Selfcare for virksomheder

– reducér sygefravær med præventiv selvhjælp

=

Indeholder guidede stressprogrammer og hundredevis af øvelser og artikler inden for mental sundhed

=

Webinar om stress til ledere inkluderet

=

1 års adgang til Selfcare koster jer mindre end bare 1 uges sygemelding*

Evidensbaseret forbyggende selvhjælp

Online iCBT-programmer

Specialiserede stress-, angst- depressionsprogrammer udviklet af autoriserede psykologer.

Læs eller lyt

Hundredevis af øvelser og artikler inden for mental sundhed. Erfarne formidlere har gjort det psykologfaglige indhold let af forstå.

Selvhjælp – men aldrig alene

Medarbejderen bliver hjulpet af sundhedsfaglig guide, der sender øvelser, besvarer spørgsmål og sikrer adherens til programmerne.

Vi hjælper jeres medarbejdere med:

Stress, konflikthåndtering, adskillelse af tanker og følelser, performance, bekymringer, krisehåndtering, fobier, angst, depression, ADHD, relationer, ruminationer, tankemylder, ensomhed, søvn, pårørende, misbrug, negative tanker, traumer, psykisk vold, og meget meget mere.

Webinar for ledere inkluderet

– Hvordan man håndterer og balancerer stress som leder

5% af medarbejdere i Danmark føler sig stressede, og langt de fleste identificerer arbejdet som den hovedsagelige årsag. Derfor fokuserer dette webinar på, hvordan man som leder håndterer og balancerer egen stress samt forstår, identificerer og håndterer arbejdsrelateret medarbejderstress.

Kristine Andersen

Kristine@we.care

Louise Bergø

lb@bergoee.dk

*Stress koster jeres virksomhed mange penge

 

Der findes flere forsøg på at beregne, præcis hvad en sygemelding koster. Ét entydigt svar findes ikke, eftersom flere faktorer spiller ind. Lønnen for den enkelte medarbejder, virksomhedens forsikringer, antal medarbejdere i virksomheden, hvis job direkte eller inddirekte influeres af manglende kollega i perioden, længden af sygemeldingen og genopstartsplan, for bare at nævne nogle stykker.

En typisk stresssygemelding fx. i en typisk dansk virksomhed koster i 35.000/md. i bare direkte omkostninger. Dertil kommer de inddirekte, som man ofte glemmer at tage med.
Adgang til We.Care’s forebyggende Selfcare univers for ALLE jeres medarbejdere koster fra kr. 10.000/året.

Hvad koster en sygemelding jer?

12%

Hvis jeres medarbejdere er repræsentative for  den danske befolkning, har 12% af dem symptomer på alvorlig stress hver dag.

3-4 mdr.

Ved en alvorlig stressbelastning er en sygemelding på 3 til 4 måneder ganske almindelig. 

Et svensk studie fra 2019 viser at 60 procent stadig er sygemeldt efter et år.

12%

God mental sundhed på arbejdspladsen og god ledelse går hånd i hånd, og der er stærke beviser for, at arbejdspladser med høje niveauer af mental trivsel er mere produktive. At adressere trivsel på arbejdspladsen øger produktiviteten med op til 12%.

32%

32 % oplever ingen eller kun begrænset hjælp fra deres nærmeste leder, når de føler sig stresset

Men vi har jo allerede en sundhedssikring – 
Hvad skal vi med Selfcare?

R

En forsikring bruges oftest først, når skaden ER sket

R

Med Selfcare arbejder man præventivt og reducerer det dyre sygefravær

R

Barrieren er lav. Det kræver kun 45 sekunders oprettelse online og så er medarbejderen i gang.

R

Helt privat, diskret og tilgængeligt

Du er altid velkommen til at række ud til Claus Rødgaard for en uforpligtende snak om mulighederne for at styrke den mentale sundhed for netop jeres medarbejdere.

Claus Rødgaard

25 58 86 72 / claus@we.care

Evidensbaserede iCBT-programmer

Stressprogram

Medarbejderen får konkrete værktøjer til bedre at strukturere og prioritere sin tid, definere hvilke aktiviteter, der hhv. aflader og oplader batteriet. Senere i programmet arbejdes der med de mere dybereliggende årsager til stressen.

Angstprogram

Programmet lærer medarbejderen, hvordan man spotter og håndterer angst – og hvad der konkret sker i hjernen. Desuden dykkes ned i konkrete øvelser, der bl.a. kan hjælpe med at skelne tanker fra følelser. 

Depressionsprogram

Dette program kan hjælpe personer, som lider af mild til moderat depression. Øvelserne og værktøjerne giver bl.a. et indblik i værdier, overskudsskabende aktiviteter og konkrete og tidsbestemte målsætninger. 

“Stress er ikke en sygdom, men en ubalance/belastningstilstand, som desværre giver mange følgesygdomme, som eks. depression, men også blodpropper, hjertekar-sygdomme osv.
Desuden forværres mange kroniske sygdomme ofte af stress, som eks. astma, allergi, diabetes mv”

Rikke Nørgaard Elster,Autoristeret psykolog

Head of Clinical Services, We.Care

“Evidence is showing that iCBT can be as effective as other treatment formats, while still being more cost-effective”

Anderson, G. (2018) Internet interventions: Past, present and future. Internet Interventions 12 (2018) 181–188. https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.03.008

Vi dokumenterer effekten

We.care benytter evidensbaserede metoder (“Gad-7”, “PHQ-9” og “PSS”) til at monitorere og dokumentere effekten af programmerne. Anonymiseret bulk-data kan indgå i løsningen efter aftale.

Vi samarbejder blandt mange andre med:

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care