Kognitive skemaer og kerneantagelser

Vores tanker er ikke fakta, men de er med til at farve vores opfattelse af verden. Alle mennesker har nogle underliggende og relativt stabile opfattelser af sig selv og verden omkring dem, som kaldes kognitive skemaer. Kognitive skemaer kan forstås som kerneantagelser eller leveregler, der hjælper dig med at navigere i omverdenen.

Vi danner vores kognitive skemaer tidligt i livet, og de fungerer som mentale filtre, der hurtigt gør os i stand til at forstå verden omkring os, og det vi oplever. Dine kognitive skemaer kan være positive eller negative, og hvis du har angst, vil negative skemaer som for eksempel en oplevelse af fare blive aktiveret hurtigt og ofte.

De kognitive skemaer er ofte solide, rigide og generelle. De er heller ikke let tilgængelige for bevidstheden, hvilket gør dem svære at ændre. I forhold til negative kerneopfattelser opstår negative automatiske tanker i konkrete situationer. De negative automatiske tanker er mere “overfladiske” og langt nemmere at påvirke.

Den kognitive triade

Når du har angst, er du især præget af negative kerneopfattelser om dig selv, verden/andre og fremtiden. Disse kerneopfattelser kaldes den kognitive triade, og et eksempel er: “Jeg er inkompetent, andre er fjendtlige, og fremtiden er mørk.

Når du har disse negative kerneopfattelser betyder det, at alt det du oplever vil blive tolket ud fra dem. Derfor kan du også opleve, at der aldrig er noget der modbeviser kerneopfattelserne, fordi selv neutrale eller positive oplevelser vil blive fortolket negativt.

Læs mere om angst her 

Tag vores angsttest her og få en idé om dit opfattede angstniveau

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care