Mental sundhed er ikke kun fraværet af psykiske udfordringer og stress

Ifølge World Health Organization (WHO) er mental sundhed en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på god vis kan arbejde produktivt, og er i stand til at yde og bidrage til fællesskabet.

I mere positive vendinger er mental sundhed ifølge WHO; en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel og ikke blot fravær af diagnoser eller skavanker. Det betyder, at vi kommer til at opleve perioder med stress og udfordringer, men så længe det er inden for egen vurdering af, hvad man kan håndtere, lader det til ikke at være et problem.

Hvad siger forskning om, hvordan online psykologbehandling virker mod stress?

Forskningen har vist at online psykologbehandling over videochat lader til at være lige så godt eller på lignende vis som ansigt til ansigt psykologhjælp til både psykiske og fysiske udfordringer såsom stress. Et nyere systematisk review fra 2019 viste evidens for online terapi via video på tværs af forskellige lande og populationer.

Hvad er forskellen på at være sygemeldt med stress og at være stresset for en periode?

Der er forskel på at opleve stress symptomer for en periode og at blive ramt og sygemeldt af stress. De fleste af os oplever perioder på arbejder eller derhjemme, hvor der er fart på i hverdagens gøremål til en grænse, hvor det ikke er sjovt eller føles godt. Og det kan vi sagtens klare, men kun i perioder og ikke konstant. Som forklaret ovenfor er det fordi, vores autonome nervesystem bygget til at kunne gøre os klar til en periode eller situation med pres og høje krav, og endda få os ned igen efter den periode er overstået. Det handler om hvor længe den de øgede krav strækker sig over og ens egen tærskel til at håndtere stress.

We.Care er her for at hjælpe dig. Find mere information og tag en test:

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care