Hver dag oplever over 400.000 danskere symptomer på alvorlig stress…

Det er ikke okay

Scroll for at læse mere

Kort om stress

Stress er en fysiologisk respons på en øget belastning over en kort periode.

Stress i korte perioder leder os til at præstere bedre i en krævende situation og kan derfor være en hjælpsom reaktion, for eksempel i en eksamenssituation.

Stress i længere perioder kan derimod blive til en mere permanent fysiologisk og psykologisk tilstand, der kan ligne en lidelse, og som kan kræve behandling. En længerevarende tilstand af stress kan være alt fra uger til måneder og omtales ofte som “at gå ned med stress” og “at have sygelig stress”.

Stress er ikke en anerkendt og selvstændig diagnose, og der findes ikke nogen officiel definition af stress.

Stress i længere perioder er en risikofaktor for flere andre tilstande og sygdomme: forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, depression og ikke mindst nedsat livskvalitet og dårligere velbefindende.

Det er især kvinder i aldersgruppe 16-24 år som har et højt stressniveau (40,5%), arbejdsløse (47%), førtidspensionister (55,6%) og andre uden for arbejdsmarkedet (54,6%).

Hvad er stress?

Stress er en fysiologisk tilstand, hvor kroppen er i alarmberedskab til at klare øget belastning over kortere perioder. Derfor kaldes stress også en belastningsreaktion. I kortere perioder hjælper tilstanden os til, at vi bliver fokuseret og kan agere hurtigt og effektivt. Det kan for eksempel være en præsentation foran mange mennesker eller i en eksamenssituation.

I fortiden var denne mekanisme afgørende for vores overlevelse, hvis vi eksempelvis var i ens livstruende situation. Hvis stresstilstanden står på over en længere periode, kan det dog resultere i både psykologiske og fysiologiske følger. Det er stress over længere perioder som ofte omtales, når en person er “gået ned med stress” og “sygelig stress”.

Er du i tvivl om, hvad der er bedste for dig?

Julie, Rikke og Linisha sidder klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål.

 • "Hvad vil være bedst for mig til at begynde med? Video, skrift, eller en kombination?"
 • "Hvilken psykolog vil være bedst til netop mig?"
 • "Hvad kan jeg få af tilskud?"
 • "Hvornår kan jeg starte?"

Ring på tlf: 53 53 59 17 eller
Skriv helt uforpligtende i vores support-chat her.

Julie

Julie

Rikke

Rikke

Linisha

Linisha

Stress er en fysiologiske tilstand, hvor kroppen er i alarmberedskab

Risikofaktorer ved stress

Stress er ikke en diagnose.. men en risikofaktor for flere tilstande sygdomme

Der findes ikke nogen officiel definition af stress, og stress er heller ikke en anerkendt og selvstændig diagnose i de to internationale diagnosemanualer International Classification of Diseases (ICD-10) og Diagnostic and and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Stress kan opleves som en kortere eller længerevarende tilstand karakteriseret ved anspændthed og manglende lyst.

På trods af at stress ikke er en diagnose, er længerevarende stress en risikofaktor for flere tilstande og sygdomme såsom:

 

 • Forhøjet blodtryk
 • Hjertekarsygdomme
 • Depression
 • Nedsat livskvalitet og velbefindende

  Når stress opstår

  følge bogen Stop Stress af Malene Friis Andersen og Marie Kingston kan årsagerne til stress forklares således: “Stress opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder.” Stress kan opstå på grund af private, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige faktorer.

  Størstedelen af de individer, som er ansat og oplever stress, angiver arbejdet som en væsentlig årsag til stress. Længerevarende stress har store konsekvenser både for den enkelte som har stress og på samfundsniveau i form af omkostninger ved sygefravær.

  Tegn og symptomer på stress

  Hvad er tegnene og symptomerne på stress?

  Stress kan være i en kortere eller længerevarende tilstand. En længerevarende tilstand af stress kan være alt fra uger til måneder. Oplevelsen af stress er subjektiv og bliver af samme årsag også beskrevet forskelligt fra person til person. Grundet mangel på en officiel definition tillægges stress forskellig betydning. Oplevelsen af stress afhænger af både ydre og indre faktorer: herunder egne og miljøbestemte ressourcer, og af hvordan man individuelt fysisk og psykisk reagerer og håndterer stress. Der er fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer som ofte nævnes i forbindelse med en stressreaktioner.

  Fysiske symptomer kan være:

   

  • Hovedpine
  • Søvnforstyrrelse
  • Kolde hænder og fødder
  • Svimmelhed
  • Mavesmerter
  • Hjertebanken
  • Forhøjet blodtryk

  Psykiske symptomer kan være:

  • Diffus utilpashed
  • Træthed
  • Ulyst
  • Følelse af uoverkommelighed
  • Nedtrykt
  • Lav selvfølelse
  • Let til tårer
  • Rastløshed
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsessvigt
  • Indlæringsvanskeligheder.

  Adfærdsmæssige symptomer kan være:

  • Ændrede spisevaner
  • Øget forbrug af alkohol og tobak
  • Søvnvanskeligheder
  • Flere konflikter
  • Social isolation

  Hvem kan få stress?

  Stress kan opleves af alle; af børn og unge såvel som midaldrende og ældre. Andelen af personer med et højt stressniveau er større blandt kvinder (29%) sammenlignet med mænd (21%). Denne tendens ses på tværs alle alle aldersgrupper.

   Det er især kvinder i aldersgruppe 16-24 år som har højeste stressniveau (40,5%), arbejdsløse (47%), førtidspensionister (55,6%) og andre uden for arbejdsmarkedet (54,6%).

    Stress er ikke kun dårligt.. hvad sker der i kroppen?

      Tilstanden stress i korte periode leder os til at præstere bedre i en krævende situation. Problemet opstår når vi er stressede over en længere periode. Stress som den fysiologiske tilstand det er, udløses af en aktivering af det sympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem er en del af det autonome nervesystem, som også består af det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem har modsatte effekter. Aktivering af det sympatiske nervesystem blandt andet resulterer i øget hjertefrekvens og blodtryk, udvidelse af pupillerne, hæmning af fordøjelsen og udskillelse af adrenalin og noradrenalin fra binyrebarken.

    Det vil sige det som får din krop og hjerne til at være klar til at håndtere en presset situation. Modsat resultere en aktivering af det parasympatiske nervesystem blandt andet i nedsat hjertefrekvens og blodtryk, stimulering af fordøjelse og sexuelt opstemthed. Det vil sige det som får din krop til at slappe af og restituere. Begge systemer er enormt vigtige i vores dagligdag. De hjælper dig til at kunne klare udfordringerne, som din hverdag byder på, og at kunne restituere, når opgaven er klaret.

     Hvad siger forskning?

     Mental sundhed er ikke kun fraværet af psykiske udfordringer og stress

     Ifølge World Health Organization (WHO) er mental sundhed en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på god vis kan arbejde produktivt, og er i stand til at yde og bidrage til fællesskabet.

      I mere positive vendinger er mental sundhed ifølge WHO; en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fravær af diagnoser eller skavanker. Det betyder, at vi kommer til at opleve perioder med stress og udfordringer, men så længe det er inden for egen vurdering af, hvad man kan håndtere, lader det til ikke at være et problem.

     Hvad siger forskning om, hvordan online psykologbehandling virker mod stress?

     Forskningen har vist at online psykologbehandling over videochat lader til at være lige så godt eller på lignende vis som ansigt til ansigt psykologhjælp til både psykiske og fysiske udfordringer såsom stress.

       Et nyere systematisk review fra 2019 viste evidens for online terapi via video på tværs af forskellige lande og populationer.

      Hvad er forskellen på at være sygemeldt med stress og at være stresset for en periode?

      Der er forskel på at opleve stress symptomer for en periode og at blive ramt og sygemeldt af stress. De fleste af os oplever perioder på arbejder eller derhjemme, hvor der er fart på i hverdagens gøremål til en grænse, hvor det ikke er sjovt eller føles godt. Og det kan vi sagtens klare, men kun i perioder og ikke konstant.

      Som forklaret ovenfor er det fordi, vores autonome nervesystem bygget til at kunne gøre os klar til en periode eller situation med pres og høje krav, og endda få os ned igen efter den periode er overstået. Det handler om hvor længe den de øgede krav strækker sig over og ens egen tærskel til at håndtere stress.

      Få hjælp til stress

      Hvordan arbejder jeg med psykologen online?

      Du mødes med din psykolog online enten over video, på skrift via chat eller begge dele alt efter, hvad du foretrækker. Vores psykologer arbejder ud fra evidensbaserede terapeutiske metoder, såsom kognitiv adfærdsterapi, acceptance and commitment terapi, compassion focused terapi, intensiv dynamisk korttidsterapi og flere andre. Inden for online terapi har forskningen især undersøgt kognitiv adfærdsterapi tilgang, som lader til at være god til online terapi. Metoden har vist gode behandlingsresultater både på video og chat. Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i konkrete udfordringer, som du har i din nuværende dagligdag. Det kan være udfordringer der påvirker eksempelvis dit arbejdslivs og dit privatliv, som du gerne vil have hjælp til for en periode.

      Få hjælp til stress 

      Hos We.Care mener vi, at ingen som gerne vil have hjælp, bør stå alene med stress og psykiske udfordringer. Visionen bag We.Care er derfor, at det skal blive nemmere for alle danskere at få psykologhjælp. Fordi alt for mange mennesker har brug for nogen at snakke med om deres mentale udfordringer, uden at det sker. Nogen har svært ved at komme uden for deres egen dør på grund af angst. Nogen har problemer med at få tid til en psykolog på grund af karrieremæssig travlhed. Nogen har ikke overskud til at finde en psykolog på grund af stress. Og rigtig mange bliver stoppet, fordi lange ventetider ikke fungerer, når man har brug for hjælp her og nu. We.Care har skabt en mulighed for at få psykologhjælp på den sikreste og nemmeste måde: På computeren eller mobilen. Vores ambition er at hjælpe så mange danskere som muligt til at få det bedre. Så hvis du gerne vil prøve en nem og moderne måde at tale med en psykolog og få hjælp til din stress, så begynd på online psykologhjælp hos os i dag.

      Referencer

      Andersson, G. (2018, 06). Internet interventions: Past, present and future.

      Andersson, G., Cuijpers, P., Carlbring, P., Riper, H. & Hedman, E. (2018). Guided Internet-based vs. face-to.face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Internet Interventions, 12, 181-188. doi:10.1016/j.invent.2018.03.008

      Friis Andersen, M. & Kingston, M. (2016). Stop stress – håndbog for ledere. Klim.

      Sundhedsstyrrelsen (2017). Danskernes Sundhed. Den Naionale Sunhedsprofil 2017. Lokaliseret d. 2/5/2019 på: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2018/marts/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Sundhedsprofilen%202017/Nationale_sundhedsprofil.pdf

      World Health Organization. Mental health: a state of well-being. Lokaliseret d. 16/5/2019 på: https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/

      Er du i tvivl om noget?
      Spørg os om alt.