Hvordan mindfulness kan hjælpe med stress

Hvad er mindfulness? Mindfulness er en metode som bruges af flere og flere psykologer, særligt i arbejdet med stress, og angst. Men mindfulness er en metode som kan bruges til mange forskellige problematikker. Helt kort sagt handler mindfulness om at være bevidst...

Cost benefit analyse (Tid: 15 min.)

Hvorfor lave øvelsen? Cost-benefit-analysen et godt værktøj til at udforske uønskede tanker og adfærd. I situationer, hvor det er vanskeligt at træffe valg på grund af ambivalens, kan denne metode også hjælpe dig med at træffe beslutninger. Det hjælper dig med at...
Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care