Erhvervscoaching, karriere- og ledelsesudvikling

Få coaching fra en autoriseret psykolog over skrift og video.

Det kan du få ud af vores erhvervscoaching:

 1. Opnå større arbejdsglæde og bedre performance
 2. Øget balance i dit liv
 3. Nye perspektiver, som vil give dig nye handlemuligheder
 4. Overblik over hvilken retning du gerne vil flytte dig i
 5. Udvikle dit personlige lederskab, din ledelsesstil og lederskab
 6. Øget bevidsthed om dine styrker, værdier samt fagelige og personelige kompetencer

Erhvervscoaching: Hvordan foregår det?

I begyndelsen vil du sammen med psykologen danne et overblik over dit arbejdsliv og jobsituation, hvilke ressourcer du har, og hvad du ønsker at få ud af forløbet. 

Det giver et bedre billede af, hvor du gerne vil hen, hvor du er på nuværende tidspunkt, og dermed hvad I skal starte med at arbejde på. Hvert forløb kan godt have flere mål, men det er godt at starte med ét.

Fokus er på at finde frem til dine ressourcer og muligheder. Du mødes med psykologen over video til jeres aftalte konsultationer på We.Cares GDPR-sikrede platform, hvor du trygt kan dele om dine udfordringer, udvikling og mål. 

Kunne du godt bruge en fortrolig og professionel sparringspartner til, hvordan du opnår større arbejdsglæde og performer bedre i dit arbejdsliv? Så kan det være, at erhvervscoaching fra en psykolog er noget for dig.  

Coachingen med psykologen vil tage udgangspunkt i din nuværende situation. I samtalen stiller psykologen dig motiverende spørgsmål med det formål, at du bliver mere bevidst om blandt andet dine styrker, faglige og personlige kompetencer, værdier og målsætninger. 

Din coaching kan tage udgangspunkt i forskellige vinkler alt efter, hvad du ønsker at få ud af dit forløb. Du vil få et skræddersyet forløb med fokus på det, som vil hjælpe dig videre i karrieren. I samtalerne vil fokus være på dine konkrete udfordringer og ønsker til det, som du gerne vil arbejde med. Du vil få nye perspektiver, som vil give dig nye handlemuligheder. 

 

Hvad er erhvervscoaching?

Erhvervscoaching fokuserer på dit professionelle arbejdsliv. Der findes forskellige former for coaching herunder; ledercoaching, karrierecoaching og work-life-balance coaching. 

Forløbet sætter dig i gang med en proces, hvor du arbejder dig mere og mere hen mod det arbejdsliv, som du gerne vil have, og kommer i mål med de målsætninger, som du eller din virksomhed har sat for dig. 

Det er en kreativ og tankevækkende proces, der inspirerer dig og konkret hjælper dig videre til at nå dine mål. Det er en proces som både udvikler dit personlige og faglige potentiale. 

Øget trivsel, arbejdsglæde og motivation

Du vil i forløbet reflektere og få større indsigt i, hvad der kan forbedre dine præstationer på arbejdet. Mange oplever at et coachingforløb med en psykolog også øger deres livskvalitet generelt i takt med, at de trives og udvikler sig i deres arbejde. Arbejdet er for mange en stor del af det, som de identificerer sig selv med og bruger mange timer på. Derfor giver det god mening, at det har en stor betydning for vores trivsel.

I samarbejdet med psykologen sætter du skub i din egen udvikling. Du vælger selv, hvilke tematikker som du gerne vil fokusere på, og ud fra det vil psykologen lytte og bidrage med motiverende, udfordrende og udforskende spørgsmål. Du vil opleve en større arbejdsglæde og trivsel i takt med, at du bliver mere bevidst om: 

 • Hvad dine faglige og personlige kompetencer er, og hvordan du kan bringe dem mere i spil
 • Hvilken retning du gerne vil flytte dig i  
 • Hvordan du kan udvikle dig fremadrettet 
 • Hvad er vigtigt for dig i din dagligdag

Psykologen hjælper dig med at finde frem til det via motiverende spørgsmål, som gør dig mere bevidst, så du kan træffe velovervejede valg og tage målrettet handling. 

 

Tag styring over din karriere

Det at skabe et overblik over din arbejdssituation, kompetencer og karrieremål kan hjælpe dig med at nå dine mål. I samarbejde med psykologen vil I finde frem til, hvilke værdier som er vigtigst for dig ud fra, hvor du er i dit liv nu. Herfra vil i arbejde på, hvad du kan gøre for at arbejde dig tættere på dine mål med udgangspunkt i dine værdier.

Du kan starte allerede i dag med at tænke over følgende spørgsmål:

 • Hvilke værdier er vigtigst for dig?
 • Hvor vil du gerne vil hen i den næste fase af dit arbejdsliv? 
 • Hvad fungerer godt i dit arbejdsliv, som det er nu? Og hvad fungerer ikke godt? 
 • Hvilke arbejdsopgaver og områder finder du spændende? 
 • Hvad giver dig energi?
 • Hvilke skridt kan du se, som kan bringe dig tættere på dine karrieremål og drømme? 

Det er blot et udsnit af spørgsmål, som kan sætte gang i refleksioner, som kan hjælpe dig til at finde ud af, hvor du gerne vil hen ad. Hvad du skal handle på afhænger af, hvilke områder, som du søger at udvikle dig i. Det kan eksempelvis være at finde en bedre balance i dit liv. Det kan du læse mere om i følgende afsnit. 

Work-life-balance coaching: Sæt dit liv op, som du gerne vil have de

Det kan i mange brancher og jobs være svært at holde arbejdsliv og privatliv fuldstændig adskilt. Det sker i takt med, at mange jobs ikke har en skarp grænse mellem, hvornår du kan være på arbejde, og hvornår du ikke kan. I princippet kan vi være på arbejde online hele tiden via vores internet, telefonen og mail. 

Det kan også hjælpe dig at se livet, som ét samlet liv, hvor du skal trives generelt – frem for at lave en skarp opdeling mellem dit arbejdsliv og privatliv. Dit liv skal det hænge sammen derhjemme og på arbejdet – både med ønskerne på hjemmefronten og kravene på arbejdsfronten. 

I samarbejde med psykologen søger I at skabe den bedst mulige balance i din hverdag. Det handler om, at du får sat dit liv op, som du gerne vil have det. En bedre balance kan hjælpe dig til at få overblik i dit liv, fokus i dit arbejde, og at du samtidig har overskud til at være den partner, forælder og ven, som du gerne vil være. 

 

Performance coaching: Bedre performance i arbejdslivet

Performance coaching handler om at skabe bedre performance-resultater i dit arbejdsliv. Det kan være på mange områder, i et konkret projekt eller generelt i dit arbejde. Du kan eksempelvis have fokus på:

 • At blive en bedre formidler, underviser og kursusleder
 • At blive en bedre sælger ved at opnå bedre salgstal
 • At nå dine personlige mål indenfor en konkurrencesport
 • At blive bedre til tidsstyring og nå i mål med et projekt til deadline

I vil arbejde på den mentale del af det som skal til for, at du når dine mål. Der kan være mange forskellige former for mentale forhindringer som gør, at vi ikke er der, hvor vi gerne vil være.

Ledercoaching: God ledelse stiller høje krav

Ledercoaching tager som oftest udgangspunkt i en tematik eller et forretningsmæssigt mål, som du som leder ønsker at arbejde på. Ud fra dine ønsker sammensætter psykologen et forløb skræddersyet til dig. 

Ledelse er en kompetence, der er enormt vigtig på alle niveauer i en virksomhed. Hvis du sidder med ledelsesansvar har du sikker overvejet, hvordan kan du blive en bedre leder for din organisation, dine medarbejdere og dit team. Det er en essentiel rolle, som har stor betydning både for den enkelte medarbejder og bundlinjen.  

Ledercoaching og ledersparing kan være relevant for dig som:

 • Er ny i lederrollen
 • Gerne vil udvikle dine kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde
 • Har brug for sparing om manglende performance 
 • Oplever omvæltninger i din karriere – både selvvalgt eller grundet   omstrukturering
 • Ønsker at udvikle dit personlige lederskab 
 • Ønsker at udvikle din ledelsesstil og lederskab

Hvem kan have gavn af at få coaching fra en psykolog?

Coaching og sparing kan hjælpe dig videre i din proces, da du får skræddersyet hjælp til netop din situation. Der kan være mange årsager til, at man søger coaching undervejs i ens karriere. Det kan eksempelvis være i forbindelse med; at du ikke er i det rette job, at du ikke performer som du gerne vil eller ikke når firmaets målsætninger for dig, at du har brug for hjælp til at finde det næste skridt i din karriere, eller at få en bedre balance i livet. Det er kun et udsnit af årsager til, hvorfor nogle opsøger coaching fra en psykolog.

Er du i tvivl om noget?
Spørg os om alt.