Kognitiv diamant

Vi konstruerer og fortolker konstant vores virkelighed. Det kan for eksempel være, hvordan vi tænker om, forestiller os eller husker en bestemt begivenhed. Situationer er farvet af vores fortolkninger, og derfor kan to personer opleve den samme begivenhed forskelligt. Vores tanker har stor kraft, og gennem en løbende indre samtale kommenterer vi vores handlinger og forestiller os, hvad der kan ske. Hvis den indre samtale primært indeholder negative tanker, kan det forårsage en negativ spiral mod angst.  I kognitiv terapi lærer du derfor at tale til dig selv på en konstruktiv måde, der åbner op for brugen af ​​dine egne ressourcer. Ved at opdage, ændre og udfordre tankemønstre kan man påvirke følelser og se nye muligheder.

 

Tanker kan blive påvirket

Normalt tænker vi uden, at vi selv er helt klar over det. For at påvirke sindet må vi derfor træne os selv i at blive bevidste om, hvad vi tænker. Den kognitive diamant er et nyttigt værktøj til at blive bevidst om sindet og forstå sammenhængen mellem, hvordan vi tænker (tanker), hvad vi føler (følelser), hvad der sker i kroppen (krop) og vores handlinger (adfærd). For at give et eksempel, hvis du tænker, at hunden vil angribe dig, hver gang du ser en hund på gaden, og måske endda tænker, at du kan dø af det, kan det føre til angst og frygt, som fører til hjertebanken og at du flygter fra situationen. Som modellen viser, påvirker tanker, følelser, krop og adfærd alle hinanden, og det behøver ikke at starte med tanker. Det kan også være, at du mærker hjertebanken, og at det fører til tanker om, at du er ved at få et hjerteslag, hvilket så sætter gang i angsten og fører til, at du ringer 112. Der er altså mange måder, det kan se ud på.  Derudover bliver vi påvirket af vores omgivelser såsom, hvordan andre mennesker opfører sig over for os. Denne måde at forstå psykiske lidelser på kaldes en bio-psyko-social årsagsmodel. Modellen underbygger, at de forskellige aspekter af mennesket og de relationer, som vi indgår i, ofte indgår i et komplekst samspil. Læs mere om stress, depression og angst her  Tag vores stresstest her og få en idé om dit opfattede stressniveau Tag vores depressionstest her og få en idé om dit opfattede depressionsniveau Tag vores angsttest her og få en idé om dit opfattede angstniveau

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care