Få hjælp til ensomhed

Psykologhjælp via skrift og video. Vi hjælper dig i gang

Scroll for at læse mere

Kort om ensomhed

Ensomheden rammer os oftest, når vi er alene eller føler os alene og ikke ønsker at være det.

Ensomhed defineres som en personlig oplevelse af en uoverensstemmelse mellem de sociale relationer, som man ønsker at have versus de sociale relationer, man faktisk har i virkeligheden. 

Forskning viser, at tilfredsstillende sociale relationer har betydning for både vores fysiske og psykiske helbred.

Ensomhed hænger ofte sammen med dårlige livsstilsvalg og biologiske risikofaktorer.

Følelsen af ensomhed

Kender du til følelsen af at være ensom? Eller måske savner du at have flere mennesker tæt på i dit liv? Det kan også være, at du føler dig ensom, sammen med andre mennesker? 

Ensomhed kommer til udtryk på forskellige måder og i varierende situationer. Men fælles for dem alle er, at følelsen af ensomhed opstår, når vi er alene eller føler os alene, og vi ikke ønsker at være det.

De fleste oplever at blive ramt af følelsen af ensomhed en gang imellem, men hvis det er længerevarende oplevelse af at være ensom, er det vigtigt, at du tager det alvorligt.

Er du i tvivl om, hvad der er det bedste for dig?

Julie, Rikke og Linisha sidder klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål.

 • "Hvad vil være bedst for mig til at begynde med? Video, skrift, eller en kombination?"
 • "Hvilken psykolog vil være bedst til netop mig?"
 • "Hvad kan jeg få af tilskud?"
 • "Hvornår kan jeg starte?"

Ring på tlf: 53 53 59 17 eller
Skriv helt uforpligtende i vores support-chat her.

Julie

Julie

Rikke

Rikke

Linisha

Linisha

At være ensom er ikke endedestinationen. Der er meget, du kan gøre for at komme ud af ensomheden.

Definition på ensomhed

Du kan godt komme ud af ensomheden

At være ensom er ikke en endestation. Der er meget, du kan gøre for at komme ud af ensomheden. Det er ikke håbløst, og det kan sagtens blive anderledes – også for dig. Ligesom mange andre har ændret deres situation ved at få nye venner, et job med mere social sammenvær og flere kollegaer eller startet en ny hobby og blevet en del af flere fællesskaber.

 

På trods af at stress ikke er en diagnose, er længerevarende stress en risikofaktor for flere tilstande og sygdomme såsom:

 

 • Forhøjet blodtryk
 • Hjertekarsygdomme
 • Depression
 • Nedsat livskvalitet og velbefindende

Hvad er definitionen af ensomhed?

Ensomhed er en personlig oplevelse af at være socialt isoleret og alene, når man ikke har lyst til at være alene. I forskningen defineres ensomhed typisk som en personlig oplevelse af en uoverensstemmelse mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale relationer.

Det vil sige, at man ikke har de venner, familie og kollegaer, som man gerne vil have, eller man måske ønsker et tættere forhold. Måske man savner en kæreste eller venner, man kan dele tanker og følelser med?

Hvem oplever ensomhed?

Føler du dig ensom sammen med andre?

Følelsen af ensomhed kan også opstå, mens man er sammen andre. Det handler derfor ikke kun om, hvor mange mennesker du omgiver dig med i din dagligdag, eller hvor stort dit netværk er af venner, kollegaer og familie. Faktisk hænger ensomhed primært sammen med kvaliteten af dine relationer frem for antallet. Du kan godt have få venner uden at være ensom, hvis de opfylder dit behov for at være tæt på andre. 

Følelsen af at være ensom opstår oftest, når vi oplever, at vores venner, familie og kollegaer ikke opfylder vores behov og forventninger. Det kan være, at du gerne vil ses oftere, tale om dybere emner, eller sms’e mere i hverdagen. 

 Ensomheden kan komme både i det tilfælde, hvor du savner de mennesker, som du føler dig forbundet til, og hvis du ikke føler dig forbundet til nogen. 

Det er vigtigt, at du udtrykker ønsket om, at I ses mere i vennegruppen, hvis du savner dem. Det kan være, at du ikke er den eneste, der har det på den måde. 

  Konsekvenserne af ensomhed

  I en samlet analyse af en række videnskabelige studier viste det sig, at ensomhed øger risikoen for at dø tidligere med 26%. Det kan hænge sammen med, at ensomhed hænger sammen med dårlige livsstilsvalg som for eksempel rygning, fysisk inaktivitet og dårligere søvn, og biologiske risikofaktorer såsom højere blodtryk, dårligere immunforsvar og forkortet levetid.

  Derudover er der 10.000 ekstra skadestuebesøg og 8.300 ekstra psykiatriske skadestuebesøg  blandt personer, der er ensomme i forhold til personer, som ikke er ensomme

  Det er derfor vigtigt, at man tager det alvorligt, hvis man har følt sig ensom over en længere periode, eller kender en, som er ensom. 

  Ensomhed hos unge og ældre: Hvem bliver ramt af ensomhed?

  • Ensomheden kan opstå i alle aldre hos både kvinder og mænd. Kigger man på alder, viser det sig, at andelen af ensomme er størst blandt unge i aldersgruppen 16-29-år og de ældre over 85 år
   Resultaterne i undersøgelsen ‘Sygdomsbyrden i Danmark 2016’ viste ingen  markant forskel mellem andelen af mænd (5,3%) og kvinder (6,1%), der ofte føler sig ensomme

  Blandt unge er der dog en forskel mellem piger og drenge. Andelen af unge piger som føler sig ensomme i en svær grad er markant større end for drenge

  Det er især unge som hverken er i arbejde eller under uddannelse, der føler sig ensomme. Det kan skyldes, at arbejde og uddannelse er forbundet med social samvær i hverdagen til undervisning, i weekenden til fester og det er dermed en oplagt mulighed for at danne nye venskaber. 

  Bruddet med ensomheden

  Ensomhed når vi springer ud i noget nyt

  Det er normalt at blive ramt af følelsen af ensomhed i ny og næ. For eksempel hvis vi er i en overgangsfase til noget nyt i vores. Det kan være, hvis vi : 

  • flytter til en ny by
  • skifter job
  • skifter skole eller uddannelse
  • går fra vores partner 

  Når vi springer ud i noget nyt, er det en oplagt mulighed for at danne nye venskaber og relationer. Det er derfor en god ide at være mere opsøgende, spørgende og åbensindet.

  Hvis du synes det er svært at møde mange nye mennesker, kan du forberede nogle generelle spørgsmål, som du kan åbne samtalen med. Det kan for eksempel være:

  • Hvor længe har du arbejdet her i firmaet? Hvad er din rolle? Hvilke arbejdsopgaver eller områder, synes du er de mest spændende eller vigtigste lige nu? 
  • Hvor længe har du boet her i byen? Hvad kan man lave af aktiviteter her i området? Er der nogle frivillige organisationer i byen?
  • Hvilke fag har du valgt til det her semester? Hvordan kan det være, at du valgte denne her uddannelse? Hvilke fag glæder du dig til, at vi skal have?

  Hvordan kan du bryde ensomheden?

  I Danmark er der flere initiativer, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed, idet forskningsresultater har vist, hvad ensomhed kan have af konsekvenser. Her er en liste af steder, hvor man kan søge fællesskaber, samvær, information og hjælp: 

  • Folkebevægelsen mod Ensomhed, som består af over 70 organisationer, kommuner og virksomheder sammen om at bekæmpe ensomhed i vores samfund.
  • Værket, der er et netværk for voksne som føler sig ensomme.
  • Netwerk, som er et trivselsprogram til ungdomsuddannelser, der forebygger og afhjælper ensomhed. Fokus er på god klassetrivsel og fællesskab blandt eleverne.

    

  Det behøver ikke være igennem en organisation, at du søger hjælp. Der er meget, du kan gøre selv for at komme videre.

  Gode råd til en, som føler sig ensom

  1. Erkend, at du føler dig ensom

  Allerede i dag kan du tage det første skridt i at erkende og acceptere, at du føler dig ensom. Ensomhed kan være forbundet med skam, skyld og i det hele taget være svært at se i øjnene. Derfor er det et vigtigt skridt at være ærlig med dig selv, så du kan gøre noget ved det.

  Hvis du har været ensom i længere tid, skal du vide, at det ikke behøver at fortsætte. Der er meget, som du kan gøre for at komme ud af ensomheden. Det er ikke håbløst, og det kan sagtens blive anderledes.

  2. Tal med én du stoler på om din ensomhed

  Det kan være svært at indrømme overfor sig selv, at man er ensom og dermed også svært at sige højt til en anden person. Men at sætte ord på det er et stort skridt på vejen mod at komme videre og ud af ensomheden. Om det er til en ven, bror, forælder eller en psykolog. 

  Ved at sige sætningen; “Jeg føler mig ensom”, åbner du op for en ærlig samtale, som kan hjælpe dig videre. Det giver en mulighed for den anden for at støtte dig og måske give et godt råd videre, som han eller hun selv har brugt.

  For nogle hjælper det meget at tale med en ven, og for andre føles det bedre at tale med en psykolog om det. Du skal søge den hjælp, der føles rigtig for dig.

  3. Tag initiativ og ræk ud

  En af de ting der kan være grænseoverskridende er at tage kontakt til andre. Det kræver mod at være den som tager første skridt, og spørge en om han eller hun vil drikke en kop kaffe, tage i biografen eller med til en sport.

   

  Den første gang er som regel den sværeste. Jo flere gange, du gør det, des nemmere bliver det.

  Sidst men ikke mindst – giv ikke op hvis én siger nej tak eller afviser dig. Det tager tid at bygge et nyt venskab og ny relation op.

  4. Forstå din egen ensomhed

  Når vi løser andre udfordringer, forsøger vi som regel at identificere problemet for at finde en løsning. Det samme kan du gøre med ensomhed. Giv dig selv lov til at lære din ensomhed at kende. Tænk over følgende spørgsmål:

  • Hvornår føler du dig ensom?
  • Hvor tit føler du dig ensom? På en dag? På en uge? På en måned?
  • Er det på samme  tidspunkt og lignende situationer? Eller forskellige?
  • Hvad laver du, når du føler dig ensom?

  Hvis du har været ensom i længere tid, skal du vide, at det ikke behøver at fortsætte. Der er meget, som du kan gøre for at komme ud af ensomheden. Det er ikke håbløst, og det kan sagtens blive anderledes.

  1.  Jeg føler mig ensom, når …
  2. Jeg føler mig ensom, fordi …
  3. Jeg har følt mig ensom siden …

  5. Find en fritidsinteresse, et kursus eller et frivilligt arbejde

  Et godt sted at starte er at spørge dig selv, hvad du synes du kunne være spændende, sjovt eller hyggeligt at prøve. Det kan være en fritidsinteresse, et kursus, et frivilligt arbejde, forening eller en workshop. Du kan også melde dig som frivillig til et formål, du synes er vigtigt.

  Det er et godt udgangspunkt at møde nye mennesker over en fælles interesse, hvad end det er. For så har I det at tale om i første omgang. 

  Skriv alle ideer ned på et papir eller note på telefonen til, hvad du kan begynde til og gøre. Så har du en idébank af muligheder, hvis det første, du prøver ikke lige var noget for dig alligevel.

  6. Fortsæt og vær tålmodig med dig selv

  Det tager tid at komme ud af ensomheden. At du tager initiativ til at gøre noget betyder ikke, at ensomheden ikke kan strejfe dig igen. Se det hellere som en proces, hvor du tester forskellige løsninger af og finder det, som passer bedst til dig, som dit liv ser ud lige nu.

  Du skal ikke fortsætte til en hobby, du prøver af, hvis du synes det er kedeligt. Så var det ikke lige dét, der var en del af at komme videre. Giv ikke op og prøv en af de andre ting på din liste af ideer. 

  Referencer

  Eriksen, L., Davidsen, M., Jensen, H.A.R., Ryd, J.T., Strøbæk, L., White, E.D., Sørensen, J. & Juel, K. (2016). Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer.  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen. 

  Holt-Lunstad J., Smith T.B., Baker M., Harris T. & Stephenson D. (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review. Perspectives on Psychological Science. 10(2):227- 37.

  Lasgaard, M. & Friis, K. (2015). Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser. Temaanalyse, vol. 3, Hvordan har du det?, Aarhus: CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. 

  Lasgaard, M., Christiansen, J. & Friis, K. (2019). Ensomhed blandt unge. Temaanalyse, vol. 7, Hvordan har du det? Aarhus: Region Midtjylland, DEFACTUM.

   

  Har du spørgsmål?
  Få personlig support