Hvad er tegnene og symptomerne på depression? 

Depression er en psykisk lidelse, som er kendetegnet ved dårligere humør, nedsat energi, manglende lyst og interesse. Typiske depressive symptomer er: 

 • Tristhed
 • Manglende lyst og interesse
 • Pessimisme
 • Nedsat energi
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Nedsat aktivitet generelt
 • Øget træthed og træthed selv efter en minimal indsats
 • Mindre appetit
 • Vægttab eller vægtøgning
 • Nedsat sexlyst
 • Mere selvkritikisk indstilling

 

Hvad er diagnosekriterierne for depression?

Ifølge den tiende version af den internationalt anerkendte diagnosemanual International Classification of Diseases (ICD-10), der er udviklet af WHO og som generelt anvendes i Danmark, skal en person opfylde visse kriterier for at afgøre graden fra mild, moderat til svær af depressionen. Det kan afgøres ud fra om man har nogle følgende symptomer og i graden, man oplever symptomerne:

Depressive kernesymptomer:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat energi eller øget trætbarhed
 • Glædesløshed, nedsat lyst eller interesse

Depressive ledsagelsessymptomer:

 • Nedsat selvtillid og selvfølelse
 • Selvbebrejdelse og skyldfølelse
 • Tanker om død og selvmord
 • Tænke- og koncentrationsbesvær
 • Agitation/hæmning
 • Søvnforstyrrelse
 • Appetit- eller vægtændring

En egentlig depressionstilstand kræver, at der gennem 14 dage har været mindst fire af ovennævnte symptomer i tydelig grad, heraf mindst to kernesymptomer. Sværhedsgraden afgøres af antallet og intensiteten af symptomerne. Der kan forekomme psykotiske symptomer i form af hallucinationer eller vrangforestillinger, som ikke må være af skizofreni-lignende karakter.

Der findes forskellige former for depressive lidelser

Klinisk depression, hvilket påvirker ens evne til at nyde hverdagsaktiviteter så meget, at det forhindrer én i at fungere normalt i hverdagen. Dysthymi, der også kaldes kronisk depression, er en affektiv lidelse, hvor en depression varer i to år eller mere. Vinterdepression finder sted, når en person ikke får nok solskin eller D-vitaminer, hvilket kan medføre forskellige grader af depression. Fødselsdepression er en type depression, som typisk finder sted efter graviditet og er en svær depression.Atypisk depression har symptomer som overspisning, at sove for meget, frygt for afvisning, håbløshed osv..

Uspecificeret depressiv lidelse er depression, som ikke falder ind under de andre kategorier foroven, men som indeholder nogle af de symptomer beskrevet under de forskellige lidelser. Ja, mange oplever depressive symptomer samtidig med symptomer fra andre lidelser. For eksempel er der stor overlap mellem symptomerne mellem depression og angst, hvilket i fagsprog kaldes komorbiditet.

Andre tegn på depression

Andre tegn på depression er de ting, som ikke er direkte symptomer, men som symptomerne ofte fører til. Nedenfor er nogle eksempler på, hvordan symptomerne på depression kan komme til udtryk.

Social isolation

Der er rigtig mange som er depressive, der også bliver socialt isoleret. Det er fordi, at den manglende energi og interesse i aktiviteter, gør det rigtig svært at opretholde aftaler med venner og familie. Og følelsen af værdiløshed kan også bidrage til at man holder sig fra andre mennesker, fordi man føler at man ikke vil spilde deres tid, eller at de egentlig helst vil være fri for en.

Vrede og irritation

Det er ikke mange som tænker på vrede eller irritation i forbindelse med depression. Men der er alligevel en del, som oplever, at de bliver hurtigere irriteret, og at der skal mindre til, før de bliver vrede. Det kan skyldes, at man i forvejen mangler overskud og energi, og at selv små ting derfor hurtigt bliver for meget – på samme måde som mange oplever, at de bliver lettere vrede, hvis de har sovet dårligt eller er stressede. Derfor kan potentielle søvnproblemer også være en af årsagerne.

Problemer ved at passe skole, arbejde eller andre pligter

Kombinationen af manglende energi, interesse, manglende søvn og alle de negative følelser, gør det rigtig svært for de fleste at komme ud af sengen og møde op til undervisning eller på arbejdet. Derudover kan det også bliver svært at få afleveret eller afsluttet opgaver til deadline. Man kan også begynde at have svært ved at holde forskellige huslige pligter som at vaske op, støvsuge eller købe ind.

Kognitive problemer

Kognitive problemer dækker over problemer med hjernens funktionsevne. For eksempel kan mange med depression opleve, at deres hukommelse bliver påvirket. Man kan også få problemer med sin koncentrationsevne, eller opleve at man går rundt i en ‘tåge’, hvor man føler sig desorientiert.

Angst

Det er bestemt ikke alle som er depressive, som også oplever at de også begynder at have symptomer på angst. Men man ved at der er en høj komorbiditet mellem de to lidelser. Komorbiditet vil sige, at man har flere lidelser samtidig. Altså er der mange som har enten depression eller angst, som faktisk har begge dele. Derfor kan man opleve angst symptomer, samtidig med depressionen.

Genkend dine egne tegn på depression

Nedenfor er der er skema, hvor du selv kan notere hvilke symptomer og tegn på depression, som netop du oplever.

Det kan være dem vi har beskrevet ovenfor, eller det kan være nogle andre. Skemaet er delt op, så du kan notere fysiske, emotionelle og adfærdsmæssige tegn på depression. Herefter kan du også prøve at overveje, om der er noget du kan gøre for at mindske dine symptomer, eller forbedre dem. Hvis du ikke har nogen ideer, er det også helt fint. Det første skridt er at blive bedre til at genkende de depressive symptomer, når de dukker op.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care