Hvad er tegnene og symptomerne på stress?

Stress kan være i en kortere eller længerevarende tilstand. En længerevarende tilstand af stress kan være alt fra uger til måneder. Oplevelsen af stress er subjektiv og bliver af samme årsag også beskrevet forskelligt fra person til person. Grundet mangel på en officiel definition tillægges stress forskellig betydning. Oplevelsen af stress afhænger af både ydre og indre faktorer: herunder egne og miljøbestemte ressourcer, og af hvordan man individuelt fysisk og psykisk reagerer og håndterer stress. Der er fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer som ofte nævnes i forbindelse med en stressreaktioner.

Fysiske symptomer kan være:

 • Hovedpine
 • Søvnforstyrrelse
 • Kolde hænder og fødder
 • Svimmelhed
 • Mavesmerter
 • Hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk

Psykiske symptomer kan være:

 • Diffus utilpashed
 • Træthed
 • Ulyst
 • Følelse af uoverkommelighed
 • Nedtrykt
 • Lav selvfølelse
 • Let til tårer
 • Rastløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Indlæringsvanskeligheder.

Adfærdsmæssige symptomer kan være:

 • Ændrede spisevaner
 • Øget forbrug af alkohol og tobak
 • Søvnvanskeligheder
 • Flere konflikter
 • Social isolation

Hvem kan få stress? 

Stress kan opleves af alle; af børn og unge såvel som midaldrende og ældre. Andelen af personer med et højt stressniveau er større blandt kvinder (29%) sammenlignet med mænd (21%). Denne tendens ses på tværs alle alle aldersgrupper.

Det er især kvinder i aldersgruppe 16-24 år som har højeste stressniveau (40,5%), arbejdsløse (47%), førtidspensionister (55,6%) og andre uden for arbejdsmarkedet (54,6%).

Stress er ikke kun dårligt.. hvad sker der i kroppen?

Tilstanden stress i korte periode leder os til at præstere bedre i en krævende situation. Problemet opstår når vi er stressede over en længere periode. Stress som den fysiologiske tilstand det er, udløses af en aktivering af det sympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem er en del af det autonome nervesystem, som også består af det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem har modsatte effekter. Aktivering af det sympatiske nervesystem blandt andet resulterer i øget hjertefrekvens og blodtryk, udvidelse af pupillerne, hæmning af fordøjelsen og udskillelse af adrenalin og noradrenalin fra binyrebarken.

Det vil sige det som får din krop og hjerne til at være klar til at håndtere en presset situation. Modsat resultere en aktivering af det parasympatiske nervesystem blandt andet i nedsat hjertefrekvens og blodtryk, stimulering af fordøjelse og sexuelt opstemthed. Det vil sige det som får din krop til at slappe af og restituere. Begge systemer er enormt vigtige i vores dagligdag. De hjælper dig til at kunne klare udfordringerne, som din hverdag byder på, og at kunne restituere, når opgaven er klaret.

We.Care er her for at hjælpe dig. Find mere information og tag en test:

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care