Lige nu lider over 100.000 danskere af depression…

Scroll for at læse mere

Kort om depression

Depression er en udbredt psykisk lidelse, og en stor andel af den danske befolkning opfylder kriterierne for at få diagnosen depression på et eller andet tidspunkt i løbet af deres livstid; for kvinder er det 15-25%, og for mænd er det 7-12%.

Typiske symptomer er tristhed, nedsat energi og manglende lyst og interesse.

Depressioner forekommer i forskellige grader. Alt afhængigt af antal af symptomer og graden af ens depressive symptomer klassificeres en depression som mild, moderat eller svær. Symptomerne skal have været til stede minimum to uger, før en diagnose kan stilles.

En depression skyldes ikke dovenskab, svaghed eller manglende evner til at tage sig sammen. Årsagen til, at vi kan få en depression eller føle os deprimerede, kan være mange; biologiske, eller genetiske årsager, stressende begivenheder, personlighed eller andre årsager på jobbet, økonomiske forhold eller sociale relationer.

I år 2020 forventes psykiske lidelser at udgøre den største sygdomsbyrde på verdensplan.

Depressionstest

Denne test hedder Major Depression Inventory (MDI) og er udviklet af World Health Organization (WHO) og er internationalt anerkendt og beregnet til diagnosticering og monitorering af depression.

Testen bruges til at vurdere graden af depression, og resultatet angives på en skala med fire niveauer:

 • Ingen depression
 • Let depression
 • Moderat depression
 • Svær depression.

Denne onlinetest er vejledende, og kan derfor ikke erstatte en klinisk vurdering eller en udredning.

Testen består af 10 spørgsmål, og du skal læse og besvare spørgsmålene med udgangspunkt i, hvordan du har haft det de sidste 14 dage. Efter du har besvaret allespørgsmål, vil du kunne se resultaterne af dine besvarelser og få anbefalinger om fremtidige skridt, du kan tage.

Hvor stor en del af tiden over de sidste 14 dage…

Husk på at depressionstesten kun er vejledende. Det betyder, at den ikke kan erstatte en professionel klinisk vurdering. Er du i tvivl om, om du har brug for hjælp, kontakt da din læge, eller du kan spørge os om alt her.

Depression rammer mange

Depression og depressive symptomer er noget som mange mennesker oplever i løbet af deres liv hos sig selv eller hos en partner, ven eller familiemedlem. Det skyldes, at depression er en af de mest udbredte, følelsesmæssige psykiske lidelser. En metaanalyse som samler flere studiers resultater i ét stort studie fandt, at forekomsten/udbredelsen for depressioner er omkring 12,9% målt i 30 lande fra 1994-2014.

En del danskere opfylder kriterierne for at få diagnosen depression på et eller andet tidspunkt i løbet af deres livstid; for kvinder er det 15-25% og for mænd er det 7-12%. Hvis man har haft en depression, er risikoen for at få tilbagefald eller en depressiv episode igen større, for hver gang man har haft en depressiv episode. Bliver en depression behandlet, kommer man sig hurtigere, og risikoen for tilbagefald reduceres.

Er du i tvivl om, hvad der er bedste for dig?

Julie, Rikke og Linisha sidder klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål.

 • "Hvad vil være bedst for mig til at begynde med? Video, skrift, eller en kombination?"
 • "Hvilken psykolog vil være bedst til netop mig?"
 • "Hvad kan jeg få af tilskud?"
 • "Hvornår kan jeg starte?"

Ring på tlf: 53 53 59 17 eller
Skriv helt uforpligtende i vores support-chat her.

Julie

Julie

Rikke

Rikke

Linisha

Linisha

Hvordan depressive tanker kan have indflydelse på os selv og vores nærmeste

Hvad er tegnene og symptomerne på depression?

Depression er en psykisk lidelse, som er kendetegnet ved dårligere humør, nedsat energi, manglende lyst og interesse. Typiske depressive symptomer er:

 • Tristhed
 • Manglende lyst og interesse
 • Pessimisme
 • Nedsat energi
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Nedsat aktivitet generelt
 • Øget træthed og træthed selv efter en minimal indsats
 • Mindre appetit
 • Vægttab eller vægtøgning
 • Nedsat sexlyst
 • Mere selvkritikisk indstilling

Depressive tankemønstre

Er der forskellige grader af en depression?

Alt afhængigt antal af symptomer og graden af ens depressive symptomer klassificeres en depression som mild, moderat eller svær. Depressive symptomer kan komme i alle aldre. De kan enten komme akut eller gradvist. Varigheden af en depression er forskellig fra person til person og fra hver depressive episode. Typisk varer en depressiv episode dog omkring et halvt år. På nær dysthymi, der også kaldes en kronisk depression og kan vare i to år eller mere.

Hvordan føles en depression?

Når man bliver ramt af en depression, kan det føles som om, at omverdenen er grå og trist. På grund af lidelsen ændrer ens tankemønstre sig, og de negative tanker fylder mere og mere. Det kan være negative tanker om ‘en selv, nutidige begivenheder og fremtidige begivenheder – og selv det at udføre hverdagsopgaver kan være en kamp. I svære depressive episoder kan lidelsen fører til selvmordstanker og desværre også selvmord i værste tilfælde.

  En depression er ikke dovenskab: Hvorfor bliver man deprimeret?

  En depression er ikke dovenskab, svaghed eller mangel på evne til at tage sig sammen. Mange kan nikke genkendende til en periode, hvor man har følt dig nedtrykt, været i dårligere humør end man plejer, måske ligefrem pessimistisk, haft mindre energi, været enormt træt.

  De fleste genkender flere af de symptomer som står listet ovenfor, fordi det er helt almindeligt at opleve i kortere perioder. Årsagen til, at vi kan få en depression eller føle os deprimerede kan være mange; genetiske årsager, stressende begivenheder, personlighed eller andre årsager som dit job, økonomiske forhold eller sociale relationer.

  Hvad er forskellen på depressive symptomer og at have diagnosen depression?

  Der er forskel på at opleve depressive symptomer og at opfylde diagnosekriterierne til diagnosen depression. For at opfylde kravene til en diagnose skal man have minimum et bestemt antal symptomer i en vis kombination, førend man stiller en diagnose.

  Alt efter hvor mange symptomer du har, kan du få stillet graden af din depression; let, moderat eller svær. Symptomerne skal derudover have været til stede i over 2 uger før end en diagnose kan stilles. De konkrete diagnosekriterier kan du læse om nedenfor.

  Depression og depressive symptomer

  Hvad er diagnosekriterierne for depression?

  Ifølge den tiende version af den internationalt anerkendte diagnosemanual International Classification of Diseases (ICD-10), der er udviklet af WHO og som generelt anvendes i Danmark, skal en person opfylde visse kriterier for at afgøre graden fra mild, moderat til svær af depressionen. Det kan afgøres ud fra om man har nogle følgende symptomer og i graden, man oplever symptomerne:

  Depressive kernesymptomer:

  • Nedtrykthed
  • Nedsat energi eller øget trætbarhed
  • Glædesløshed, nedsat lyst eller interesse

  Depressive ledsagelsessymptomer:

  • Nedsat selvtillid og selvfølelse
  • Selvbebrejdelse og skyldfølelse
  • Tanker om død og selvmord
  • Tænke- og koncentrationsbesvær
  • Agitation/hæmning
  • Søvnforstyrrelse
  • Appetit- eller vægtændring

  En egentlig depressionstilstand kræver, at der gennem 14 dage har været mindst fire af ovennævnte symptomer i tydelig grad, heraf mindst to kernesymptomer. Sværhedsgraden afgøres af antallet og intensiteten af symptomerne.

  Der kan forekomme psykotiske symptomer i form af hallucinationer eller vrangforestillinger, som ikke må være af skizofreni-lignende karakter.

   Der findes forskellige former for depressive lidelser

   Klinisk depression, hvilket påvirker ens evne til at nyde hverdagsaktiviteter så meget, at det forhindrer én i at fungere normalt i hverdagen.
   Dysthymi, der også kaldes kronisk depression, er en affektiv lidelse, hvor en depression varer i to år eller mere.
   Vinterdepression finder sted, når en person ikke får nok solskin eller D-vitaminer, hvilket kan medføre forskellige grader af depression.

    Fødselsdepression er en type depression, som typisk finder sted efter graviditet og er en svær depression.

    Atypisk depression har symptomer som overspisning, at sove for meget, frygt for afvisning, håbløshed osv..

    Uspecificeret depressiv lidelse er depression, som ikke falder ind under de andre kategorier foroven, men som indeholder nogle af de symptomer beskrevet under de forskellige lidelser.

    Ja, mange oplever depressive symptomer samtidig med symptomer fra andre lidelser.

    For eksempel er der stor overlap mellem symptomerne mellem depression og angst, hvilket i fagsprog kaldes komorbiditet.

     

     I arbejde med psykologen online

     Hvordan virker online psykologbehandling mod depression?

     Forskningen har vist, at online psykologbehandling over videokonsultationer og chat virker lige så godt eller på lignende vis som ansigt-til-ansigt psykologhjælp til milde til moderate depressioner.

     Milde til moderate lidelser som koster samfundet mest på grund af sygefravær, tabt arbejdskraft og lignende.

      

     Hvordan arbejder jeg med psykologen online?

     Du mødes med din psykolog online enten over video, på skrift via chat eller begge dele, alt efter hvad du foretrækker. We.Cares psykologer arbejder ud fra evidensbaserede, terapeutiske metoder, såsom kognitiv adfærdsterapi, acceptance and commitment terapi, compassion focused terapi, intensiv dynamisk korttidsterapi og flere andre. Inden for online terapi har forskningen især undersøgt kognitiv adfærdsterapi, som lader til at være god til online terapi og depression.

      Metoden har vist gode behandlingsresultater, både på video og chat. Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i konkrete udfordringer, som du har i din nuværende dagligdag. Det kan være udfordringer, der påvirker eksempelvis dit arbejdsliv og dit privatliv, som du gerne vil have hjælp til for en periode.

       

      Få hjælp til din depression og depressive symptomer

      Hos We.Care mener vi, at ingen som gerne vil have hjælp, bør stå alene med en depression og psykiske udfordringer. Visionen bag We.Care er derfor, at det skal blive nemmere for alle danskere at få psykologhjælp. Fordi alt for mange mennesker har brug for nogen at snakke med om deres mentale udfordringer, uden at det sker. Nogen har svært ved at komme uden for deres egen dør på grund af en depression. Nogen har problemer med at få tid til en psykolog på grund af karrieremæssig travlhed.

      Nogen har ikke overskud til at finde en psykolog på grund af stress. Og rigtig mange føler sig forhindret, fordi lange ventetider ikke fungerer, når man har brug for hjælp her og nu. We.Care har skabt en mulighed for at få psykologhjælp på den sikreste og nemmeste måde: På computeren eller mobilen. Vores ambition er at hjælpe så mange danskere som muligt til at få det bedre. Så hvis du gerne vil prøve en nem og moderne måde at tale med en psykolog og få hjælp til din depression, så begynd på online psykologhjælp hos os i dag.

      Referencer

      Andersson, G. (2015). Lokaliseret 3/5/ 2019 på: https://urskola.se/Produkter/193562-UR-Samtiden-Tvarvetenskap-i-praktiken-Psykoterapi-via-internet

      Andersson, G., Cuijpers, P., Carlbring, P., Riper, H. & Hedman, E. (2018). Guided Internet-based vs. face-to.face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis.

      Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. & Emrey, G. (1987). Cognitive therapy for depression. Guilford Press.

      Danske Regioner (2017). Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering. Lokaliseret d. 11/6/2019 på: https://www.regioner.dk/media/4740/forebyg-ny.pdf

      Frye, L., A. (2015) Preferences for Evidence-Based Depression Treatments: An Emphasis on Patient-Focused Care. ​Dissertations​. 516. Western Michigan University.

       

      International classification of diseases – ICD-11. Depressive disorder. Lokaliseret d. 10/05/2019 på: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1563440232

      Lim, G. Y., Tam, W. W., Lu, Y., Ho, C. S., Zhang, M. W., & Ho, R. C. (2018). Prevalence of Depression in the Community from 30 Countries between 1994 and 2014. ​Scientific Reports,​ ​8​(1). doi:10.1038/s41598-018-21243-x

      Sundhedsstyrelsen (2015). ​Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme.​ Lokaliseret d. 13/5/2019: https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DF BA0.ashx

      Er du i tvivl om noget?
      Spørg os om alt.