Vilkår og handelsbetingelser

  1. Generelt 

  1.1 Disse handelsbetingelser (”Betingelser”) gælder for ethvert enkelt- og/eller abonnementskøb af sundhedsfaglig rådgivning, der udbydes af We.Care Health A/S, CVR-nr.: 39825406, Gasværksvej 16,4, 1656 København V (”vi”, ”os” eller ”vores”), gennem online konsultationer på vores hjemmeside (”Hjemmeside”) og vores mobile applikation (”App”).

  1.2 Ved at trykke ”Jeg accepterer betingelserne” i forbindelse med dit køb, bekræfter og erklærer du, at have læst, forstået og accepteret Betingelserne samt at din brug af Tjenesten (som defineret i afsnit 2) vil være i overensstemmelse hermed.

  1.3 Din brug af vores Tjeneste er udtrykkeligt betinget af din accept af Betingelserne, og du må kun acceptere hvis du er mindst 18 år, eller hvis vi har samtykke fra din forældre eller værge. 

  1.4 Bemærk at Betingelserne indeholder særlige regler om din fortrydelsesret i afsnit 8 samt vores ansvarsbegrænsninger i afsnit 15. Du opfordres derfor til at læse Betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som Betingelserne beskriver.

  2. Tjenesten 

  2.1 Vi stiller en online platform til rådighed for dig, hvor du mod betaling, får adgang til online konsultation med en psykolog fra os, eller en af os godkendt samarbejdspartner, som matches ud fra dit behandlingsønske (”Tjenesten”).

  2.1.1 Konsultationen foregår via chat, video eller i en kombination af begge på vores Hjemmeside eller App. Du kan se vores aftaleløsninger her.

  3. Vores ansvar og forpligtelser 

  3.1 Vi anvender kun autoriserede psykologer, der er i besiddelse af et dansk autorisationsbevis.

  3.2 Det er vores ansvar, at konsultationer via Tjenesten overholder gældende regler for lægefaglig virksomhed, herunder krav til konsultationer, korrekt journalføring mv. 

  3.3 Vi er forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelse, som lovgivningen påhviler os.

  3.4 Vi er forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

  3.5 Vi er forpligtede til at foretage en selvstændig vurdering af, om de oplysninger vi har modtaget fra dig, er relevante og tilstrækkelige for vores behandling af dig.

  3.5.1 Hvis vi ikke er i stand til at varetage behandlingen af dig forsvarligt uden en nærmere undersøgelse, gør vi dig straks opmærksom herpå og vejleder dig i relevant omfang.

  3.5.2 Du kan aldrig kræve en bestemt diagnose, behandling eller henvisning. Det vil altid være psykologens faglige skøn, der ligger til grund for den rådgivning og vejledning, du modtager.

  3.6 Vi foretager ikke vurderinger af andre sundhedsfaglige personers arbejde.

  4. Priser 

  4.1 Der gælder forskellige priser for Tjenesten afhængigt af dit valg af aftale (enkeltkøb eller abonnement) på online konsultationer. Priserne finder du her.

  4.1.1 Prisen for et abonnement består af et periodemæssigt abonnementsgebyr (f.eks. et månedligt gebyr). De priser, der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med dit køb. Se nærmere herom i afsnit 5.

  4.2 Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. 

  4.3 Du kan betale med de betalingsmidler der fremgår af vores hjemmeside.

  4.3.1 Vi anvender en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol. Denne kryptering sikrer, at udefrakommende ikke har adgang til betalingsoplysningerne.

  5. Særligt om abonnementsaftaler: opsigelse og autormatisk fornyelse 

  5.1 Ved indgåelse af dit abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr indtil, at abonnementet opsiges, jfr. afsnit 5.4. Bemærk, at du i den forbindelse godkender:

  5.1.1 At du bliver tilmeldt automatisk kortbetaling.

  5.1.2 At vi er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort. Der sendes en kvittering på den e-mail, som du har oplyst ved din brugeroprettelse. 

  5.2 Det første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med dit køb om abonnement og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales normalt sidste hverdag i måneden forinden. Abonnementet betales således forud for den periode, som er inkluderet i abonnementsperioden.

  5.3 Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger hvis dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Du kan opdatere dine betalingsoplysninger, når du er logget ind på Tjenesten. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit betalingskort, vil dit abonnement blive opkrævet via faktura på din e-mailadresse og du kan først bruge Tjenesten igen, når du har betalt fakturaen.

  5.4 Du kan til en enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den gældende abonnementsperiode. Du vil fortsat kunne anvende Tjenesten frem til ophøret, men du modtager ikke refusion for den indeværende faktureringsperiode. 

  5.4.1 Du opsiger abonnementet ved at logge ind på Tjenesten under ”Konto”. Du kan også opsige dit abonnement ved at sende os en e-mail på hello@we.care.

  5.4.2 Manglende betaling af dit abonnement, fx sletning af dine betalingsoplysninger, fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse. 

  5.4.3 Ved manglende betaling er vi berettiget til at kræve rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

  6. Adgang til- og brug af Tjenesten 

  6.1 Når du har valgt din ønskede aftaleløsning (enkeltkøb eller abonnement), skal du – for at få adgang til Tjenesten – oprette en bruger, som alene må anvendes af dig. Du skal være mindst 18 år for at få adgang til- og bruge Tjenesten. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra din forældre eller andre, der lovligt kan handle på dine vegne.

  6.2 Når du opretter din bruger, bliver du bedt om at indtaste dine kontaktinformationer samt at vælge en adgangskode. Du har ansvaret for at de afgivne oplysninger til en enhver tid er korrekte og ajourførte.

  6.2.1 Hvis dine oplysninger ændrer sig efter oprettelse, skal du straks logge ind på Tjenesten og rette oplysningerne, således at vi ikke har unøjagtige oplysninger.

  6.2.2 Adgangskoden skal minimum være på 6 cifre og være en kombination af store og små bogstaver, samt tal. Den valgte adgangskode er personlig og du har pligt til at sørge for, at adgangskoden ikke eksponeres overfor tredjepart. Skulle dette ske, er du forpligtiget til at underrette os herom. Vi kan ændre adgangskoden, såfremt vi vurderer, at der er risiko for, at adgangskoden er kompromitteret eller benyttes i strid med Bestemmelserne. Du kan også selv ændre kodeordet til et nyt, når du er logget ind på Tjenesten. 

  6.3 Du bliver endvidere bedt om at give os nogle informationer, som vi alene anvender til at kunne matche dig bedst muligt med en af vores psykologer.  

  6.4 For at kunne anvende Tjenesten skal du have adgang til internettet med en passende internethastighed. 

  6.4.1 For at gennemføre en online videokonsultation skal du desuden have mikrofon, højttaler og et webkamera tilsluttet den enhed, du tilgår Tjenesten med. 

  6.4.2 Du betaler selv alle omkostninger forbundet med at have det rette udstyr og adgang til internettet.

  6.4.3 De tekniske krav til adgang via vores Hjemmeside og App findes her.

  7. Online konsultation 

  7.1 Ved køb til online konsultation får du, efter betaling, adgang til online konsultation med en psykolog via chat, video eller i kombination af begge. Du kan læse mere om, hvad der indgår i din aftale  her. Ved enkeltkøb har du alene mulighed for konsultation via video. 

  7.2 Bemærk, at du fraskriver dig din fortrydelsesret, når du har taget Tjenesten i brug. Det vil sige når du enten (i) har foretaget din første konsultation via chat eller (ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter, jf. afsnit 8. 

  7.3 Skriftlige konsultationer

  7.3.1 Du kan skrive ubegrænset med din psykolog via chat-funktionen på Tjenesten. Vores psykologers responstid fremgår af din valgte aftaleløsning.

  7.4 Video-konsultation

  7.4.1 Tidspunkt for afholdelse af videokonsultation sker via booking af konsultation i kalenderfunktionen, når du er logget på Tjenesten.

  7.4.1.1 Hvis du udebliver fra en aftalt videokonsultation, vil du modtage en påmindelse om, at vi afventer din opkobling. Ved manglende opkobling fra dig senest 5 minutter efter, at du har modtaget en påmindelse, anser vi din videokonsultation som afsluttet.

  7.4.1.2 Du kan ændre/aflyse tidspunktet for afholdelse af videokonsultation indtil 24 timer før videokonsultationens begyndelse. Der ydes ingen refusion af indbetalt beløb, hvis du overskrider deadline for at ændre/aflyse. 

  7.4.2 Ved videokonsultationens start skal du identificere dig over for psykologen ved at vise dit kørekort eller pas, så psykologen kan validere din identitet.

  7.4.3 Vi forbeholder os retten til at annullere eller afbryde en videokonsultation som følge af tekniske problemer. Er dette tilfældet vil du ikke blive opkrævet betaling for den afbrudte videokonsultation uanset, om de tekniske problemer skyldes problemer hos dig eller os.

  8. 100 % Tilfredshedsgaranti

  8.1 Hvis du ikke er tilfreds efter din første konsultation eller efter en uges skriftlig konsultation,  giver vi dig dine penge tilbage for den pågældende konsultation/uges skriftlige konsultation. Desuden er vi til enhver tid behjælpelig med at finde en anden psykolog, hvis du ønsker det. 

  9. Fortrydelsesret 

  9. 1 Du har efter betaling 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesret gælder kun indtil, at du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du i) har foretaget din første konsultation via chat eller ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter. Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.

  9.2 For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os om din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring. Den utvetydige erklæring kan du sende via e-mail til hello@we.care eller via brev til vores adresse. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen i afsnit 18, men det er ikke obligatorisk.

  9.3 Udnytter du fortrydelsesretten, refunderer vi din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

  9.3.1 Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

  10. Dit ansvar 

  10.1 Du er ansvarlig for, at de oplysninger du giver os til en enhver tid, er korrekte og relevante, så vi kan behandle dig bedst muligt.

  10.2 Du er ansvarlig for at sikre, at den enhed du anvender til Tjenesten – hvad enten du benytter dig af en computer, mobiltelefon eller tablet – er behørigt sikret med antivirus, antispyware, spamfiltrering, antiphishing og firewall.

  10.3 Det er også dit ansvar at dine brugeroplysninger opbevares på forsvarlig vis samt at din adgangskode ikke eksponeres overfor tredjemand.

  11. Tekniske krav

  11.1 Vi ønsker, at Tjenesten skal kunne tilgås af så mange som muligt og gør derfor meget ud af, at de primære funktioner altid er tilgængelige med de mest udbredte operativsystemer og internetbrowsere. De tekniske krav til adgang findes her.

  12. Behandling af personoplysninger

  12.1 I vores privatlivspolitik fremgår det, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, når du anvender Tjenesten. 

  13. sikkerhed

  13.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. 

  13.2 Når du anvender Tjenesten, vil dine personoplysninger og journal føres elektronisk og blive opbevaret hos vores databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med. 

  13.2.1 Tjenesten er udviklet særligt til at håndtere følsomme personoplysninger og er krypteret på både transaktionsniveau, dvs. de enkelte samtaler, samt kryptering af de steder, hvor dine personoplysninger bliver gemt. Du kan læse mere her.

  14. Ændring af priser og betingelserne

  14.1 Vi kan løbende ændre og tilrette Betingelserne, eksempelvis på baggrund af ændringer i lovgivningen, Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail eller din konto.

  14.2 Vi kan løbende ændre i vores priser. Prisstigninger i vores abonnementsaftaler vil blive varslet 1 måned inden at prisstigningen træder i kraft. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen påvirker dig. 

  15. Ansvar og ansvarsbegrænsning

  15. 1 Med de begrænsninger der er fastsat i Betingelserne, er vi begge erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.

  15.2. Vi er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Tjenesten, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet, driftstab, datatab, misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol. Foranstående gælder kun såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos os.

  15.3. Vores pligt til at betale erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til dine betalinger i de forudgående 12 måneder. 

  16. Spørgsmål og klager

  16.1. Såfremt du har spørgsmål eller klager, er vi meget interesserede i at høre om det. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os ved skriftlig henvendelse per e-mail på hello@we.care.

  16.2 Som privatkunde har du også mulighed for at klage online til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via: www.minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

  16. 3 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk. 

  17. Lovvalg og værneting

  17. 1 Eventuelle tvister mellem dig og os afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.

  18. Standard fortrydelsesblanket

  (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

   

  Til:  We.Care Health A/S
  Gasværksvej 16,4,

  1656 København V Højbro
  CVR-nummer: 39825406

   

  Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om online konsultation.

   

  Bestilt den:  _______________

   

  Dit navn: ______________________________________________________

   

  Din adresse:  _____________________________________________________________________________

   

  Underskrift:  ____________________________________________ 

   

  Dato: __________________________

   


  Denne version er senest revideret den 17. marts 2022

    

  Privatlivspolitik 

  Velkommen til klient hos:

  We.Care Health A/S

  Gasværksvej 16,4,

  1656 København V
  CVR-nummer: 39825406

  E-mail: hello@we.care 

  Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, som du afgiver ved din brugeroprettelse og som vi behandler i forbindelse med dine online konsultationer på We.Care (”Tjenesten”). For at opfylde vores oplysningspligt, informerer vi dig i det følgende om, hvordan vi ved indsamling, opbevaring og videregivelse, behandler dine personoplysninger. 

  1. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger

  1.1 Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at i) kunne give dig den aftalte online konsultation ii) administrere din betaling og iii) opfylde lovkrav, herunder Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer (”Formålet”). 

  2. Typer af Personoplysninger 

   2.1 Vi indsamler følgende personoplysninger om dig til opfyldelse af Formålet: 

   2.1.1 Alm. Personoplysninger: 

   • Vi indsamler og behandler de almindelige personoplysninger om dig, du giver os, og som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet, herunder dit fulde navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 
   • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række almindelige personoplysninger om dig, herunder dit CPR-nummer, ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

   2.1.2 Særlige kategorier af personoplysninger:

    • Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du selv giver os, og som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig. Det kan være oplysninger om fysiske og psykiske symptomer, misbrug, problemer i hjemmet, strafbare forhold mv. 
    • Vi kan desuden, udover de helbredsoplysninger du selv giver os – og hvis du har givet samtykke til det – modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. fra din sundhedsforsikring eller læge.

    2.1.3 Fortrolige personoplysninger:

    • Vi kan indsamle og behandle dit CPR-nr. når vi har pligt hertil, til at få bekræftet din identitet eller til opfyldelse af lovkrav om journalføring.

    2.1.4 Andre personoplysninger

    • I forbindelse med vores online konsultationer kan det være nødvendigt at notere andre relevante personoplysninger (end ovenfornævnte), i din journal. Sådanne oplysninger noteres udelukkende, hvis det er relevant for din behandling.

    3. retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger 

    3.1 Til brug for den almindelige patientbehandling, herunder din brugeroprettelse og afregning behandles dine almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (b), hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt, (c) hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler os, og (d), hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte dig eller en anden fysisk persons vitale interesser, mens de følsomme personoplysninger indsamles og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte dig eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor vedkommende ikke er i stand til at give samtykke og (h), hvor behandlingen er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester.

    3.2 Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse nr. 567 af 2018-05-19 om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. 

    3.3 Vi videregiver alene dine personoplysninger til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

    4. Tavshedspligt 

    4.1 Vi er underlagt tavshedspligt. Alt hvad der tales og skrives om samt det der noteres ned om dig, bliver behandlet strengt fortroligt.

    4.1.1 Vi har dog pligt til at bryde tavshedspligten, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, eller hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

    5. Frivillighed 

    5.1 Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig, jfr. dog pkt. 2.1.2. Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger, men konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage Formålet, herunder at vi ikke vil kunne behandle dig.

    6. Deling 

    6.1 Videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger vil kun ske med dit forudgående samtykke, jf. dog pkt. 6.2.

    6.1.1 I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

    6.1.1.1 Når vi videregiver dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger til sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personoplysninger og skal selv opfylde deres oplysningspligt overfor dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine oplysninger.

    6.2 Almindelige personoplysninger, som er registreret til brug for afregningsformål, herunder indberetninger til myndigheder eller forsikringsselskaber, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

    6.3 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til et land eller organisation, der befinder sig udenfor EU/EØS.

    7. Sikkerhed og beskyttelse

    Vi har etableret – og vedligeholder – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

    7.1 Bliver vi udsat for et brud på persondatasikkerheden, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om bruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

    7.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger, herunder helbredsoplysninger.

    7.3 Når du anvender Tjenesten, vil dine personoplysninger og journal føres elektronisk og blive opbevaret hos vores databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med. Tjenesten er udviklet særligt til at håndtere følsomme personoplysninger og er krypteret på både transaktionsniveau, dvs. de enkelte samtaler, samt krypteret på de lokationer, hvor dine personoplysninger bliver gemt.

    7.3.1 Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personoplysninger hos databehandleren.

    7.3.2 Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

    8. Opbevaring og sletning 

    8.1 Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage Formålet. Vi har i henhold til Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

    8.2 Personoplysninger til brug for at administrere din betaling, opbevares som hovedregel i løbende kalenderår samt 5 år efter, at du har foretaget dit køb, jfr. Bogføringsloven. 

    9. Dine rettigheder 

    9.1 Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i dine personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Vi anvender ikke automatiserede afgørelser, herunder profilering.  

    9.1.1 I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler. Hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse eller en begrænsning af dine personoplysninger.

    9.2 Hvis hele eller dele af vores behandling beror på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Efter gældende lovgivning kan vi være underlagt journalpligt og må derfor ikke slette oplysningerne i din journal. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger derfor stadig blive opbevaret indtil vores retlige forpligtelse ophører, hvilket er 5 år efter det seneste notat.

    9.3 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.  

    9.3.1 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

    Denne version er senest revideret den 16. marts 2022

    Har du spørgsmål?
    Kontakt Client Care