Alle mennesker oplever en vis grad af bekymring, frygt og angst. Det er helt normalt, og har en vigtig funktion for os som mennesker. Frygt og angst er en del af vores biologiske overlevelsessystem. De giver os mulighed for at komme ud af livsfarlige situationer, typisk ved enten at kæmpe eller flygte. Det kaldes også for kroppens ‘fight/flight’ reaktion. Når vi står i farlige situationer, er det rent evolutionært vigtigt for os, at vi bliver bange. Det betyder at vi handler med forsigtighed, og beskytter os selv bedst muligt, og reagerer hvis vi er en farlig situation. 

Når vi er uden for fare, vil vi typisk stoppe med at være bange og begynde at tænke og handle, som vi ellers ville. Det skal også tilføjes, at vores hjerne ikke kan kende forskel på, om vi er i ‘rigtig’ fare, eller om vi tror, at vi er det. Det er derfor, at vi kan opleve angst og angstsymptomer i situationer som ikke reelt er farlige eller truer vores overlevelse. Det er nok, at vores hjerne tror på at faren er virkelig.

Hvad sker der i hjernen? 

Vi er bygget til at kunne reagere på trusler meget hurtigt, for at sikre vores overlevelse bedst muligt. Inde i vores hjerne er der en del som kaldes ‘amygdala’. En del af amygdalas job er, at varetage vores forsvarssystemer. Amygdala kan opfange signaler fra resten af vores krop meget hurtigt, og kan derefter sørge for at vores krop går i alarmberedskab. Det sker ved, at amygdala sender besked til en anden del af hjernen som hedder ‘hypothalamus’, som frigiver adrenalin. Adrenalinen bliver derefter sendt ud i vores blod, og påvirker vores autonome nervesystem. Vores hjerne udskiller også et hormon kaldet kortisol, som har lidt den samme virkning som adrenalin, men kortisol virker langsommere og i længere tid.

Vores autonome nervesystem kan deles i to dele; det sympatiske og det parasympatiske. Det sympatiske nervesystem aktiveres, når vi oplever, at vi er i fare, og gør os klar til kamp eller flugt. Omvendt er det parasympatiske nervesystem aktivt, når vi føler os sikre og afslappede. Når vores sympatiske nervesystem bliver aktiveret, sætter det gang i en masse processer i vores krop, med formålet at gøre os klar til at bruge en masse kræfter på enten at flygte eller kæmpe. Det er derfor, at vi får fysiske angst symptomer såsom hjertebanken.

 

 

Læs mere om stress og angst her 

Tag vores stresstest her og få en idé om dit opfattede stressniveau

Tag vores angsttest her og få en idé om dit opfattede angstniveau

 

 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care