Autoriseret psykolog

Anne Novak

Særlige ekspertområder:
Krop/psyke sammenhæng, mindfulness og meditation,
self-compassion & compassion baseret terapi.

Krop og psyke

Jeg har altid været optaget af sammenhængen mellem krop og psyke, og skrev speciale om hvilken betydning kontakt med kroppen har for menneskers livskvalitet.

I vores samfund er vi meget optaget af hvordan kroppen ser ud samt hvad den kan præstere. At mærke sin krop indefra, fri for præstation, kan være en fantastisk vej til at komme i ro og i dybere kontakt med sig selv. At bevæge kroppen kan være vej til at mærke bl.a. kraft og glæde.

Mindfulness og meditation

Jeg har selv praktiseret mindfulness og meditation i mange år – siden jeg som helt ung blev introduceret til det gennem yoga. Det at finde et præstationsfrit rum, hvor det blot handler om at være til stede og mærke sig selv, er guld værd.

Det kan også være udfordrende, da man bliver konfronteret med mange ting, når man vender “blikket indad”. Det står i skarp kontrast til det “hurtige liv”, vi lever i dag med jobs, træning, i familien, på sociale medier, m.m. Jeg bruger ofte mindfulness i terapi og mange klienter har haft stor glæde af det.

Compassion-baseret terapi

Vi er sammen med os selv hele livet og vores “indre klima” er af afgørende betydning for, hvordan vi har det. Mange mennesker er rigtig hårde ved sig selv. Mange har det fx svært med at begå fejl og vise sårbarhed.

Derfor har jeg en compassion-baseret tilgang i terapien. Når vi er medfølende overfor os selv, bliver vi også mere medfølende overfor andre. Det er godt for verden og begge dele kan trænes.

Lidt om Annes behandling

Da jeg er meget inspireret af mindfulness og medfølelsesbaserede tilgange, handler alle mine samtaler om at skabe rum for det, der er i dig og møde det med nærvær, medfølelse og konstruktiv undren.

Jeg anvender forskellige metoder afhængigt af, hvad der er meningsfuldt og virksomt for det enkelte menneske. Det kan f.eks. enten være psykodynamisk, kognitivt eller eksistentielt.

I et samarbejde finder vi frem til, hvad der er vigtigt for dig og hvad der skal til, for at flytte din problemstilling i den rigtige retning. Dernæst skal du i gang med at gøre noget andet end det du plejer i din hverdag, så det ikke kun “bliver ved snakken”.

Terapi og udviklingsarbejde kræver mod og nænsomhed. For at terapi kan virke og give mening, skal du se ærligt og åbent på sig selv. Men det er også en potentiel sårbar proces. Derfor er rammen og kontakten mellem os vigtig. Jeg bestræber mig på at skabe et trygt og sikkert rum, hvori du kan udforske dine handle-, føle- og tankemønstre, på en både kærlig og konfronterende måde. I den terapeutiske samtale er du i fokus. Vi vil se på, hvad der ligger til grund for dine vanskeligheder og hvad der skal til, for at du kan få det godt.

Mit fokus vil være på dine vanskeligheder, men også altid på dine ressourcer og udviklingsmuligheder.

Hvad er online psykologhjælp?

Forskning viser, at online psykologhjælp samlet set har tilsvarende effekt på psykiske og fysiske lidelser, som traditionel ansigt-til-ansigt psykologhjælp

Kort om online psykologhjælp

Online psykologhjælp er al psykoterapi, som i større eller mindre grad foregår via internettet. Det betyder, at online terapi kan foregå på forskellige enheder som; tablet, smartphone, computer.

Psykologhjælp over video

I online terap via video mødes du med din psykolog ansigt-til-ansigt i en live videokonsultation. Sammen aftaler i en tid for jeres samtale, og booker den i kalenderen.

Psykologhjælp på skrift

Du kan skrive med din psykolog når det passer dig - nemt og fleksibelt. Løbende kan du skrive til din psykolog og arbejde med dine problemer nu og her, og når de opstår. Din psykolog svarer på dine beskeder alle hverdage inden for 24 timer.

Har du flere spørgsmål til hvordan online psykologhjælp fungerer?

Om We.Care

hello@we.care

+45 53 53 59 17
Hverdage ml. 10-15

Gasværksvej 16 , 1200
København V Denmark

Læs mere om os

FAQ

Til pressen
Pressemeddelelser

Nyheder

We.care står til rådighed for pressen døgnet rundt. Ring eller skriv til +45 23321163 – presse@we.care.

For psykologer
Søger du et sikkert værktøj til din psykologpraksis? Læs mere her

Er du interesseret i at blive psykolog hos We.Care? Læs vores jobopslag her

Følg os

hello@we.care

+45 53 53 59 17
Hverdage ml. 10-15

Gasværksvej 16 , 1200
Copenhagen V Denmark

Læs mere om os 

FAQ

Pressemeddelelser

Nyheder

We.Care står til rådighed for pressen døgnet rundt. Ring eller skriv til +45 23321163 – presse@we.care.

Søger du et sikkert værktøj til din psykologpraksis? Læs mere her

Er du interesseret i at blive psykolog hos We.Care? Læs vores jobopslag her

Hvis du eller nogen anden er til skade for dig selv eller andre, bør du ikke bruge We.Care. Ring i stedet til Alarm 112 omgående.

Spørgsmål til We.Care?
Få personlig support