Stress og problemløsning

Når man er stresset, kan man hurtigt miste overblikket over sit liv, sine opgaver, og de problemer som man skal tackle i hverdagen. Et redskab du kan bruge for at skabe overblik, og lægge en plan for hvordan du kommer igennem dine problemer, er dette problem-løsnings redskab.

Definer og afgræns dit problem

Problemer kan tit virke diffuse, overskuelige og forvirrende. At bruge tid på at definere og afgrænse hvad problemet egentlig er, kan hjælpe dig med at få bedre overblik, se problemet fra nye vinkler, og identificere hvad der er centralt i problematikken. Start med at reflekter over, og besvare følgende spørgsmål:

  • Hvor og/eller hvornår opstår problemet?
  • Hvilke mulige årsager har problemet?
  • Hvordan påvirker problemet dig?

Nu kan du prøve at skrive en kort beskrivelse af problemet. Prøv at være så præcis og konkret som mulig. Hvis problemet består af flere dele, så kan du også skrive dem ned. Men prøv at holde din beskrivelse kort, så den kun har det mest centrale med.

Find løsninger

Når du er blevet mere bevidst om præcis hvad problemet består af, kan du begynde at arbejde på at finde konstruktive løsninger. Når vi møder modgang, sker der tit det, at vi prøver at bruge løsninger, som har virket for os tidligere, uden at overveje alternativer. Dog er det ikke altid den bedste, eller mest hensigtsmæssige løsning. Derfor er det en god ide at prøve at komme på flere forskellige løsninger, så du bedre kan finde netop den, som er bedst til det problem du står med lige nu. Prøv at komme på mindst 3 forskellige løsninger på dit problem – men gerne flere. Lige nu er ingen ideer dårlige ideer. Skriv løsningerne ned i den venstre kolonne i nedenstående skema.

Når du har skrevet dine løsningsideer ned, kan du begynde at vurdere løsningerne. Det kan du gøre ved at udfylde de næste to kolonner (styrker og svagheder) i skemaet, for hver idé. Hvis du har svært ved at finde nogen styrker og svagheder ved dine løsninger, kan du prøve at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Er det en kort- eller langtidsløsning?
  • Hvor stor sandsynlighed er der for, at jeg rent faktisk bruger løsningen?
  • Hvordan kan det påvirke det andre, hvis jeg bruger denne løsning?

Når du har skrevet styrker og svagheder ned, kan du sammenligne dine løsningsideer. Du kan for eksempel sammenligne selve mængden af styrker og svagheder ved hver idé, eller du kan kigge på typen af styrker og svagheder, som du har skrevet ned. Nogle styrker/svagheder er måske større og har mere betydning end andre.

 

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care