Depressionscirklen kan hjælpe dig med at visualisere de mekanismer, som er på spil, når du er depressiv. Der er mange ting på spil, som gør, at man kan få en depression – og lige så mange ting, som gør, at depressionen kan blive fastholdt, eller endda forværret. Depressionscirklen kan give et overblik over de ting, som påvirker dig, hvilket også kan hjælpe dig med at se, hvor du kan bryde cirklen og undgå at forværre din tilstand.

Stressfaktorer

Det første punkt på cirklen er stressfaktorer. En stressfaktor kan defineres som belastende ting i dit liv. Det kan for eksempel være et dødsfald i din familie, stress på arbejdet, eller en usikker økonomisk situation. Nogle stressfaktorer er enkeltstående begivenheder eller situationer, mens andre er længerevarende. Der vil nok altid være en hvis mængde af stressfaktorer i vores liv. Men hvis det bliver for meget, kan vi blive overvældet og opleve, at det begynder at påvirke os negativt.

Tanker, følelser og fysiske symptomer

Når du oplever, at der er mange stressorer, eller belastninger, så påvirker det ofte hvordan vi tænker og føler. Hvis du for eksempel føler dig meget stresset på arbejdet, kan du for eksempel have tanker som:

  • Jeg kan ikke klare det
  • Jeg er ikke god nok
  • Jeg når aldrig mine deadlines
  • Jeg bliver nok fyret

Den slags negative tanker begynder hurtigt at påvirke, hvordan vi føler i situationen. I dette tilfælde kunne det være håbløshed og afmagt. Men i andre situationer kunne det også være følelser som tristhed eller ensomhed. Og som en reaktion på vores tanker og følelser, begynder vores krop tit at reagere. Det kan vi for eksempel fornemme ved, at vi bliver mere trætte, mister koncentrationsevnen eller begynder at få søvnproblemer.

Adfærd

Når vores tanker og følelser bliver påvirket, og vi også begynder at føle fysiske reaktioner på, at vi ikke har det godt, fører det ofte til at man ændrer den måde, man handler på – eller på sin adfærd. Fordi man mangler energi og sover dårligt, stopper man med at lave ting, og holder sig egentlig mest derhjemme. Måske kommer man endda ikke ud af sengen. Det kan også være mange andre ting, som bliver påvirket.

 

 

Forværring – eller forbedring

Grunden til, at modellen er en cirkel, er fordi at de symptomer som opstår, som en reaktion på de oprindelige stressfaktorer, faktisk ofte fører til en forværring – eller helt nye, stressfaktorer. Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet om press på arbejdet, vil mangelen på energi, ordentlig søvn og evnen til at komme ud af sengen og på arbejde blot føre til at det bliver endnu sværere. Måske begynder du endda at være bagefter. Og presset stiger. Herefter kan cirklen begynde igen, og depressionen forværres.

Men, det er også muligt at bryde cirklen. Det kan gøres på mange måder, og på mange forskellige punkter i cirklen. Du kan for eksempel prøve at arbejde med dine tanker, og se hvordan det påvirker dine følelser og din krops reaktioner. Eller du kan prøve at ændre din adfærd for at forhindre at de eksterne stressfaktorer bliver værre. Pointen er, at på samme måde som cirklen kan lede dig til forværring, kan du også starte en cirkel som leder mod forbedring. Og en ændring et sted i cirklen, vil automatisk begynde at påvirke de andre led – også selvom det er små ændringer.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care