Gaming blandt børn og unge

Oplever du, at dit barn ikke trives og bruger det meste af sin tid på at spille online og offline på computer, PlayStation eller Xbox? Så er der flere ting du kan gøre som forælder.  Flugt eller hobby? Gaming er blevet en normal interesse og passion for både voksne og...

Psykisk vold i parforholdet

Vold kan også være psykisk I 2015 skrev DR en artikel, der referer til at mere end 30.000 kvinder lever i forhold med partnervold. Justitsministeriet skriver i rapporten “Udsathed for vold og andre former” at det i højere grad er kvinder som oplever fysisk vold i...

Svigt i parforholdet

Tryghed og gensidig respekt Et sundt parforhold handler om at to mennesker opbygger et tillidsbånd gennem tryghed og gensidig respekt. Oplever man at dette bånd bliver brudt, kan dette skyldes at den anden partner har forårsaget en form for svigt. Opstår et svigt fra...

Kom godt igang med dit forløb

  Der kan være mange spørgsmål, som melder sig inden din første konsultation og i starten af dit psykologforløb. Det er helt normalt. Spørgsmål som; Hvordan foregår terapi online over video og skrift egentlig? Skal jeg gøre noget inden min første konsultation?...
Er du i tvivl om noget?
Spørg os om alt.