi er forpligtede til at foretage en selvstændig vurdering af, om de oplysninger vi har modtaget fra dig, er relevante og tilstrækkelige for vores behandling af dig.

2.2.3.1 Hvis vi ikke er i stand til at varetage behandlingen af dig forsvarligt uden en nærmere undersøgelse, gør vi dig straks opmærksom herpå og vejleder dig i relevant omfang.

2.2.3.2 Du kan aldrig kræve en bestemt diagnose, behandling eller henvisning. Det vil altid være psykologens faglige skøn, der ligger til grund for den rådgivning og vejledning, du modtager.

2.2.4 Vi foretager ikke vurderinger af andre sundhedsfaglige personers arbejde.

 1. Tjenesten
  3.1 Vi stiller en online platform til rådighed for dig, hvor du mod betaling, får adgang til online konsultation med en autoriseret psykolog fra We.Care eller en af We.Care godkendt samarbejdspartner, som matches ud fra dit behandlingsønske (herefter ”Tjenesten”).

3.1.1 Konsultationen foregår via chat, video eller i en kombination af begge. Du kan se vores løsninger her.

 1. Adgang til og brug af Tjenesten
  4.1 For at få adgang til Tjenesten, skal du oprette en bruger, som alene må anvendes af dig.  Du skal være mindst 18 år for at få adgang til- og bruge Tjenesten.Er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af dig.

4.1.1 Du kan vælge at anvende Tjenesten anonymt. Bemærk, at du kun kan anvende Tjenesten anonymt ved din første konsultation/indledende samtale, da psykologen i dette tilfælde ikke har pligt til at føre journal. Vælger du ved din indledende samtale at være anonym via vores chat funktion, er du 100 % anonym over for din matchede psykolog. Vi modtager dog de betalingsoplysninger, som du anvender ved din betaling. Disse anvendes udelukkende til at administrere dit køb. Ønsker du også videokonsultation, så er du delvis ”anonym” over for din matchede psykolog, da du ikke behøver at oplyse dit navn mv.

4.1.2 Ønsker du, efter din indledende samtale at indgå i et forløb, kan du ikke længere anvende Tjenesten anonymt, da psykologen har pligt til at føre journal. 

4.2 Når du opretter dig som bruger, bliver du bedt om at indtaste dine kontaktinformationer samt at vælge en adgangskode. Du har ansvaret for at de afgivne oplysninger til enhver tid er korrekte og ajourførte samt, at din adgangskode ikke kommer til andres kendskab.

4.3 For at kunne anvende Tjenesten skal du have adgang til internettet med en passende hastighed. For at gennemføre en online videokonsultation, skal du også have mikrofon, højttaler og et webkamera tilsluttet til din computer, tablet eller smartphone. De tekniske krav til adgang findes herDu betaler selv alle omkostninger forbundet med at have det rette udstyr og adgang til internettet.

 1. Priser
  5.1 Der gælder forskellige priser for dit abonnement. Priser for Tjenesten finder duher.

5.2 Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Du kan betale med de betalingsmidler der fremgår af vores hjemmeside.

 1. Abonnementskøb: opsigelse og automatisk fornyelse
  6.1 Du får, efter betaling af dit ønskede abonnement, adgang til online konsultationer (skriftlige og video) med din matchede psykolog medmindre andet er aftalt med We.Care. Abonnementet betales forud for den periode, som er inkluderet i abonnementsperioden.

6.2 Ved køb af dit abonnement vil du blive tilmeldt automatisk kortbetaling. Dit abonnement vil derfor automatisk blive trukket fra dit kort, og der sendes en kvittering på den e-mail, du har oplyst ved oprettelse af din bruger.

6.2.1 Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Dette kan du gøre, når du er logget ind på Tjenesten. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil dit abonnement blive opkrævet via faktura på din e-mailadresse.  Du kan først bruge Tjenesten igen, når du har betalt fakturaen.

6.3 Du kan til en enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet. Du vil fortsat kunne anvende Tjenesten frem til ophør af den gældende abonnementsperiode, men du modtager ikke refusion for den indeværende faktureringsperiode.

6.4 Du opsiger abonnementet ved at logge ind på Tjenesten og herefter Profil og konto. Du kan også opsige dit abonnement ved at sende os en e-mail på hello@we.care.

6.5 Manglende betaling af dit abonnement, fx sletning af dine betalingsoplysninger, fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

6.5.1 Ved manglende betaling er vi berettiget til at kræve rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

 1. Online konsultation
  7.1 Ved køb til online konsultation får du, efter betaling, adgang til en online konsultation med en autoriseret psykolog via chat, video eller i kombination af begge. Bemærk at du fraskriver dig din fortrydelsesret, når du har taget Tjenesten i brug. Det vil sige når du enten (i) har foretaget din første konsultation via chat eller (ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter, jf. afsnit 8.

7.2 Chat-konsultation

7.2.1 Du kan chatte ubegrænset med din matchede psykolog via vores chat-funktion, når du er logget på som bruger.

7.3 Videokonsultation

7.3.1 Tidspunkt for afholdelse af videokonsultation sker via booking af konsultation i kalenderfunktionen, når du er logget på som bruger.

7.3.1.1 Hvis du udebliver fra en aftalt videokonsultation, vil du modtage en e-mail påmindelse om, at vi afventer din opkobling. Ved manglende opkobling fra dig, senest 5 minutter efter at du har modtaget en påmindelse, anser vi din videokonsultation som afsluttet.

7.3.2 Ved videokonsultationens start, skal du, med mindre det er en indledende samtale og at du ønsker at være anonym, identificere dig over for psykologen ved at vise dit kørekort eller pas til psykologen, så psykologen kan validere din identitet.

7.3.3 Vi forbeholder os retten til at annullere eller afbryde en videokonsultation som følge af tekniske problemer. Er dette tilfældet vil du ikke blive opkrævet betaling for den afbrudte videokonsultation uanset, om de tekniske problemer skyldes problemer hos dig eller os.

7.3.4 Du aftaler tidspunkt for afholdelse af videokonsultationen i kalenderfunktionen, når du er logget på som bruger.

7.3.4.1 Du kan ændre/aflyse tidspunktet for afholdelse af videokonsultation indtil 24 timer før videokonsultationens begyndelse. Der ydes ingen refusion af indbetalt beløb, hvis du overskrider deadline for at ændre/aflyse.

 1. Fortrydelsesret
  8.1 Du har efter betaling 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesret gælder kun indtil, at du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du i) har foretaget din første konsultation via chat eller ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter.

Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.

8.2 For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os om din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring. Den utvetydige erklæring kan du sende via e-mail til hello@we.care eller via brev til adressen i pkt. 1.2. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen i afsnit 17, men det er ikke obligatorisk.

8.3 Udnytter du fortrydelsesretten, refunderer vi din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

8.3.1 Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

8.4 100% Tilfredshedsgaranti: Vi refunderer det fulde beløb, hvis du efter en videokonsultation eller efter skriftlig psykologhjælp ikke er tilfreds eller ønsker at skifte til en anden psykolog. Hvis du af den ene eller anden årsag ikke er tilfreds, så skal du blot skrive til os eller ringe til 53 53 59 17. Så refunderer vi det fulde beløb for seneste videokonsultation eller beløbet for igangværende måned, hvis du er på en abonnementsløsning, tilbage til dit kreditkort.

 

 1. Dit ansvar
  9.1 Du er ansvarlig for, at de oplysninger du giver os til en enhver tid, er korrekte og relevante, så vi kan behandle dig bedst muligt.

9.2 Du er ansvarlig for at sikre, at den enhed du anvender til Tjenesten – hvad enten du benytter dig af en computer, mobiltelefon eller tablet – er behørigt sikret med antivirus, antispyware, spamfiltrering, antiphishing og firewall.

9.3 Det er også dit ansvar at dine brugeroplysninger opbevares på forsvarlig vis samt at din adgangskode ikke eksponeres overfor tredjemand.

 1. Tekniske krav
  10.1 Vi ønsker, at Tjenesten skal kunne tilgås af så mange som muligt, og gør derfor meget ud af, at de primære funktioner altid er tilgængelige med de mest udbredte operativsystemer og internetbrowsere. De tekniske krav til adgang findes her.
 2. Personoplysninger
  11.1 Ved køb af online konsultationer giver du dit samtykketil, at vi må indsamle, behandle og opbevare de personoplysninger, du giver os i forbindelse med vores behandling af dig. Ønsker du ikke at give os dit samtykke, kan du ikke indgå i et forløb og anvende Tjenesten. Anvender du alene Tjenesten til en indledende samtale, kan du vælge at være anonym.  
 3. Sikkerhed
  12.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

12.2 Når du anvender Tjenesten, vil dine personoplysninger og journal føres elektronisk og blive opbevaret hos vores databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med.

12.3 Tjenesten er udviklet specielt til at håndtere følsomme personoplysninger og er krypteret på både transaktionsniveau, dvs. de enkelte samtaler, samt kryptering af de steder, hvor dine personoplysninger bliver gemt. Du kan læse mere her.  

 1. Ændring af priser og handelsbetingelser 
  13.1 Vi kan løbende ændre og tilrette betingelserne, eksempelvis på baggrund af ændringer i lovgivningen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail eller din konto.

13.2 Vi kan løbende ændre i abonnementspriserne. Prisstigninger vil blive varslet 1 måned inden at prisstigningen træder i kraft. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen påvirker dig.

 1. Ansvar og ansvarsbegrænsning
  14.1 Med de begrænsninger der er fastsat i betingelserne, er parterne erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.

14.1.1 We.Care er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Tjenesten, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet, driftstab, datatab, misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for We.Care’s kontrol. Foranstående gælder kun såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos We.Care.

14.2 We.Care’s pligt til at betale erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til dine betalinger i de forudgående 12 måneder.

 1. Spørgsmål og klager
  15.1 Såfremt du har spørgsmål eller klager, er vi meget interesserede i at høre om det. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os ved skriftlig henvendelse per e-mail på hello@we.care.

15.2 Som privatkunde har du også mulighed for at klage online til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

15.3 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

 1. Lovvalg og værneting 
  16.1 Eventuelle tvister mellem dig og os afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.
 2. Standardfortrydelsesblanket 

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: We.Care Health A/S
c/o Podimo
Gasværksvej 16, 4
1656 København V
CVR-nummer: 39825406

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om online konsultation.

Bestilt den: _______________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________

 

Forbrugerens adresse: __________________________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: Dato:

 

__________________________ __________________________


Denne version er senest revideret den 8. januar 2021

 

Datapolitik

Hvis du ikke ønsker at give os dit samtykke, kan du ikke anvende vores Tjeneste til et sammenhængende forløb. Det skyldes, at vi har pligt til at føre journal. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Konsekvensen heraf vil være, at vi ikke kan varetage Formålet, herunder at du ikke kan modtage behandling via Tjenesten.

Persondatapolitik:

Velkommen som patient hos:

We.Care Health A/S
CVR: 39825406
c/o Podimo
Gasværksvej 16, 4
1656 København V
+45 60703335
hello@we.care

Vi behandler, i vores egenskab af dataansvarlig, en række personoplysninger om dig når du opretter dig som bruger på We.Care (herefter ”Tjenesten”) til online konsultationer og som led i behandlingen af dig som patient.

For at opfylde vores oplysningspligt, herunder reglerne for dit samtykke, informerer vi dig i det følgende om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger. 

 1. Formål
  1.1 Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at i) kunne give dig den aftalte online konsultation, herunder diagnosticering, medicinordinationer og føre journal ii) administrere din betaling for dit forløb som patient og iii) opfylde lovkrav (herefter ”Formålet”).
 2. Personoplysninger, som vi indsamler og behandler
  Helbredsoplysninger:

1.1 Vi kan med dit samtykke, indsamle og behandle nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os, og som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig. Det kan eksempelvis være oplysninger om fysiske og psykiske symptomer, misbrug, problemer i hjemmet, strafbare forhold mv.

1.1.1 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Konsekvensen heraf vil være, at vi ikke kan varetage Formålet, herunder at du ikke kan modtage behandling via Tjenesten. 

1.1.2 Hvis du er under 15 år, er det dine forældre eller den af dine forældre, der har forældremyndigheden, som skal give det endelige samtykke til vores behandling af dig.

Almindelige personoplysninger:

1.2 Vi indsamler almindelige personoplysninger om dig til opfyldelse af Formålet og når du registrerer dig på Tjenesten og oprettes som patient.

1.3 De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

 • Stamdata; for- og efternavn og adresse
 • Login informationer; e-mailadresse og adgangskode

CPR-nummer:

1.4 Vi kan indsamle dit CPR-nr. når vi har pligt hertil, eksempelvis til at få bekræftet din identitet eller til opfyldelse af reglerne om journalføring.

1.5 Vi kan desuden indsamle dit CPR-nr. hvis det er relevant for indberetning til myndigheder eller hvis vi skal indberette dine regninger til f.eks. Sygeforsikring Danmark eller dit forsikringsselskab, hvor din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv.

Andre oplysninger:

1.6 I forbindelse med behandlingen kan det være nødvendigt at notere andre relevante oplysninger (end ovenfornævnte), du giver, ned i din journal. Sådanne oplysninger noteres udelukkende, hvis det er relevant for din behandling.

1.7 Udover de personoplysninger du selv giver os og som noteres under behandlingen, kan vi – hvis du har givet samtykke til dette – modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. fra din sundhedsforsikring eller læge.

 1. Tavshedspligt
  2.1 Vi er underlagt tavshedspligt. Alt der tales og skrives om samt det der noteres ned om dig, bliver behandlet strengt fortroligt.

2.2 Vi har dog pligt til at bryde tavshedspligten, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, eller hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

 1. Deling
  3.1 Videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger vil kun ske med dit forudgående samtykke, jf. dog pkt. 3.2 og 4.1.1.

3.1.1 I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

3.1.1.1 Når vi videregiver dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger til sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne oplysninger, og skal opfylde deres egen oplysningspligt overfor dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine oplysninger.

3.2 Almindelige personoplysninger, som er registreret til brug for afregningsformål, herunder indberetninger til myndigheder eller forsikringsselskaber, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

3.3 Vi kan videregive dine personoplysninger i anonymiseret form til statistisk eller videnskabelig brug.

 1. Sikkerhed og beskyttelse 
  4.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

4.1.1 Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

4.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, herunder behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger, herunder helbredsoplysninger.

4.3 Når du anvender Tjenesten, vil dine personoplysninger og journal føres elektronisk og blive opbevaret hos vores databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med. Tjenesten er udviklet specielt til at håndtere følsomme personoplysninger og er krypteret på både transaktionsniveau, dvs. de enkelte samtaler, samt krypteret de lokationer, hvor dine personoplysninger bliver gemt.

4.3.1 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personoplysninger hos databehandleren.

4.4 Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 1. Sletning af dine personlige oplysninger
  5.1 Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

5.2 Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, og senest når vores retlige forpligtelse til at opbevare journaloplysninger ophører, hvilket p.t. er 5 år efter det seneste notat.

 1. Dine rettigheder 
  6.1 Du er til enhver tid berettiget til at få aktindsigt i den journal, vi fører, samt at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail.

6.2 Du kan til en enhver tid få overført dine personoplysninger til en anden behandler eller modtage en kopi af dine personoplysninger. Ønsker du at en kopi bedes du kontakte os på vores e-mail.

6.3 Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis disse ikke er omfattet af patientjournalen.

6.3.1 Efter gældende lovgivning kan vi være underlagt journalpligt og må derfor ikke slette oplysningerne i din journal. Hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse.

6.4 Hvis hele eller dele af vores behandling beror på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

6.4.1 Efter gældende lovgivning kan vi være underlagt journalpligt og må derfor ikke slette oplysningerne i din journal. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger derfor stadig blive opbevaret indtil vores retlige forpligtelse ophører, hvilket p.t. er 5 år efter det seneste notat.

6.5 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-maildt@datatilsynet.dk

6.5.1 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care