Autoriseret psykolog

Michele R 

Særlige ekspertområder:

Relationelle udfordringer, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, misbrug, følelseshåndtering, angst, skam, selvkritik, stress og udbrændthed samt hvordan det er at være pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

 

Bred klinisk erfaring

Terapi skal gøre en forskel. Jeg er derfor optaget af, hvad der påvirker din trivsel, og af at hjælpe dig til at skabe den forandring, som du har brug for i dit liv. Det er vigtigt for mig, at vi sammen får etableret et fortroligt og fordomsfrit rum, hvor du tør dele dine tanker og følelser, og hvor der er plads til at udforske nye forståelser af dig selv og omverdenen.

Du behøver ingen henvisning

Kort om Michele R

Fødselsdato: 1986

Erhvervserfaring:

 • Psykolog i Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrien, Region Midt
 • Psykolog i Nørre Snede fængsel, Hjulsøgårdfonden 
 • Projektmedarbejder i Familie og spiseforstyrrelser, Holmstrupgård 

Uddannelse: Uddannet psykolog (cand.psych) fra Århus Universitet i 2018. Autorisation af Psykolognævnet.

Kurser og efteruddannelse: 

 • Individuel mentaliseringsbaseret terapi ved cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi Nana Lund Nørgaard og cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi Anne Blom Corlin.
 • Mentaliseringsbaseret terapi ved Overlæge Morten Kjølbye og cand.psych.aut og specialist i psykoterapi med voksne Lisbeth Thorsen.
 • SCID-5, udredning af personlighedsforstyrrelse, Region Midt
 • Present State Examination (PSE), udredning, ved Cand.psych.aut. Ann Suhl.
 • Psykoterapeutisk behandling, Dansk Psykolog Forening, Kreds Østjylland. 
 • Den sårbare hjerne – tidlig stress og omsorgssvigt i et børneneuropsykologisk perspektiv ved Specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi ved Dansk Psykolog Forening, Kreds Vejle.
 • Psykodynamisk terapi ved  Cand.psych.aut, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
 • Selvskade ved Bo Møhl, Holmstrupgård.

Sprog: Dansk 

NB: Er det Michele R, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Om Micheles behandling

Jeg har erfaret, at online terapi er en meningsfuld konstellation, der skaber nye terapeutiske muligheder for at fremme din mentale sundhed. 

Jeg er grundlæggende optaget af menneskets evner og forudsætninger for at håndtere livet og de udfordringer, det kan bringe. Jeg arbejder ud fra et mentaliseringsbaseret mindset, hvilket indebærer en åben og nysgerrig tilgang til det enkelte menneskes problemstillinger. Jeg vægter forståelse for egne mentale tilstande, samt hvordan disse påvirker samspillet med andre. Jeg har erfaret, at dette mindset er virksomt ift. at skabe forandring i livet. 

 

Jeg har stor respekt for dine sårbarheder og for dit valg om at søge hjælp. Jeg ser det som min opgave at hjælpe og udfordre dig dér, hvor du ikke selv kan komme videre, og sammen med dig, at få øje på dine ressourcer og få dem i spil i dit liv.  

Metodisk har jeg erfaring med den dynamiske Mentaliseringsbaserede Terapi (MBT), og den kognitive tradition, hvor jeg primært har beskæftiget mig med tredje bølge kognitiv adfærdsterapi i form af Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) og Acceptance and Commitment Terapi (ACT). 

Jeg tror på, at mennesket kommer før teorien, hvorfor jeg vil trække på det, der er relevant for dig og din situation. Jeg vil løbende forventningsafstemme med dig for at sikre, at vi arbejder med det, der er relevant for dig. 

Vi hjælper dig igang

Psykologhjælp over video

Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

> Læs mere og se priser her

w

Skriftlig psykologhjælp

Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

> Læs mere og se priser her

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care