Angsttest

t

Husk på at angsttesten kun er vejledende. Det betyder, at den ikke kan erstatte en professionel klinisk vurdering. Er du i tvivl om, om du har brug for hjælp, kontakt da din læge, eller du kan spørge os om alt her.

Om denne test for angst

GAD-7 angsttest for voksne

GAD-7 står for General Anxiety Disorder-7, og spørgeskemaet er beregnet til screening for angstlidelser. Herunder kan det bruges til testning for bl.a. generaliseret angstpanikangstsocial angst og PTSD.

Du skal besvare alle 7 spørgsmål med udgangspunkt i, hvordan du har haft det de sidste 14 dage. Når du er færdig, videresendes du til en resultatside, hvor din score og tilhørende sværhedsgrad af angst fremgår. Her kan du desuden læse om eventuel anbefalet behandling for netop din score. Resultaterne af angsttesten gives som en scoring på en skala fra 0-21. Forskellige angstscorer reflekterer en vurdering af angsten som enten “ingen eller meget mild”, “mild”, “moderat”, eller “svær”.

Hvad er angst og frygt

Frygt og angst er nært beslægtede. Hvor frygt er en reaktion på en opfattet trussel lige nu og her, er angst mere fremtidsorienteret. Angsten drejer sig typisk om en forventet trussel, som potentielt kan komme til at ske. Både frygt og angst er naturlige følelser som opstår, når vi oplever en trussel eller fare. Angstfølelsen sætter kroppen i alarmberedskab. Hjertet banker hurtigere, vi sveder, ryster, vores vejrtrækning bliver hurtigere og vi spænder op i kroppen. Vores krop gør sig klar til, at vi hurtigt kan flygte eller kæmpe, og overleve den farlige situation.

 

Frygt og angst har altså en vigtig funktion for os som mennesker, og har hjulpet os med at overleve gennem tiden. Desværre kan angst også udvikle sig til en lidelse. Det kan for eksempel være, når angstreaktionen kommer uventet og uden en åbenlys grund, eller når angsten stopper os fra at gøre det, som vi gerne vil eller som er nødvendigt i vores hverdag – for eksempel at mødes med vores venner, bidrage med viden til arbejdsmøder eller handle ind.

Angst er en af de mest almindelige tilstande, når vi taler mentale lidelser. En undersøgelse i europa viste, at cirka 12% af befolkningen bliver ramt af angst i løbet af deres liv. I Danmark svarer det til cirka 400.000 danskere. Kvinder diagnosticeres oftere med en angstlidelse end mænd.

Sådan får du hjælp fra We.Care

Tilmeld dig

Fortæl os, hvad du gerne vil have hjælp med og om du har præferencer i forhold til valg af psykolog.

}

Få svar inden for 24 timer

Vi tildeler dig den psykolog, der er bedst til netop din problemstilling.

Psykologen kontakter dig

Inden for 24 timer (på hverdage) vil din psykolog kontakte dig, så I kan aftale en tid, eller bare begynde at skrive sammen.

Typer af angst

Der findes forskellige former for angstlidelser. Det som er forskellen er, at de har et forskelligt fokus. Det vil sige, at det er forskellige ting eller situationer som sætter angsten i gang. Hvis angsten drejer sig om et specifikt dyr såsom edderkopper, vil det højst sandsynlig være tale om en specifik fobi. Et andet meget normalt eksempel kunne være højdeskræk. Hvis angsten er mere general, og retter sig mod mange forskellige ting, temaer, mennesker og situationer, er det oftest tale om generaliseret angst.

Hvordan kommer angsten til udtryk?

Fælles for langt de flere mennesker med angst er, at man:

  • bekymrer sig meget
  • mærker efter, hvordan man har det, holder meget øje med følelser og fornemmelser inde i sig selv og i omgivelserne
  • forsøger at undgå det, som man frygter, forsøger at omforme tanker, planlægger detaljeret, forsøger at dulme angsten med andres hjælp, f.eks. med alkohol.

Desuden har de fleste med angst det til fælles, at de føler sig overbevist om, at:

  • de ikke kan kontrollere bekymringer
  • bekymringerne er nødvendige for at få styr på dagligdagen og livet

Læs mere om angst her

Er du i tvivl om, hvad der er det bedste for dig?

Julie og Rikke sidder klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål.

  • "Hvad vil være bedst for mig til at begynde med? Video, skrift, eller en kombination?"
  • "Hvilken psykolog vil være bedst til netop mig?"
  • "Hvad kan jeg få af tilskud?"
  • "Hvornår kan jeg starte?"

Ring på tlf: 53 53 59 17 eller
Skriv helt uforpligtende i vores support-chat her.

Julie

Julie

Rikke

Rikke

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care