Stressbelastningsmodel

Stress-belastnings modellen kan bruges til at beskrive en persons evne til at modstå niveauet af situationsbestemt stress. Stress-belastningsmodellen kommer faktisk originalt fra bygge-verdenen, og bruges til at beskrive forholdet mellem hvor meget belastning et...

Hvad er skemata og kerneantagelser

Kognitive skemaer og kerneantagelser Vores tanker er ikke fakta, men de er med til at farve vores opfattelse af verden. Alle mennesker har nogle underliggende og relativt stabile opfattelser af sig selv og verden omkring dem, som kaldes kognitive skemaer. Kognitive...

Rosinøvelsen (Tid: 5-10 min.)

Hvorfor lave Rosinøvelsen? Rosinøvelsen er det man også kalder en ‘grounding’ øvelse, som hjælper dig med at være fuldt til stede i kroppen og i nuet. Når hjernen oplever en trussel, uanset om den er opfattet eller faktisk, påvirker det vores nervesystemet på samme...

Progressiv muskelafspændingsøvelse (Tid: 15 min.)

Hvorfor lave muskelafspændingsøvelsen? Denne muskelafspændingsøvelse er også kendt som ”spænd-slap af metoden”. Øvelsen er særligt god, hvis du oplever, at du spænder i kroppen, eller generelt har svært ved at slappe af. Derudover kan det hjælpe dig, hvis du har...

Hvordan mindfulness kan hjælpe med angst

Hvad er mindfulness? Mange har en dagligdag i et enormt højt tempo, og der er mange ting der hurtigt ændrer sig, og som vi skal tage stilling til. Det kan betyde, at vi nogle gange glemmer at ‘tjekke ind’ hos os selv. Mindfulness handler kort sagt om at være bevidst...
Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care