Mød vores psykologer

=

Alle psykologer er erfarne og specialiseret i online psykologhjælp

=

Ingen ventetid - vi garanterer kontakt inden for 24 timer på hverdage

=

Vi hjælper dig med at finde den helt rette psykolog til dig

7
Scroll for at læse mere

Få den psykolog der passer til dine behov

Nedenfor ser du et udsnit af vores danske psykologer. Alle er uddannede og erfarne psykologer – og efteruddannet i at yde psykologhjælp online. Netop fordi det foregår online, er vi ikke afhængige af geografi. Vi har et stort antal psykologer ansat, og derfor kan vi finde den bedste psykolog til netop dig og din problemstilling – helt uden ventetid.

Du kan ønske en specifik psykolog, når du tilmelder dig, eller du kan fortælle os, hvis du har præferencer for fx køn. Men du behøver ikke selv at tage stilling. Hvis du foretrækker det, så tildeler vi dig den bedste psykolog, hvis faglighed og personlighed passer til præcis dine behov og din problemstilling, udfra de informationer, du har lyst til at fortælle os.

Udover dansk tilbyder vi også hjælp på hhv. engelsk, islandsk, svensk, norsk, færøsk, italiensk, tysk, spansk, litauisk, hindi, urdu og Punjabi

Mød vores psykologer

Susanne O.

“Jeg gør mig umage for at møde mennesker hvor de er og at tale et forståeligt sprog, så du kan få mest mulig udbytte af samtalerne. Jeg vil bestræbe på at udfordre dig på en tilpas måde, vi vil derfor også ofte aftale øvelser og hjemmeopgaver i mellem samtalerne.”

Jacob

Det er min overbevisning, at alle mennesker har potentialet til at foretage meningsfulde og varige forandringer for på den måde at få indflydelse på deres livsudvikling og egen trivsel. I behandlingen hjælper jeg dig til at genopdage dit eget potentiale, så du kan tage kontrollen tilbage over din håndtering af dit liv, og de udfordringer det indeholder."

Læs mere om Jacob her

Louise

Et forløb hos mig planlægges altid i fællesskab med hensyntagen til din belastningsgrad, din personlighed samt din livs- og arbejdssituation. Du vil lære og få praktiske redskaber, som du kan bruge i din hverdag og på arbejde til håndtering og forebyggelse af stressreaktioner.

Erhvervspsykolog (1495,- pr. konsultation)

Læs mere om Louise her

Michelle

"Det bærende element for et menneskes trivsel er tryghed og oplevelsen af kontakt i sine relationer, og det gælder også i relationen til mig. Min første opgave er derfor at være med til at skabe den tryghed og kontakt, som gør dig i stand til at se på og arbejde med det, som skaber hindringer for dig."

Læs mere om Michelle her

Heidi

"Hos mig vil du blive mødt med omsorg og empati. Jeg lytter til din historie og giver gerne små opgaver til næste gang, hvis du kan rumme det. Jeg har tidligere arbejdet på børneområdet, så jeg er et godt match, hvis du har udfordringer med at få familielivet til at hænge sammen."

Læs mere om Heidi her

Manja

"Når du har brug for at tale med en der forstår dig og som kan hjælpe dig igennem krisen, står jeg klar til at hjælpe. Hvert forløb er personligt og unikt tilpasset dig - og målet er at du får redskaberne til at skabe fodfæste på ny, så din livskvalitet øges."

Læs mere om Manja her

Charlotte S.

"Jeg er autoriseret psykolog hos We.Care, hvor jeg blandt andet har samtaler om fødselsdepression, parforhold og trivsel i børnefamilier. Jeg er rolig, nærværende og rummelig i mødet med dig."

Læs mere om Charlotte her

Michael

“Jeg er en psykolog som brænder for mit fag, men som også bestræber mig på at gøre psykologi mere tilgængeligt og forståeligt. Derfor vil du opleve at jeg prøver på at møde dig i øjenhøjde uden en masse fancy faglige begreber. Det, der er vigtigt hos mig, er, at vi sammen får etableret en tryg relation og herigennem finder de løsninger, der er de helt rigtige for lige netop dig."

Læs mere om Michael her

Signe W.

“Jeg er fascineret af udvikling, forandring og muligheden for at arbejde med og ændre det som er svært. At brydes med livet er en del af at leve, men nogle perioder kan være så vanskelige, at det er nødvendigt med professionel støtte og samtaleterapi.”

Læs mere om Signe W her

Linda

“Jeg er autoriseret psykolog med mange års klinisk erfaring og har arbejdet med børn og familier i mere end 35 år. Jeg kan hjælpe med mange problematikker, når det gælder om at skabe bedre trivsel for hele familien.”

Læs mere om Linda her

Isvar

“Mit fokus er at støtte dig til mere klarhed og selvomsorg ud fra dialoger og bl.a. bruge mindfulness, hvor du trænes til at møde krop og sind med nærvær og respekt, så du friere kan lytte til hvad dit indre fortæller og derfra bedre kan orientere dig."

Læs mere om Isvar her

Kristine

I samtalerne tager jeg udgangspunkt i din egen oplevelse og har fokus på at afdække og fremme dine styrker. Jeg vil desuden hjælpe dig med at skabe en større grad af bevidsthed om uhensigtsmæssige følelser, tanker og handlemønstre, som begrænser dig i dit liv."

Læs mere om Kristine her

Natascha

“Uanset hvilket emne du kommer med, så ønsker jeg at skabe et trygt og nærværende rum, hvor alle følelser er tilladte. Vi arbejder med dine kerneværdier og hvad du ønsker for dit liv. Jeg benytter mig af forskellige tilgange inden for psykologien alt efter, hvor du befinder dig. Dog er jeg særligt inspireret af eksistentiel psykoterapi, mentalisering og udviklingspsykologi.”

Læs mere om Natasha her

Pia L.

“Jeg skaber trygge rammer for dig, hvor du oplever dig mødt, respekteret og anerkendt. Jeg tager udgangspunkt i, hvad du gerne arbejde med og forsøger ikke at fixe eller ændre dig. Jeg er nysgerrig og engageret i din proces, og du får konkrete redskaber til at håndtere dine udfordringer. ”

Helle F.

“Jeg vil møde dig med nærvær og respekt, og jeg har fokus på, at du skal føle dig set, hørt og forstået. Jeg vil sammen med dig være undersøgende og nysgerrig på de udfordringer du står i, og være med til at guide dig, mod den forandring du ønsker at bevæge dig hen i mod. Livet kan byde på mange udfordringer, og intet er for stort eller småt at komme til mig med”. 

Iben S.

“Jeg kan hjælpe dig, hvis du ønsker at skabe forandring i dit liv. Sammen kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt for dig og hvordan du kommer derhen, hvor du gerne vil. Livet kan indimellem skubbe os ud af kurs, og vi kan få brug for hjælp til at komme tilbage på det spor, vi ønsker at være på. Jeg vil møde dig med nærvær og ro. Det er vigtigt for mig at du føler dig tryg og mødt. Jeg er nysgerrig, omsorgsfuld, men også indimellem direkte, i min tilgang”

Jeanette O.

Jeg arbejder eklektisk og helhedsorienteret, og jeg forsøger at skabe mening og forståelse for de svære følelser, tanker og kropslige fornemmelser, der kan opstå på forskellige tidspunkter i livet. Jeg arbejder hen imod tilegnelsen af gode, hensigtsmæssige copingstrategier og tilegnelsen af redskaber til følelseshåndtering.

Line H.

Som psykolog og som menneske er jeg imødekommende og oprigtig, og i min behandling lægger jeg vægt på en lyttende og anerkendende tilgang. Sessionerne foregår online, og ligesom i et fysisk terapilokale er det virtuelle terapeutiske rum hos mig præget af nærvær, varme, rummelighed og en tryg atmosfære, hvor vi kan tale om alt, hvad du ønsker at bringe op, og hvor du oplever at blive set og hørt.

Aija

Som både psykolog og menneske tror jeg på, at alle mennesker håber, drømmer og stræber efter noget, og at den stræben hjælper os med at skabe mening og bevæge os fremad. Nogle gange kan livet skubbe os rundt og vælte os igen og igen, og så kan vi blive frygteligt i tvivl om vores egne håb, drømme og værdier. Så kan det være en hjælp at have nogen udefra at dele sine tanker, oplevelser og historier med, for forhåbentlig på ny at få fat i fornemmelsen af sig selv. 

Mona

Jeg blev psykolog, fordi jeg holder af mennesker og er optaget af at lytte og forstå mennesker og deres historie. Vi skal sammen finde ud af, hvad der har skabt problemer i dit liv, som du ønsker hjælp til.  Det er dig der kender dig selv og dit liv bedst, og jeg har dyb respekt for dig, der tør opsøge hjælp hos en psykolog og dele nogle af de sværeste og mest sårbare ting omkring dig selv og dit liv i håb om en ændring til det bedre. 

Læs mere om Mona her

Thomas

Oplever du stress eller smerter eller mærker du psykiske eftervirkninger efter kronisk sygdom, kan en specialist i sundhedspsykologi hjælpe. Jeg er specialist i sundhedspsykologi. Har erfaring fra hospitalsregi med behandling af psykiske tilstande. Jeg er professionel som psykolog og vores samtaler foregår i en rolig og tillidsfuld atmosfære.

Læs mere om Thomas her

Nina F.

For mig er det vigtigt, at du føler dig set og hørt. Jeg vil bestræbe mig på at skabe et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum, hvor du kan føle dig godt tilpas. Hos mig vil du opleve at blive lyttet til og rummet samtidig med, at jeg som psykolog er handlingsorienteret og direkte dér, hvor det passer ind i sammenhængen.

Læs mere om Nina F her

Katrine

“ Med solid erfaring fra rehabilitering- og behandlingsregi kan jeg tilbyde trygge rammer og guide dig videre, hvad enten det er i forhold til emner der griber ind i dit privatlivet eller det er et ønske om fastholde en afbalanceret kontakt til dit studie- eller arbejdsliv, der er centralt. 

Læs mere om Katrine

Kenno

"Hos mig får du et skræddersyet forløb. Jeg anser de forskellige terapiformer som værktøjer i min psykologiske værktøjskasse. Et forløb hos mig vil ofte indeholde elementer fra såvel kognitiv adfærdsterapi som narrativ terapi og psykodynamisk terapi.

Læs mere om Kenno her

Sara Solvej

"Hos mig vil du møde et rum med nærvær og fortrolighed, hvor vi kan tale om alt. Sommetider kan noget i livet føles så overvældende eller svært, at vi har brug for en hånd i tågen. Jeg vil støtte og vejlede dig med varme, ærlighed, respekt og solid faglig viden. Vi finder ud af sammen, hvad du står i og hvad du har brug for. ”

Læs mere om Sara Solvej her

Frank

“Jeg har bl.a. erfaring med at hjælpe folk ift. præstationsangst, sportspsykologi, mental sundhed, personlig udvikling, autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, angst, ensomhed og identitet. Jeg mener at det er vigtigt, at løsninger findes i samråd med klienten, og at der samtidig er en tydelig ledelse af rummet, så klienten kan føle sig tryg i rammen. "

Læs mere om Frank her

Kathrine H.

“De fleste mennesker vil på et tidspunkt i livet opleve svære perioder, hvor de søger hjælp og støtte. Årsagerne kan være mange. Behandlingen hos mig vil typisk omfatte symptombearbejdning, personlig indsigt i uhensigtsmæssige mønstre og hvordan du kan handle anderledes.”

Læs mere om Kathrine H her

Lise T.

“I mine samtaler med mennesker er det mit ønske at skabe mødesteder, hvor vi sammen kan finde håb og nye veje at gå. Et sted, hvor der er plads til den enkelte, og hvor omsorg og egenomsorg kan få plads, der hvor slid og udbrændthed har taget over. Mit ønske er at møde dig lige dér, hvor du er, og fra dette sted skabe et trygt rum, hvor udvikling og forandring kan spire. "

Læs mere om Lise her

Laura S.

“I samtalerne med mig er der ingen problemer der er for store eller for små, rigtige eller forkerte.

Når du taler med mig, tager vi udgangspunkt I lige præcis det problem der her og nu, gør det svært for dig at leve dit liv, så du har det godt. Og det er dér jeg kan hjælpe dig."

Læs mere om Laura S. her

Eva J.

Grundlaget for at få det bedre, er at kunne føle sig tryg og få tillid i det terapeutiske rum. Jeg har været optaget af at skabe tryg kontakt og tillid hos mine klienter, siden jeg blev psykolog i 2004 og af at møde den enkelte som menneske. Samtidigt er jeg opmærksom på at facilitere forandring gennem relevante værktøjer, teorier og perspektiver alt efter problemstilling."

Læs mere om Eva J. her

Martin

Som psykolog er jeg optaget af det nærværende og jævnbyrdige møde mellem mennesker. Jeg er ikke styret af metode og teori, men at skabe et meningsfuldt og udviklingsorienteret rum til dig, hvor vi sammen kan udforske vedligeholdende mønstre, barrierer, handlemuligheder og udviklingspotentialer."

Læs mere om Martin her

Pernille

"Psykologsamtalen er først og fremmest et møde mellem mennesker. Et møde der fører til udvikling og forandring. I processen tilpasser jeg samtalerne til dig og din aktuelle situation. Du vil opleve at få et bedre overblik, en større forståelse for din situation og konkrete redskaber, så du kan skabe positive forandringer i dit liv."

Læs mere om Pernille her

Lisbeth

“Jeg har fokus på at møde dig med respekt og med nærvær. I samtalen med mig er der plads til det svære og tunge, og vi kan sammen finde nye perspektiver og dermed nye muligheder for dig. Jeg er optaget af at hjælpe dig hen imod et liv i bedre balance.”

Læs mere om Lisbeth her

Lise

Min behandling er en vekselvirkning mellem samtale og øvelser. Dette tilpasses i et konstant samspil med dig. Det er vigtigt, at du får en oplevelse af, at der er noget konkret, som du kan gøre i din hverdag - derfor præsenterer jeg relevante redskaber, som kan hjælpe dig bedst muligt i en udfordrende situation.

Læs mere om Lise her

Charlotte L.

"Med årene er jeg blevet mindre optaget af metoder og teorier og mere optaget af vigtigheden af at møde mennesker, hvor de er. Hos mig vil du derfor opleve, at jeg møder dig, lige der hvor du er, og jeg trækker på forskellige teorier og metoder alt efter, hvad der passer dig og din situation"

Læs mere om Charlotte her

Arni

"Jeg er rummelig og forstående og der er intet, du kan sige, som får mig til at blive chokeret eller afvisende overfor dig."

Læs mere om Arni her

Kristina

“Som psykolog er det vigtigt for mig, at vi skaber et trygt rum, hvor du føler dig respekteret og forstået. Det er også vigtigt, at du kan mærke, at jeg tager dine problemer alvorligt og at jeg er fuldt ud engageret i at hjælpe dig med at skabe en bedring i dit liv, så hurtigt vi kan.”

Læs mere om Kristina her

Casper

“At arbejde med sig selv kan være en sårbar process, når du åbner op for det, der gør mest ondt og det du frygter allermest – du står helt ubeskyttet. Det er derfor vigtigt for mig, at behandlingen sker på et grundlag af forståelse og tryghed.”

Læs mere om Casper her

Camilla

“Jeg har mange års erfaring indenfor terapi og rådgivning. Mit nærvær og min til tider konfronterende tilgang bliver ofte italesat som de forandrende elementer i min behandling.”

Læs mere om Camilla her

Christina

“Min passion er at hjælpe mennesker med at leve det liv de ønsker. Jeg er drevet af en naturlig nysgerrighed og fokus er at skabe langsigtet forandring gennem indsigt og håndgribelige værktøjer. Nærvær, omsorg og respekt er nøgleord i min terapeutiske tilgang.”

Læs mere om Chistina her

Cecilie

“I vores samtaler vil jeg møde dig med nysgerrighed og fleksibilitet og vi vil sammen skabe grundlaget for de forandringsskabende processer du ønsker. ”

Læs mere om Cecilie her

Thea

Jeg er klinisk psykolog med mange års erfaring inden for terapi. Jeg arbejder med fokus på at skabe forandring for dig, og det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i vores samtaler. Sammen finder vi ud af, hvordan jeg hjælper dig bedst muligt på baggrund af evidensbaserede metoder.

Læs mere om Thea her

Signe T

“Jeg tilbyder en hjælpende hånd i tider, hvor livet gør ondt og er svært at finde vejen frem i. Sammen finder vi frem til, hvilken forandring du ønsker, og hvad der skal til for at komme derhen. I terapien vil du opleve mig som rolig, lyttende og ærlig”

Læs mere om Signe T her

Sasha

Livet er en lang rutsjebanetur og ind i mellem kan man opleve at det indre kompas snurrer lidt for meget og lidt for hurtigt rundt, så det er svært at se hvilken vej man skal gå. Sammen kan vi være nysgerrige på, hvordan du finder fodfæste igen, og hvordan den vej du vil udforske bliver mere tydelig for dig.

Læs mere om Sasha her

Lisbeth

“Som psykolog tager jeg højde for, at vi er forskellige som mennesker, og for mig er det vigtigt, at terapien afspejler denne forskellighed, så du føler dig mødt og hjulpet på en måde, der med terapeutiske værktøjer tager højde for det unikke individ, du er, og den livssituation du står i. Dér møder jeg dig, og sammen vil vi sætte mål for, hvad du ønsker at opnå med behandlingen.

Læs mere om Lisbeth her

Nina

Jeg arbejder fokus orienteret, i relation til det enkelte menneskes udfordringer. I samarbejde med klienten, vil mit fokus ligge på potentiale og selvudvikling, samt at styrke klientens tro på egne muligheder for forandring og bedre livskvalitet."

Læs mere om Nina her

Frank

Min tilgang til levering af online psykologhjælp er, at hjælpe dig med at afdække de problematikker som du står med lige nu, så du øger din indsigt og forståelse af de mekanismer der gør at du f.eks. oplever manglende kontrol, hjælpeløshed eller handlingslammelse."

Jon

“Det er mit mål at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi sammen kan udforske din situation, finde frem til de rette mål for forløbet og arbejde hen imod at nå dem. Mine mangeartede erfaringer som psykolog giver mig et godt grundlag for at hjælpe dig lige præcis der, hvor du er i tilværelsen.

Guilia

"Jeg vil forsøge at hjælpe dig med at få indsigt i hvad din indre problematik er, for dermed at finde ud af hvad du har brug for, for at kunne få det bedre. Det er jo svært at løse et problem, hvis man ikke ved hvad problemet er."

Læs mere om Guilia her

Esther D.

Livet rammer hårdt, til tider i sådan en grad, at det kan være svært at orientere sig igen. Årsagerne og reaktionerne kan være forskellige alt efter, hvad der har ramt os. Det kan f.eks. være, at du har mistet dit job og har svært ved at fremad. I disse svære tider kan det være svært at planlægge og overskue særlig meget, hvorfor at tage en dag ad gangen, kan være en god strategi. Jeg vil møde dig med omsorg og nærvær lige der, hvor du er. Når du er klar, kan vi sammen finde frem til, hvordan du finder en retning og trivsel i hverdagen igen.

Stine S.

Som psykolog er jeg optaget af at skabe en tryg og tillidsfuld relation til den jeg taler med, et rum hvor der også skal være plads til at tale om det, der gør allermest ondt.  Jeg tror på, at vi ved at skabe større forståelse for hvorfor vi reagerer som vi gør, kan arbejde med at ændre de tanke- og adfærdsmønstre der er med på at gøre vores hverdag svær og smertefuld.

Maja K.

Jeg tror på, at vi alle behøver frihed til at leve det liv, vi ønsker, og at forbindelser til andre mennesker giver os styrke og trivsel. Mit mål er at være din guide på vejen mod større mental velvære, frihed og forbindelse til dig selv, mennesker i dit liv og verden omkring dig.

Karoline F.

Jeg er autoriseret psykolog med speciale i arbejdsrelaterede problemstillinger samt almenpsykologiske udfordringer. Min tilgang er nærværende men konfronterende, hvilket i mine øjne er afgørende for at skabe et trygt rum, hvor du samtidig oplever udvikling i dit privat- og/eller arbejdsliv. 

Mette B.

Med mellemrum lander vi i livssituationer, der både er hårde at være i og svære at håndtere. I sådanne tilfælde kan det være givende at finde ‘sit eget rum’, hvor man kan få hjælp til at tage sig af det, og hvor man kan blive klogere på at navigere i det. Et sådant rum kan være hos en psykolog.
Min opgave er at hjælpe dig med at blive tydeligere for dig selv, så du dermed får fornyede muligheder for at handle på det, du rent faktisk mærker og oplever.  

Sidse

Jeg er inspireret af en systemisk, tilknytningsteoretisk og mentaliseringsbaseret referenceramme. Jeg anvender kognitiv adfærdsterapi samt elementer af compassion fokuseret terapi og narrativ terapi. Sammen finder vi ud af, hvad der kan være nyttigt i lige netop dit forløb. 

Læs mere om Sidse her

Naila

Jeg er en erfaren autoriseret psykolog med en bred faglig baggrund indenfor den kliniske psykologi. Det er vigtigt for mig at etablere et fortroligt, empatisk og ikke-dømmende rum for mine klienter, for at fremme et varmt terapeutisk forhold, hvor vi er ligeværdige. Terapi er for mig en proces hvor vi arbejder sammen for at hjælpe med at facilitere indsigt og derigennem forandring.

Læs mere om Naila her

Michael T.

Vi er alle forskellige og bliver ramt af livet på forskellig måde. Derfor er det vigtigt at terapien tager udgangspunkt i dig og din situation. Min helt centrale opgave er at støtte dig i at finde frem til de værdier du ønsker skal være i fokus i dit liv, samt støtte dig i at finde de ressourcer der er nødvendige for at leve et liv i overensstemmelse med dine værdier. 

Læs mere om Michael T her

Milos

“Mit ønske er at tilbyde et sikkert sted for samtaler, hvor du er i centrum og får mulighed for at dele dine oplevelser, tanker og følelser. Vi starter ud fra dig og det, vi sammen har identificeret som værdifuldt og meningsfuldt at arbejde med.”

Læs mere om Milos her

Oli

“Min tilgang i arbejsrelationen er respekt og ligeværdighed. Jeg synes at det er vigtigt at klienten føler sig forstået og hørt. Du vil blive styrket i troen på dig selv og at du kan mestre dine problemer og din tilværelse. Jeg har lange og alsidige erfaringer som psykolog, og har arbejdet i 4 forskellige lande. Det har øget min forståelse for anderledes kulturel baggrund og etniske minoriteter."

Læs mere om Oli her

Natasha A.

“Vi finder ofte veje til at håndtere udfordringerne selv, men inde imellem kan udfordringerne blive så store, at vi kan have svært ved at forstå dem, udholde dem, eller vide hvordan vi skal navigere i dem. Jeg er optaget af at tage udgangspunkt i det der optager dig, og som er vigtig for dig, og sammen med dig være nysgerrig på vejen videre. "

Læs mere om Natasha her

Katarina

Jeg er nysgerrig på de virkeligheder vi alle har, og jeg ønsker at give dig nærvær og tryghed til at åbne op og komme i gang med at finde en god vej for dig. Jeg udbyder online behandling, da det kan give en anden måde at åbne op på i trygheden af dit eget hjem."

Læs mere om Katarina her

Beth

Jeg trækker på en række terapeutiske metoder og tilpasser hvert forløb til det enkelte menneske og temaet for samtalerne: Jeg anvender i særlig høj grad KAT, metakognitiv terapi, narrative samtalemetoder og tilknytning- og mentaliseringsbaseret teori."

Læs mere om Beth her

Amalie

Det handler om dig! Der er ikke en ’one size fits all’, og det gælder også i terapi. Jeg anser det som min opgave at hjælpe dig på rette vej ved at tilpasse terapien til dig – menneskeligt som fagligt. Jeg er i samtaleforløb allermest optaget af, at du finder terapien hjælpsom, og sammen vil vi løbende se på, om du er på rette vej."

Læs mere om Amalie her

Raluca

Som psykolog er jeg autentisk, ærlig og nærværende og tager udgangspunkt i det hele menneske og hver persons unikke sammensætning, ressourcer, behov og ønsker."

Læs mere om Raluca her

Kemien med psykologen

Kemien med din psykolog – eller “den terapeutiske alliance”, som det hedder i fagsprog – er altafgørende, for din oplevelse og dit forløb. Det er vigtigt for os, at du er tryg ved, at du er med den helt rigtige psykolog for dig og for netop din problemstilling. Derfor kan du med we.care altid skifte psykolog undervejs, hvis du ønsker det. Din journal vil i så fald automatisk følge med til din nye psykolog, og det eneste det kræver er, at du skriver til os, at du godt kunne tænke dig at skifte psykolog. Så tildeler vi dig en anden, uden problemer og uden at stille spørgsmål.

Kom nemt i gang med en psykolog online

Tilmeld dig

Tilmeld dig med din email og fortæl os, hvilke problemstillinger vi kan hjælpe dig med.

Start inden for 24 timer

Vi tildeler dig den bedst egnede psykolog og vender tilbage inden for 24 timer.

Psykologen kontakter dig

Din psykolog vil skrive til dig og hjælpe dig med at komme i gang.

 

Har du spørgsmål?

Uanset hvad end det måtte være, så kontakt endelig vores Client Care, som sidder klar til at hjælpe alle ugens dage. Når du skriver til os, er det på en GDPR sikret platform. Derudover er alle psykologer underlagt tavshedspligt. 

Ring på tlf: 53 53 59 17 alle hverdage mellem 08-16 eller skriv til os på hello@we.care

Julie

Clara

Katrine

Fatha

Synneva

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care