Stress er ikke en diagnose.. men en risikofaktor for flere tilstande sygdomme

Der findes ikke nogen officiel definition af stress, og stress er heller ikke en anerkendt og selvstændig diagnose i de to internationale diagnosemanualer International Classification of Diseases (ICD-10) og Diagnostic and and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Stress kan opleves som en kortere eller længerevarende tilstand karakteriseret ved anspændthed og manglende lyst.

På trods af at stress ikke er en diagnose, er længerevarende stress en risikofaktor for flere tilstande og sygdomme såsom:

  • Forhøjet blodtryk
  • Hjertekarsygdomme
  • Depression
  • Nedsat livskvalitet og velbefindende

Når stress opstår

I følge bogen Stop Stress af Malene Friis Andersen og Marie Kingston kan årsagerne til stress forklares således: “Stress opstår, når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder.” Stress kan opstå på grund af private, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige faktorer.

Størstedelen af de individer, som er ansat og oplever stress, angiver arbejdet som en væsentlig årsag til stress. Længerevarende stress har store konsekvenser både for den enkelte som har stress og på samfundsniveau i form af omkostninger ved sygefravær. 

We.Care er her for at hjælpe dig. Find mere information og tag en test:

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care