I denne artikel kan du læse om hvordan du undgår stress og det at se sit energiniveau og overskud som et ‘batteri’. Det er en simpel metafor for, at det vi gør i vores hverdag, har en indflydelse på vores energiniveau, overskud eller mangel på samme. Vi skal se på beskyttende faktorer i forhold til stress og langvarig stress også kaldet burn-out. 

Det er vigtigt at tale om, hvad der er af udløsende, vedligeholdende og beskyttende faktorer i ens liv, når man taler om stress og psykiske tilstande. For at du præcist ved hvad det handler om, kommer her en kort forklaring og eksempler på udløsende, vedligeholdende og beskyttende faktorer. 

 

Udløsende faktorer

Det er de faktorer som udløser stress. Du skal blive klogere på, hvad der udløser stress i dit liv. Det kan være arbejdspres over længere tid, skilsmisse, flytning, sygdom, en relation til en partner eller chef. 

 

Vedligeholdende faktorer

Det er faktorer som er med til at holde dig i et højt stress-og belastningsniveau. Du skal lære at spotte og undgå, hvad der fastholder din stress. Det kan være mange forskellige ting af både indre og ydre faktorer. Det kan eksempelvis være lange rejsedage eller at bekymre dig meget om fremtiden.

 

Beskyttende faktorer

Det er de faktorer som beskytter dig mod stress og psykiske tilstande. Du skal blive klogere på, hvad der beroliger dig og giver dig energi. Det kan være ting som oplader dine batterier såsom god nattesøvn, en hobby, at læse en bog, at være udenfor i naturen, at være i god fysisk form og træne regelmæssigt eller at være social sammen med gode venner og familie. 

Alle har en tærskel for, hvor meget stress, de kan håndtere, og det er individuelt, hvor den tærskel er. Forestil dig en skala, hvor man i den ene ende af skalaen er velfungerende, sunde og raske, og man kan håndtere det som livet bringer af udfordringer. I modsatte den anden ende af skalaen er stressfaktorerne så mange eller store, at man får det dårligt og kan blive syge. Stress spiller meget ofte en rolle i, hvorvidt depression, angst og mange andre helbredsproblemer kommer til udtryk hos den enkelte. Husk, at det ikke kun er, hvad der objektivt set sker eller er sket i dit liv, der betyder noget, men i høj grad, om du har eller oplever at have ressourcerne til at klare diverse udfordringer, der bestemmer, hvordan du håndterer dem. Hvis du har været stresset eller udbrændt i en periode i dit liv eller er det nu, så prøv at pause videoen for en stund og tænk over, hvad du havde eller har af både udløsende og vedligeholdende faktorer i dit liv. For de fleste er det flere faktorer som udløser en stressbelastning.

Lad os se mere på de beskyttende faktorer i dit liv. De beskyttende faktorer er dem som beroliger dig, genoplader dit batteri og er en slags “buffer” mod stress og andre psykiske tilstande. Den gode nyhed er, at beskyttende faktorer er noget, du kan kultivere livet igennem, og derfor har du selv en stor indflydelse på din mentale helbred.

 

De beskyttende faktorer findes på forskellige planer

  1. Dit individuelle plan: godt helbred, god fysisk form, effektive coping strategier, højt selvværd
  2. Sociale plan: i familie, venner og netværk
  3. Omgivelser: bolig, uddannelse, arbejde

Det som aflader dit batteri er det, som du føler dræner dig i hverdagen. Det kan være små som store ting, og det kan både være mange forskellige ydre eller indre faktorer. 

Ydre faktorer såsom mange rejsedage, dårlig stemning på kontoret, udfordringer i dit eget parforhold eller familieliv, mangel på søvn, dårlig mad og ikke nok tid til at lade op igen efter spidsbelastede perioder. Af indre faktorer kan det være, at du bekymrer dig meget om fortiden eller fremtiden, har myldertanker, som gør det svært at slappe af eller sove, eller at du er en introvert person, hvor det kræver meget energi at være på scenen eller være en offentlig person.

 

Psykologens øvelse som du kan gøre

Det som lader dit batteri op er dermed alt det, som du får mere overskud og energi af. Du kan spørge dig selv: Hvad fylder mit batteri med energi?

Skriv en liste med ting som du får energi eller lader op af, når du gør dem. Du kan udbygge listen over tid, da du sikkert kommer i tanke om flere og flere ting, som gør dig glad og giver overskud. Du kan skrive listen i noterne på din telefon eller lave en fysisk liste, som du hænger op et sted, hvor du ser den i hverdagen. Sådan minder du dig om at få disse elementer ind i din hverdag. 

 

Tag vores stresstest her og få en idé om dit opfattede stressniveau

 

 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care