Det at bosætte sig i et andet land, kan føre til både unikke muligheder og udfordringer. Man skal sætte sig ind i en ny kultur, og nye måder at indgå i samfundet på. Samtidig skal man finde en måde at beholde den kultur man er fra, og de relationer i sit hjemland, som er vigtige for en. Det er en balancegang mellem at tilegne sig alt det nye, mens man stadig holder fast i noget af det gamle. Her kan du læse hvad vores psykologer Kristina og Casper, som selv er udlandsdanskere, har at sige om deres oplevelser og udfordringer som udlandsdanskere, samt nogle af deres gode råd.

Hvad oplever du som de tre største udfordringer ved at være udlandsdansker?

Kristina

 1. Det er en udfordring at leve i en anden kultur, som ikke er den, man er vokset op i. Det kræver konstant ekstra opmærksomhed at afkode og agere i en ny kultur. Ikke kun sprogmæssigt, men også alt det non-verbale og de usagte måder som folk er sammen på. Det er lidt som en fisk på land. Det er ofte først når man er hjemme i sin egen kultur at man ser hvor meget det reelt kræver agere i en kultur som ikke er den man er vokset op i.
 2. Der er savnet med venner og familie som kan være svært, samt udfordringen ved at skabe nye relationer i det nye land som man nu er bosat i. Det kræver ofte ekstra indsats og gå på mod at skabe nye relationer i en anden kultur.
 3. Når man bor længe nok i udlandet så kan det med tiden føles, som om man ikke rigtigt hører hjemme nogen steder. Man mister måske følingen med den kulturelle og samfundsmæssige udvikling i Danmark og når man så er hjemme på besøg så kan det, som føltes vant engang, føles uvant.

Casper

 1. At efterlade det danske mindset ved grænsen og hurtigt tage sprog og kultur til sig, så man bliver en del af det samfund man bor i og ikke kommer til at leve som isoleret dansker i en eller anden lejlighed i et andet land. Man kan nemt tage det danske mindset med sig og have ufleksible holdninger til, hvordan man bør leve og hvordan et samfund skal fungere. Dette bevirker at man isolerer fra de mennesker, der er omkring sig.
 2. At skabe nye venskaber kan være svært når værdier og uskrevne regler for venskaber og forventninger dertil er anderledes end i Danmark.
 3. At finde arbejde til ens partner, hvis man måske er rejst til udlandet grundet arbejde. Har man en partner, der er rejst med, er et arbejde ikke givet på forhånd. Arbejdstilladelse og sidestillelse af uddannelse og kompetencer kan være noget af det, man skal tage højde for.

Hvad er dine største bekymringer i forbindelse med at være udlandsdansker?

Kristina At være væk fra familie, venner, og socialt sikkerhedsnet Casper At miste kontakten til gamle venner. Da man ikke lige kan rejse hjem og få en øl med vennerne eller en kop kaffe med veninderne, er det kun naturligt at ens gamle omgangskreds svinder ind. Man har ikke nødvendigvis de samme venner i dag, som man havde i folkeskolen, da folk flytter fra de byer de er født og opvokset i. Det samme kan ske, når man flytter til udlandet. Kan man reintegreres i det danske samfund, hvis man på et tidspunkt vælger at rejse hjem? Har man været ude i lang tid, kan det måske være svært at blive en del af ens gamle omgangskreds og dermed skal nye venskaber skabes. Regler og muligheder ved eventuelt hjemrejse til Danmark; hvad er reglerne for pension, vurdering af eksamenspapirer, dagpenge, familiesammenføring, osv. Sikkerheden i det land man flytter til/bor i. Man kan nemt tage for givet, at Danmark er relativt sikkert land at færdes i forhold til mange andre lande. Kan man færdes sikkert i gaderne alene eller skal man kigge sig over skulderen.

Kan du give tre gode råd til andre, som også er udlandsdanskere?

Kristina

 1. Prøv at vedligeholde dine nære kontakter derhjemme med jævnlige video møder og chats
 2. Prøv at lære skikke, historie og traditioner at kende i det nye land du er flyttet til. Det kan hjælpe med integrationen, hvis du aktivt sætter dig ind i kulturen du er flyttet hen til.
 3. Prøv at lære andre at kende i det nye land du bor gennem fælles interesser – tag f.eks. et kursus i noget du er interesseret i, søg kontakt med andre gennem fælles fokus.

Casper

 1. Accepter forskellighederne om måden at leve på, døm ikke. Tag det som en del af oplevelsen. Man kan lære meget om sig selv som person, ved at prøve at leve på en anden måde med andre leveregler og værdier, end dem man er vant til.
 2. Sæt sig ind i reglerne i landet man bor i, i forhold til arbejde, studie, opholdstilladelse og så videre, da det gør opholdet lettere og sjovere.
 3. Vær tålmodig. Det tager tid at opbygge et nyt netværk, men man skal være aktiv i skabelsen af det. Netværk behøves ikke kun at komme gennem arbejde, det kan også komme gennem fritidsaktiviteter som fodbold, frivillig arbejde, aftenskole osv.

Hvordan kan man håndtere det at være væk hjemmefra (fra omgangskreds og familie)?

Kristina En måde at håndtere det på er ved at se det som en stor gave at få mulighed for at træde ud af sit vante liv og sin kultur og ind i en anden måde at leve på, en anden kultur. Der vil sandsynligvis være et savn under alle omstændigheder, men hvis man hele tiden tænker på alt det man savner så kan det være svært at holde humøret oppe. Ved at huske på den store udviklingsmulighed der ligger i at at være bosat i en kortere eller længere periode i udlandet kan man opmuntre sig selv til at se det dyrebare i oplevelsen i stedet for alt det svære. Casper Accepter at kontakten med venner og familie bliver mindre end, hvis man boede i Danmark. Det er helt normalt. Der findes i dag mange måder at holde kontakt med folk hjemme i Danmark på. Med Messenger, WhatsApp, Facetime, Skype osv., kan man via nettet have videosamtaler, det er ikke helt det samme, men tæt på. Aftal tidspunkter hvor begge parter har tid til at snakke, da man skal tage højde for tidsforskellen. Når man naturligt har tid, kan det være at venner og familie er på arbejde eller sover. Aftal tidspunktet på forhånd.

Hvad er fordelen ved at have en dansk psykolog iht. en lokal, når man som dansker bor i udlandet?

Kristina Der er en usagt kulturel forståelse man som dansker kan få hos en dansk psykolog som det kan være svært at få hos en lokal psykolog. Det kan i forvejen være sårbart at åbne op overfor en psykolog og den større tryghed der for mange er forbundet med den kulturelle genkendelighed kan være en stor støtte. Casper At have en dansk psykolog giver en større chance for at blive forstået med hensyn til de problemer man står overfor. Det kan måske være svært for en lokal psykolog at forstå det kulturchok der kan ske, når man kommer til et andet land med en anden levevis og kultur, der måske er meget forskellig fra den danske. Med en dansk psykolog har man samme mindset og man kan derfor tale med en, der bedre forstå de udfordringer og stressorer man står overfor og hvorfor lige netop de udfordringer stresser en.

Hvordan kan man helt konkret få hjælp af en psykolog til at håndtere de udfordringer/bekymringer – når man er dansker i udlandet?

Kristina I første omgang kan det kan være en stor støtte blot få sat ord på de bekymringer og problematikker man måske oplever som udenlandsdansker. Dernæst kan man få nogle konkrete redskaber til at håndtere den hjemve, usikkerhed eller ensomhed, som måske følger med oplevelsen af at være udlandsdansker. Casper Lære at acceptere situationer frem for at dømme dem. At håndtere stress og ikke blive frustreret over forskelligheder vedrørende levevis, kultur, måder at socialisere på, osv. Problemløsning med hensyn til partners karrieremuligheder, integration i samfundet, osv. Lære at nyde oplevelsen – det ukendte bliver kun bekendt ved at være i det. Du kan få 50% på den første konsultation eller den første måneds abonnement som udlandsdansker. Brug koden ‘danmark21’ og få halv pris. Oplever du selv de samme udfordringer? Del gerne din egne erfaringer med at bo i udlandet nedenfor.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care