Hvad er tegnene og symptomerne på depression? 

Depression er en psykisk lidelse, som er kendetegnet ved dårligere humør, nedsat energi, manglende lyst og interesse. Typiske depressive symptomer er: 

 • Tristhed
 • Manglende lyst og interesse
 • Pessimisme
 • Nedsat energi
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Nedsat aktivitet generelt
 • Øget træthed og træthed selv efter en minimal indsats
 • Mindre appetit
 • Vægttab eller vægtøgning
 • Nedsat sexlyst
 • Mere selvkritikisk indstilling

 

Hvad er diagnosekriterierne for depression?

Ifølge den tiende version af den internationalt anerkendte diagnosemanual International Classification of Diseases (ICD-10), der er udviklet af WHO og som generelt anvendes i Danmark, skal en person opfylde visse kriterier for at afgøre graden fra mild, moderat til svær af depressionen. Det kan afgøres ud fra om man har nogle følgende symptomer og i graden, man oplever symptomerne:

Depressive kernesymptomer:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat energi eller øget trætbarhed
 • Glædesløshed, nedsat lyst eller interesse

Depressive ledsagelsessymptomer:

 • Nedsat selvtillid og selvfølelse
 • Selvbebrejdelse og skyldfølelse
 • Tanker om død og selvmord
 • Tænke- og koncentrationsbesvær
 • Agitation/hæmning
 • Søvnforstyrrelse
 • Appetit- eller vægtændring

En egentlig depressionstilstand kræver, at der gennem 14 dage har været mindst fire af ovennævnte symptomer i tydelig grad, heraf mindst to kernesymptomer. Sværhedsgraden afgøres af antallet og intensiteten af symptomerne. Der kan forekomme psykotiske symptomer i form af hallucinationer eller vrangforestillinger, som ikke må være af skizofreni-lignende karakter.

Der findes forskellige former for depressive lidelser

Klinisk depression, hvilket påvirker ens evne til at nyde hverdagsaktiviteter så meget, at det forhindrer én i at fungere normalt i hverdagen. Dysthymi, der også kaldes kronisk depression, er en affektiv lidelse, hvor en depression varer i to år eller mere. Vinterdepression finder sted, når en person ikke får nok solskin eller D-vitaminer, hvilket kan medføre forskellige grader af depression. Fødselsdepression er en type depression, som typisk finder sted efter graviditet og er en svær depression.Atypisk depression har symptomer som overspisning, at sove for meget, frygt for afvisning, håbløshed osv..

Uspecificeret depressiv lidelse er depression, som ikke falder ind under de andre kategorier foroven, men som indeholder nogle af de symptomer beskrevet under de forskellige lidelser. Ja, mange oplever depressive symptomer samtidig med symptomer fra andre lidelser. For eksempel er der stor overlap mellem symptomerne mellem depression og angst, hvilket i fagsprog kaldes komorbiditet.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care