Autoriseret psykolog

Malene

Særlige ekspertområder:
Udfordringer i arbejdslivet, Angst, Depression, Psykiske lidelser, Personlig udvikling og Coaching

Bred klinisk erfaring

Malene er uddannet fra Århus Universitet. Hun er autoriseret psykolog med bred klinisk erfaring fra blandt andet egen private praksis. Det vil vil sige, at hun har haft flere tusinde konsultationstimer og kan yde psykologhjælp til en bred vifte af psykologiske tilstande og problematikker såsom; angst, stress, depression, lavt selvværd, parforhold og familie, sorg og tab, studierelaterede udfordringer, posttraumatisk stress, seksualitet eller seksuelle udfordringer, personlig udvikling mm.


Hvis du føler, at dine udfordringer ikke er dækket ind under disse områder, skal du vide, at Malene i alle situationer vil tage udgangspunkt i din specifikke problematik. Med faglige øjne kan hun hjælpe dig med at håndtere de tanker du har og den situation du står i, så du kan få dét forløb, der passer bedst til dine behov.

Udover en bred almen erfaring har Malene yderligere specialiseret sig inden for følgende områder:

(Malene har ikke ledige tider pt)

Vi beklager…

Men det har flere af vores andre autoriserede psykologer.
Læs mere om dem her.

Stress

“Mange mennesker vil i perioder i deres liv blive ramt af stress. Stress er kroppens måde at sige fra på, når det hele bliver for meget. Stress kan udløses af for meget arbejde, for mange krav fra familien, studiet eller andet i dit liv, hvor du føler, at du ikke slår til, eller føler, at du ”burde” gøre det bedre.

I samtalen med mig kan du blive klogere på, hvad der har fremkaldt dine stresssymptomer, hvordan du skal håndtere din situation og nedbringe stressen her-og-nu samt hvordan du på den lange bane, kan forebygge stress og passe på dig selv.”

Personlig udvikling og coaching

“Mange mennesker har en følelse af ikke helt at leve det liv, de gerne vil, eller være den person, de ønsker at være. Personlig udvikling er en mulighed for at få et nyt perspektiv på din livssituation, opdage nye muligheder og nye ressourcer hos dig selv.

I et personligt udviklingsforløb vil vi kigge på, hvilke værdier, ønsker og drømme, du har, og hvilke mål, du ønsker at sætte dig. Vi vil arbejde med, hvordan du i højere grad kan blive den, du ønsker at være, og hvordan du kan komme til at leve et liv, der er i harmoni med dine værdier.”

Systemisk og narrativ terapi

“Narrativ og systemisk terapi er en terapiretning, der lægger vægt på, at vi mennesker hele tiden laver fortællinger om os selv og vores problemer. I den narrative terapi er psykologen ikke ”ekspert”, men er i højere grad en facilitator af en proces hos klienten. Når livet er tilfredsstillende for os, handler det tit om, at vores fortælling om, hvordan tingene hænger sammen, ikke er tilstrækkeligt i tråd med vores egentlige ønsker og værdier.

Ved at få øje på nye måder at forstå tingene på og ved at justere på vores fortællinger om, hvordan tingene hænger sammen, kan vi ofte opdage nye nye handlemuligheder og nye ressourcer i os selv og vores omgivelser.”

Lidt om Helenes behandling

“Der kan være mange grunde til at træffe beslutningen om at kontakte en psykolog. De fleste havner ind i mellem i fastlåste og svære situationer i deres liv. Det kan f.eks. handle om udfordringer, man tumler med alene, relationerne til de nærmeste eller problemer på arbejdspladsen. Der kan være tale om hændelser, der påvirker livskvaliteten i en sådan grad, at livet kan opleves uoverskueligt, og hverdagen synes svær at komme igennem. Ind imellem oplever mennesker også voldsomme livsbegivenheder, der betyder, at man havner i en akut krise. I sådanne situationer kan det have afgørende betydning, at man får hjælp til at forstå og tackle sine reaktioner og bliver guidet i at håndtere den efterfølgende tid. 

I det terapeutiske rum har du mulighed for at undersøge de tanker, følelser og handlemønstre, du har. Samtaleterapi kan bidrage til, at du opnår ny indsigt og forståelse og bliver klogere på, hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan agere i eller finde ro til at være i de svære situationer. Selve samtaleforløbet med mig tilpasses dig og dine behov og som psykolog er jeg støttende, anerkendende og nysgerrig på dig og det, du står i, da det er vigtigt for mig er at skabe en tryg og tillidsfuld relation til den person, jeg sidder overfor.  I den første samtale taler vi om dine forventninger, håb og ønsker for forløbet. Jeg tilrettelægger dermed alle forløb individuelt og i samarbejde med dig, og jeg evaluerer løbende sammen med dig, om du får det ud af samtalerne, du havde forventet.”

Hvad er online psykologhjælp?

Forskning viser, at online psykologhjælp samlet set har tilsvarende effekt på psykiske og fysiske lidelser, som traditionel ansigt-til-ansigt psykologhjælp

Kort om online psykologhjælp

Online psykologhjælp er al psykoterapi, som i større eller mindre grad foregår via internettet. Det betyder, at online terapi kan foregå på forskellige enheder som; tablet, smartphone, computer.

Psykologhjælp over video

I online terap via video mødes du med din psykolog ansigt-til-ansigt i en live videokonsultation. Sammen aftaler i en tid for jeres samtale, og booker den i kalenderen.

Psykologhjælp på skrift

Du kan skrive med din psykolog når det passer dig - nemt og fleksibelt. Løbende kan du skrive til din psykolog og arbejde med dine problemer nu og her, og når de opstår. Din psykolog svarer på dine beskeder alle hverdage inden for 24 timer.

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Om We.Care

Email: hello@we.care
Tlf +45 53 53 59 17
(Hverdage ml. 9-17)

We.Care
c/o Podimo
Gasværksvej 16, 4
1656 København V
Denmark
CVR: 39825406

Om os | Jobs | Kontakt

Aftalevilkår, privatpolitik og databehandleraftale

Til pressen

We.Care i medierne

Nyheder

Kontakt for pressen:
Tlf: +45 23 32 11 63
presse@we.care

For psykologer

Søger du et sikkert og GDPR-compliant værktøj til din psykologpraksis?
Se mere om softwaren til psykologer her

Er du interesseret i at blive psykolog hos We.Care?
Se jobopslaget her

Hvis du eller nogen anden er til skade for dig selv eller andre, bør du ikke bruge We.Care. Ring i stedet til Alarm 112 omgående.

Spørgsmål til We.Care?
Få personlig support