Autoriseret psykolog

Lise

Særlige ekspertområder:

Stress, belastningsreaktioner, angst, personlig udvikling, pårørende/forældre til somatisk syge eller psykisk sårbare børn og unge, bekymringstanker og grublerier, kronisk sygdom og sorg.

Bred klinisk erfaring

Lise er autoriseret psykolog med bred klinisk erfaring fra blandt andet egen privat praksis. Det vil sige, at hun har haft flere tusinde konsultationstimer og kan hjælpe med en bred vifte af psykologiske tilstande og problematikker såsom; angst, stress, depression, lavt selvværd, parforhold, parterapi og familie, sorg og tab, studierelaterede udfordringer, posttraumatisk stress, seksualitet eller seksuelle udfordringer, personlig udvikling mm.

Du behøver ingen henvisning

Kort om Line

Alder: 48 år

Erhvervserfaring:

-Klinisk psykolog i privat praksis

-Klinisk psykolog ved privat udbyder af forløb til behandling  stress, angst og depression

-Undervisning af sundhedspersonale i nyere kognitive tilgange (Mindfulness, ACT &  Metakognitiv Terapi)

-Supervisor for personalet på socialpsykiatriske bosteder

-Supervisor for medarbejdere ved misbrugsbehandling

-Supervisor for personale ved kommunale børn og unge indsatser

-Supervisor for psykoterapeuter

-Underviser i psykologi,den terapeutiske relation, pædagogik og kommunikation

Uddannelse:

– Autoriseret af psykolognævnet

– Kandidat i psykologi ved Københavns Universitet (Klinisk- og neuropsykologi)

– Bachelor i psykologi ved Københavns Universitet

– Bachelor i pædagogik ved Københavns Universitet

– Uddannelse i stemmens anatomi og åndedræt ved stemmebrug

 Kurser og efteruddannelse: 

– Kursus i Mentaliseringsbaseret terapi

– Kursus i krisepsykologi

– Kursus i E- mentalhealth og seneste forskning på området

– Kursus i metakognitiv terapi for børn og unge med angst

– Kursus i tilknytning i relationen

– Specialiseringskursus i metakognitiv terapi

– Supervision med fokus på kognitiv terapi og behandling

– Supervision med fokus på eksistentiel terapi og behandling

Sprog: Psykologhjælp på dansk 

NB: Er det Lise, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Hvordan fungerer jeg som menneske - hvad virker for mig

En del mentale- og følelsesmæssige udfordringer for os mennesker opstår i et samspil mellem livsvilkår og vores håndteringsmuligheder. Som mennesker har vi mange strategier og handlemåder, som virker for os, og hvis de ikke virker, så vælger vi nogle nye. Hvis du oplever ikke at have nogle muligheder, så kan du opleve et kontroltab. Det er ikke farligt, men det kan gøre os bange, og vi har behov for at genvinde oplevelsen af at kunne vælge, også selvom det kan virke som ubetydelige og små valg. Derfor er det vigtigt at arbejde med de strategier, som netop er gode for dig. Det kan være du har brug for at tale om problemerne eller du har brug for at flytte fokus og tænke på noget andet. Det kan være du har brug for at handle mere konkret eller du brug for at afvente mere. Det er kan være relevant at få mulighed for se konkret på dine egne strategier og muligheder for at håndtere svære livssituationer bedst muligt, og som det er mest hensigtsmæssigt for dig.

 

Stress og angst - bliver jeg nogensinde mig selv igen

Stress er en tilstand i hjernen, som skal holde os særligt skarpe og opmærksomme, når det er nødvendigt. Problemet opstår hvis denne tilstand bliver mere kronisk. Din opmærksomhed vil hele tiden være orienteret mod det, som du oplever kan være farligt for dig, både i de ydre omgivelser (ydre “trusler”) eller i de indre (svære tanker og følelser ). Stress kan altså både være positivt og negativt og påvirke vores tænkning, følelser og krop på mange måder. Hvis hjernen er stresset kan bekymringstanker blive til angst, ligesom angsten kan give en stresset hjerne. En stresset hjerne vil ofte håndtere bekymringstanker med mere tænkning eller med det umulige forsøg på slet ikke at tænke på dét som er svært. Uanset om du oplever stress eller angst, kan det være relevant at få konkrete redskaber til at reducere bekymringstanker og angst i nuet. Når den stressede/angste hjerne er mere i ro, så er det muligt at se på hvad der kan være årsagen til dette.

Sorg - at miste nogen eller noget

Sorg er en naturlig reaktion, som opstår i forbindelse med at have mistet. Der er flere faser af sorg, som kan være relevante at kende til, hvis du oplever den psykiske og fysiske reaktion, som kan komme i forbindelse med sorg og et tab. Når jeg arbejder med sorg og tab, kan det være den sorg der er linket til det overvældende og smertefulde ved at miste et menneske, som står os nær. Det kan også være det sorgfulde ved ikke at kunne leve det liv, du troede du skulle leve. Der kan være grundvilkår i livet, som har ændret dine muligheder. Det er relevant at tillade sorg, ligesom det er relevant at kunne få mulighed for at leve sit liv. I sorgarbejdet får du hjælp til forstå sorgens faser og din egen proces i denne kontekst, ligesom du kan få plads det det smertefulde og overvældende, som fylder hos dig.

     Om Lines behandling

Som psykolog arbejder jeg ud fra en “what works for whom” forståelse, som er psykologisk forskning, der har fokus på, hvad der kan hjælpe det enkelte menneske bedst muligt. Det betyder at jeg er orienteret mod at undersøge, sammen med dig, hvad der har virket for dig før og hvad der er relevant nu i den givne situation. Jeg arbejder derfor med udgangspunkt i flere metoder og jeg er opmærksom på hvornår vi bruger hvad. 

Med udgangspunkt i en eksistentiel forståelse bliver der plads til at fortælle og ventilere – hvilket ikke nødvendigvis betyder at gå tilbage i tiden. Det er en mulighed for at lufte nuværende tanker og følelser og få en oplevelse af at det er ikke farligt at tale om.  I denne forbindelse kan der opnås en plads til en måske fornyet forståelse af din egen livssituation. Hertil arbejder jeg med konkrete redskaber og øvelser fra 3-bølger af de kognitiveterapier. Jeg bruger opmærksomhedstræning, som en mulighed for at genvinde en oplevelse af kontrol i hjernen, og dermed en oplevelse af at kunne handle: “gøre noget”, i situationer som ellers efterlader os handlingslammede.

I samspillet mellem det eksistentielle og de konkrete redskaber fra de kognitive metoder finder du mig. Jeg arbejder med konkrete psykologiske redskaber/øvelser, som kan hjælpe dig bedst muligt i en udfordrende situation. Samtalerne er en vekselvirkning mellem samtale og øvelser, som tilpasses din situation, i et samspil med dig. Det er relevant, at du får en oplevelse af, at der er noget konkret, som du kan gøre  i din hverdag og at det giver mening.

 

Vi hjælper dig igang

Psykologhjælp over video

Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

> Læs mere og se priser her

w

Skriftlig psykologhjælp

Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

> Læs mere og se priser her

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care