Vold kan også være psykisk

I 2015 skrev DR en artikel, der referer til at mere end 30.000 kvinder lever i forhold med partnervold. Justitsministeriet skriver i rapporten “Udsathed for vold og andre former” at det i højere grad er kvinder som oplever fysisk vold i parforholdet, hvor mænd oftere oplever fysisk vold offentlige steder. Hvor kvinder statistisk er dem, som oplever vold i parforholdet helt generelt, er der dog også en stor del af mænd, som oplever psykisk vold i parforholdet.

I daglig tale bliver “vold” ofte oversat til “fysisk vold”, da psykisk vold for mange mennesker er sværere at definere og præcisere. Dette er dog misforstået, da mange mennesker også oplever den psykiske vold i parforholdet eller på arbejdet – nogle gange uden, at de selv er bevidste om det. 

Definition af psykisk vold

Psykisk vold kan være trusler om fysisk vold, jalousi, nedvurderende eller ydmygende adfærd, isolation og kontrol. Det er vold på måder, hvor en person kan skade, skræmme, krænke, styre eller dominere en anden person ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trusler. Da den psykiske vold ikke sætter samme fysiske spor, som den fysiske vold, kan det også være svære at bevise og forstå den smerte og de negative følelser som bliver påført. Hvis man som person bliver udsat for psykisk vold eller man tror, at man bliver udsat for psykisk vold, er det vigtigt at kunne sætte ord og følelser på overgrebet og situationen.

Sæt en grænse

Det er vigtigt, at man som individ sætter en grænse for, hvad man tillader. Det kan være måden, som man bliver talt til, hvilke restriktioner der bliver indført samt mængden af grundfaste principper, som bliver overtrådt. Man skal derfor sætte nogle klare linjer for sig selv der fastsætter, hvad man som person tillader, at andre mennesker kan gøre mod en.

For at finde ud af, hvor ens grænse går, kan man starte med at stille sig selv spørgsmål som:

– I hvor høj grad skal jeg tillade at andre mennesker bestemmer over mig?

– Hvor går min grænser i forhold til kontroltab og adfærdsdominans?

– Hvornår sårer de ord som min kæreste eller kollega siger til mig?

– Hvordan påvirker disse indgreb og overtrædelser mig negativt?

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har været udsat for psykisk vold kan man vende tilbage til disse grænser, som man har sat for sig selv. Det kan hjælpe en til at vurdere om, og i hvilken grad der er tale om psykisk vold. Bliver ens grænse overskredet gentagende gange, er det vigtigt, at man sætter ens grænse tydeligt overfor den person, som overskrider ens grænser. Det kan være en stor hjælp til at komme videre at tale med en nær ven, en psykolog eller en anden professionel om, hvordan man skal håndtere situationen.

At finde tilbage, og komme videre

Når et andet menneske går ind og påvirker en i så høj en grad, at der er tale om psykisk vold, er det vigtigt, at vi som mennesker finder tilbage til os selv, vores egne grænser og egne værdier. Hvis den psykiske vold fortsætter, skal man tage en beslutning, om enten at forlade det menneske som forårsager smerten, eller forsøge at etablere den gensidige respekt og tillid, som der eventuelt var før volden opstod.

For at komme videre skal man derfor forstå de følelser som er tilknyttet volden, og de handlinger som har forårsaget smerten. Man skal overholde og respektere de grænser, som man har sat i forhold til, hvad man accepterer af adfærd fra familie, partnere og kolleger og være tro over for en selv.

Du kan få hjælp hos We.Care

Hos We.Care har vi mange erfarne psykologer, der har specialiseret sig i personlig udvikling samt håndtering af psykisk vold, hvad end det er i parforholdet, på arbejdet eller i familien. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til den situation, som du er i. 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care