Få hjælp til sorg og tab

Psykologhjælp via skrift og video. Vi hjælper dig i gang

Scroll for at læse mere

Fysiske og følelsesmæssige reaktioer på sorg

Vi hjælper blandt andet med 

Søvnproblemer

Hjertebanken

Tomhed

Længsel

Hjælpeløshed

Ensomhed

Vrede

Skyld

Kort om sorg og tab

Sorg kan kategoriseres som en diagnose i den nyeste og internationalt anerkendte diagnosemanual International Classification of Diseases (ICD-11), hvis man opfylder diagnosekravene. Diagnosen kaldes vedvarende sorglidelse.

Vedvarende sorglidelse er en forstyrrelse, hvor sorgreaktionen er vedvarende, gennemgribende og karakteriseret ved en længsel efter den afdøde eller en vedvarende optagethed af den afdøde samtidig med en intens følelsesmæssig smerte. Sorgen skal vare mere end seks måneder eller længere, hvis seks måneder er normalt i ens kultur.

Sorgdiagnosen menes at være relevant for cirka 7% af alle sørgende.

Sorg føles forskelligt fra person til person afhængigt af, hvem det er, som man har mistet, hvor man er i livet, og hvilke erfaringer man har med at miste. Overordnet er sorgreaktioner på tab meget ens

Er du i tvivl om, hvad der er bedste for dig?

Julie, Rikke og Linisha sidder klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål.

 • "Hvad vil være bedst for mig til at begynde med? Video, skrift, eller en kombination?"
 • "Hvilken psykolog vil være bedst til netop mig?"
 • "Hvad kan jeg få af tilskud?"
 • "Hvornår kan jeg starte?"

Ring på tlf: 53 53 59 17 eller
Skriv helt uforpligtende i vores support-chat her.

Julie

Julie

Rikke

Rikke

Linisha

Linisha

Hvad er sorg?

Sorg er en tilstand, følelse og proces, der opstår, når vi mister. Sorg kan opstå efter tabet af en partner, en forælder, en søskende, et barn eller en anden person, der stod én nær. Den kan også komme, når ens barn flytter hjemmefra, ved en skilsmisse eller hvis vi mister et arbejde. Det er en helt naturlig proces, når vi mister en person eller noget, der betyder meget for os. Reaktionen på sorg varierer fra person til person. Sorgreaktioner ligner hinanden i overordnede træk på tværs af forskellige tab.

For nogle kommer sorgreaktionen væltende med det samme, og for andre kommer den lidt tid efter tabet. Det er forskelligt, hvor længe sorgen varer ved. Nogen har en oplevelse af, at sorgen aldrig helt går væk, men at den med tiden finder et sted i én og kommer op på bestemte dage, ved højtider eller andre mærkedage. Fælles for os alle er, at sorg er en følelsesmæssig reaktion, som vi kommer til at opleve flere gange gennem vores liv.

Sorg som diagnose

Sorg er en naturlig proces

Det er normalt og naturligt at gå gennem en sorgproces ved tabet af en person i vores liv, som stod os nær. Reaktioner på sorg kan være forskellige. Hvordan, hvornår og i hvilken grad veksler fra sørgende til sørgende. Sorgforløbet varierer også alt efter, om tabet sker pludseligt og uventet eller efter en længere periode præget af sygdom. Sorgreaktioner afhænger også af hvem man mister, hvor man er i livet, og hvilke erfaringer man har med at miste. Nedenfor kan du læse nogle typiske reaktioner, som sørgende oplever:

Fysiske reaktioner:

 • Søvnproblemer
 • Hovedpine
 • Manglende energi
 • Kvalme
 • Mavepine
 • Hjertebanken
 • Åndenød

Følelsesmæssige reaktioner:

 

 • Tomhed
 • Længsel
 • Vrede
 • Hjælpeløshed
 • Ensomhed
 • Skyld

Adfærdsmæssige reaktioner:

 • Social isolation
 • Gråd
 • Irritation
 • Sårbarhed
 • Afhængighed
 • Opfarenhed
 • Ændrede seksuelle vaner

Kognitive reaktioner:

 • Nedsat koncentration
 • Manglende beslutningsevne
 • Tab af perspektiv på fremtiden
 • Undgåelse af minder
 • Forstyrrelser i opfattelsesevne

Eksistentielle reaktioner:

 • Identitetstab
 • Meningsløshed
 • Isolation
 • Oplevelse af uretfærdighed

Sorg kan blive en diagnose: Vedvarende sorglidelse

I den ellevte og nyeste diagnosemanual International Classification of Diseases (ICD-11) udgivet af World Health Organization (WHO) kan sorg blive til en diagnose ved opfyldelse af visse diagnosekrav. Diagnosen for sorg kaldes vedvarende sorglidelse. Vedvarende sorglidelse er en forstyrrelse, hvor:

Sorgreaktionen er vedvarende, gennemgribende og karakteriseret ved en længsel efter den afdøde eller vedvarende optagethed af den afdøde samtidig med en intens følelsesmæssig smerte.

 

Det er værd at vide, at selvom man ikke lever op til kriterierne for en decideret sorgdiagnose, kan det stadig være givende at tale med en psykolog om sin sorg. Eksempelvis i forhold til det nye liv og den nye hverdag, der skal bygges op efter tabet. Hvis man er pårørende til én som går igennem en sorgproces, kan det også være en stor hjælp at tale med en psykolog. For eksempel i forhold til hvordan man som pårørende kan støtte bedst op om den sørgende.

Sorg kan blive en diagnose: Vedvarende sorglidelse

Diagnosen er et udtryk for at forstå sorgreaktioner på en ny måde. Generelt er det vigtigt at huske på, at diagnoser er til for at yde den bedst mulige hjælp til den berørte. Diagnoser bør ikke betragtes som etiketter, men snarere som afgrænsninger, der kan gøre psykologer i stand til at yde bedre og mere effektiv psykologhjælp. Vedvarende sorglidelse er blevet klassificeret som en stress-relateret lidelse.

Lidelsen er udtryk for en følelsesmæssig og/eller kognitiv fastlåsning i sorgen, som kan give en betydelig funktionsnedsættelse i arbejdsmæssige, sociale eller relationelle funktioner. Diagnosen skønnes at være relevant for cirka 7% af de sørgende. Sørgende i risikozonen for at udvikle en vedvarende sorglidelse er især sørgende med forudgående psykisk sårbarhed, relationelle konflikter og mange tab, og sørgende med pludselige, traumatiske og voldsomme tab såsom selvmord. 

Hvad siger forskning?

Sorgen i årene efter: Sårbarheden efter tabet

Et forskningsstudie fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet undersøgte voksne danskere som havde mistet en partner, et barn, en ven eller en søskende. Data blev indhentet data fra 1995 til 2013. Forskningsstudiet viste, at personer, som har mistet en kær person i sit liv, har højere risiko for selvmord, selvskade eller psykiske lidelser helt op til 10 år efter, og er især sårbare i det første år efter tabet.

  Resultaterne viste også, at yngre personer under 40 år er mest sårbare, når de mister en ægtefælle, og at forældre under 50 år, som mister et barn, bliver ramt hårdest af sorgen.

   Hver er forskellen på sorg symptomer og at have diagnosen vedvarende sorg?

   Det er selvfølgelig normalt at have en periode med sorg efter tabet af en person, som stod én nær. Derfor anses en sorgperiode, som er inden for de sociale, kulturelle og religiøse normer i ens kultur, ikke som en diagnose.

   For at der kan være tale om en diagnose, skal sorgreaktionen vare ved i en atypisk lang tidsperiode efter tabet, hvilket ifølge diagnosemanualen ICD-11 er mere end seks måneder.

   Det vil sige, at sorgreaktionen tydeligt varer længere end de sociale, kulturelle og religiøse normer i ens kultur. Sidst skal sorgreaktionen signifikant hæmme flere områder i den sørgendes liv, såsom uddannelses-, familie-, social- eller arbejdsliv. En sorgreaktion inden for en tidsperiode, der er normal i ens kultur, bliver ikke tilskrevet en diagnose.

   7 råd til sorgprocessen

   1. Sørg for at sove, få mad og dyrke let motion

   I sorgprocessen kan det hjælpe at starte med at fokusere på at få mad, søvn og let motion, der kan give dig stabilitet og ro i kroppen.

    

   Let motion som for eksempel at gå en tur i naturen eller en rolig yogatime.

   2. Lær dine sorgreaktioner at kende og drag omsorg for dig selv

   Når man har sorgen tæt inde på livet, kan man opleve mange smertefulde og intense følelser. Overvej om der er tidspunkter på dagen, hvor sorgen fylder mere end andre, og hvornår den måske letter en smule, og du er blevet afledt.

   Hvis du bemærker nogle aktiviteter, der letter smerten for en stund, kan du prøve at bruge disse aktiviteter til at øge dit velbefindende, din velvære og din livskvalitet. Det kan tage tid at mærke, at meningen med livet kommer tilbage, men det kan hjælpe følelsen på vej at lave gode ting for dig selv og med andre. Det kan for eksempel være en biograftur, en fisketur, at meditere, at gå ture, lettere træning og lave god mad.

   3. Færrere belastninger i din hverdag

   Kan du fjerne nogle belastninger i din hverdag for en periode?

   Det kan for eksempel være at gå ned i tid på arbejdet og generelt at sætte kravene ned til dig selv. Det kan give dig tid og rum til at finde fodfæste igen.

   4. Samvær med andre

   At møde forståelse og lyttende øre fra andre kan lindre smerten. Fortæl den nærmeste familie og venner om dine reaktioner, og hvad der kan hjælpe dig, så du føler deres støtte i din sorg.

   Samværet kan være meget mere end at tale om sorgen. Det kan være rart at snakke om noget helt andet og at lave noget sammen, som leder dine tanker hen på noget andet. 

   5. En ny hverdag

   Når vi oplever livsændrende omstændigheder, er det vigtigt at overveje, hvordan fremtiden ser ud. Det gælder både praktiske og følelsesmæssige aspekter såsom, hvad der fremover kan bringe dig mening og livsglæde i din hverdag.

   Overvej hvad du tænker kan blive en udfordring for dig, og dermed kan have brug for hjælp til at dine nærmeste. Det kan for eksempel være hjælp til at lave god mad, eller til at tage med til sociale arrangementer.  

   6. Tag fortiden med i fremtiden

   Hvis du har mistet din livspartner, kan det hjælpe dig at trække andre personer i dit liv tættere på dig. Det kan være nogle af dem, som du allerede har nær i dit liv og på sigt måske en ny partner.

   Flere i denne situation har overvejelser om, hvorvidt det er okay at blive forelsket igen og finde en ny partner.

   For det første hvis man lever for det, som man har mistet, kommer det i vejen for at leve livet nu og her. For det andet udelukker en ny kærlighed hverken sorgen eller kærligheden til den mistede. Det er ikke enten eller, da sorgen og en ny kærlighed kan sameksistere, fordi vi som mennesker godt kan elske flere på én gang. På den måde kan du have din fortid med dig, samtidig med du skaber en ny fremtid.

   7. Søg hjælpen du har brug for

   Det kan for de fleste være en stor hjælp at få støtte fra andre personer. Det kan være en udfordring at bede om hjælp. Overvej om du kan blive bedre til at modtage hjælp. Forsøg at sæt ord på det, som dine nære muligvis kan hjælpe dig med.

   Hvis du føler sorgen tager overhånd og at du har svært ved at passe på dig selv, kan du få en tid hos din læge, der kan fortælle mere om forskellige muligheder for at få hjælp. Der er flere sorggrupper alt efter, hvem i dit liv som du har mistet og din alder, og du kan også få individuel psykologhjælp.  

   Bearbejdningen af sorgen

   Hvordan virker online psykologbehandling mod sorg?

   Forskningsresultater indikerer, at online psykologbehandling via video og chat har samme eller lignende kliniske resultater som traditionel ansigt-til-ansigt terapi. Derudover viser forskningen også, at klienter som modtager online behandling rapporterer høj tilfredshed. 

   Da vedvarende sorglidelse er en ny diagnose, har man endnu ikke nået at lave forskning på med online terapi og diagnose. Et nyere systematisk review fra 2019 viste lovende evidens for online terapi via video på tværs af forskellige lande og populationer. 

   Hvordan arbejder jeg med psykologen online?

   Du mødes med din psykolog online over video, på chat eller begge dele alt efter, hvad du foretrækker. Inden for online terapi har forskningen især undersøgt den tilgang som hedder kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi lader til at være god til online terapi, da metoden har vist gode behandlingsresultater, både på video og chat. Derfor arbejder vores psykologer med kognitiv adfærdsterapi og andre evidensbaserede metoder, som tager udgangspunkt i konkrete udfordringer du har i din nuværende dagligdag såsom udfordringer i forbindelse med sorg og tab. Det kan være problemer, der både påvirker dit arbejdslivs og dit privatliv, som du gerne vil have hjælp til for en periode.

   Få hjælp til din sorg hos We.Cares autoriserede psykologer

   Hos We.Care mener vi, at ingen som gerne vil have hjælp, bør stå alene med sorg og psykiske udfordringer. Visionen bag We.Care er derfor, at det skal blive nemmere for alle danskere at få psykologhjælp. Fordi alt for mange mennesker har brug for nogen at snakke med om deres mentale udfordringer, uden at det sker. Nogen har svært ved at komme uden for deres egen dør på grund af angst. Nogen har problemer med at få tid til en psykolog på grund af karrieremæssig travlhed. Nogen har ikke overskud til at finde en psykolog på grund af stress. Og rigtig mange bliver stoppet, fordi lange ventetider ikke fungerer, når man har brug for hjælp her og nu. We.Care har skabt en mulighed for at få psykologhjælp på den sikreste og nemmeste måde: På computeren eller mobilen. Vores ambition er at hjælpe så mange danskere som muligt til at få det bedre. Så hvis du gerne vil prøve en nem og moderne måde at tale med en psykolog og få hjælp til i din sorgproces, så begynd på online psykologhjælp hos os i dag.

   Referencer

   Backhaus, A., Agha, Z., Maglione, M. L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., Rice-Thorp, N. M., Lohr, J., Thorp, S. R. (2012). Videoconferencing psychotherapy: A systematic review. Psychological Services, 9(2), 111-131. http://dx.doi.org/10.1037/a0027924

   Det Nationale Sorgcenter. Om sorg. Lokaliseret d. 16/5/2019 på: https://sorgcenter.dk/om-sorg/

   Guldin, M. B., Kjaersgaard, I. S., Fenger-Grøn, M., Thorlund Parner, M., Li, J., Prioer, A. & Vestergaard, M. (2017). Risk of suicide, deliberate self-harm and psychiatric illness after the loss of a close

   relative: A nationwide cohort study. World Psychiatry. 16(2):193-199. doi: 10.1002/wps.20422.

   Guldin, M. B., Jacobsen, M. H. & Busch, C. J. (2019). Giv sorgen ord – sorgkultur i forandring (1. udg.). København: Munksgaard.

   International classification of diseases – ICD-11. Prolonged grief disorder. Lokaliseret d. 9/6/2019 på: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1183832314

   How To Get Started

   Sign up

   Tell us how we can help you, and if you have preferences regarding the gender of your licensed therapist

   We hear you

   Based on your personal situation we will assign you a qualified and authorized psychologist within 24 hours. Early on in the process you’ll spend some time identifying the problem, in order to work on what is most important to you. If you have questions – feel free to contact us

   Now you’ve started

   If you have booked a video consultaiton – contact your therapist to get started Now you can talk with your psychologist whenever it suits you. Write to your psychologist on an ongoing basis to work on your challenges whenever they arise.

   100% satisfaction

   Get a full refund if you are not satisfied with our service or wish to change to a different psychologist – regardless the reason.

   Spørgsmål til We.Care?
   Få personlig support