Kvinder er mest udsat for vold i parforhold

I 2015 skrev DR en artikel, der referer til at mere end 30.000 kvinder lever i forhold med partnervold. Justitsministeriet skriver i rapporten “Udsathed for vold og andre former” at det i højere grad er kvinder som oplever vold i parforholdet, hvor mænd oftere oplever vold offentlige steder. Hvor vold engang var defineret som udelukkende fysisk vold, kan vold i dag have mange forskellige afskygninger.

Definition af vold i nære relationer

Socialstyrelsen har følgende definition på vold i nære relationer: “Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Fysisk og psykisk vold

Vold kan blandt andet være sexuelt orienteret, hvor den ene partner tvinger eller truer den anden partner til sexuelle ydelser, selvom at vedkommende ikke har lyst. Denne form for vold kan både komme til udtryk gennem fysisk og psykisk vold.  Fysisk vold er den mest udbredte kategori af vold. Dette er ofte kendetegnet ved slag, spark, skub og generel påførelse af smerte. Psykisk vold kan være trusler om fysisk vold, jalousi, nedvurderende eller ydmygende adfærd, isolation og kontrol. Det er vold på måder, hvor en person kan skade, skræmme, krænke, styre eller dominere en anden person ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel. Det er flere gange set, at den ene partner kontrollerer den anden gennem følelser og nedgørelse for at isolere vedkommende og for at få en form for magt. For den person som er udsat for den psykiske vold, kan det skabe en følelse af usikkerhed og frygt, som fører til kontroltab, hvilket gør ofret langsomt mister evnen til at sige fra og overtrumfe voldspersonen. Det handler det om at sætte grænser for, hvad man som individ tillader – især når det kommer til frarøvelse af rettigheder og afpresning.  

Partnervold er en glidebane

Mange mennesker opdager ikke den voldelige glidebane før at situation er eskaleret til højder, hvor den er svær at kontrollere og komme ud af igen. Det kan især være svært at tackle situationen alene og søge hjælp til at komme ud af  det skadelige parforhold. Det er vigtigt at minde sig selv om, at det aldrig er den terroriserede partners skyld. Efter noget tid med vold i parforholdet kan volden for nogen opfattes som en ny “normal”, hvilket man også skal minde sig selv om, at det ikke er.  Det er individuelt, hvor ens grænser går, men det er vigtigt at sætte en grænse. Hvis grænsen bliver overskrevet igen og igen kan det ofte tyde på, at man lever i et voldeligt parforhold. Finder man sig selv i den situation, er det vigtigt at tale med nogen om det – for at stoppe glidebanen og få støtte og hjælp til at komme ud af det.

Få hjælp hos We.Care

Hos We.Care har vi mange erfarne psykologer med speciale i parforholds-relaterede problemer, som altid står til rådighed, hvis du har brug for nogen at tale med. Vi tilbyder også parterapi. Du kan læse meget mere om vores psykologer og hvad de kan hjælpe med her på vores hjemmeside. 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care