Angst og frygt

Angst og frygt er normale og naturlige reaktioner på situationer, som virker farlige eller truende. Så grundlæggende forsøger vores hjerne bare at hjælpe os med at overleve. Derfor har angsten en enormt vigtig funktion. 

Men hvis angsten begynder at være invaliderende for ens hverdag, er det vigtigt at søge hjælp. Det kan nemlig være et tegn, at angsten kan være gået over til at blive en tilstand, som man bør få hjælp til, så den ikke holder dig tilbage fra at leve det liv, som du gerne vil. 

Angst er en af de mest almindelige tilstande, når vi taler mentale lidelser. En undersøgelse i Europa viste, at cirka 12% af befolkningen bliver ramt af angst i løbet af deres liv. I Danmark svarer det til cirka 400.000 danskere. De fleste angsttilstande ses i langt højere grad hos kvinder end hos mænd. 

Når vi taler om, hvad angst egentlig er, så kan man sige, at angst er karakteriseret ved, at man oplever en overdreven frygt. Det kan gå hen og blive til en tilstand og diagnose, hvis symptomerne bliver så slemme, at de resulterer i, at ens hverdag er signifikant belastet eller hæmmet. Det vil sige, at man ikke kan udføre eller være i den hverdag, man førhen kunne være i. Angsten kan gå ind og blive så graverende, at vi ikke kan gøre, som vi gerne vil, i vigtige områder af vores liv såsom vores personlige liv, arbejdsliv eller lignende.

Hvad er forskellen på frygt og angst? 

Frygt og angst er tæt relaterede fænomener; frygt er en reaktion til en opfattet trussel i nuet, hvor angst mere er fremtidsorienteret mod en forventet trussel, som potentielt kan komme at ske i fremtiden. 

Der findes forskellige angsttilstande, der kendetegnes af forskelligt fokus. Det vil sige, at det er forskellige stimuli eller situationer, som trigger angsten. Hvis angsten eksempelvis retter sig mod et specifikt dyr, vil der højst sandsynlig være tale om en specifik fobi. Hvis det er en mere generel angst mod mange forskellige ting, temaer, mennesker eller situationer, er der oftest tale om generaliseret angst.

Hvordan kommer angsten til udtryk?

Fælles for langt de flere mennesker med angst er, at de:

  • bekymrer sig meget
  • mærker efter, hvordan de har det, holder meget øje med følelser og fornemmelser inde i sig selv og i omgivelserne
  • forsøger at undgå det, som de frygter, forsøger at omforme tanker, planlægger detaljeret, forsøger at dulme angsten med andres eller for eksempel alkohols hjælp

Desuden har de fleste med angst det til fælles, at de føler sig overbevist om, at:

  • de ikke kan kontrollere bekymringer
  • bekymringerne er nødvendige for at få styr på dagligdagen og livet

Hvilke symptomer får man?

Symptomerne på angst kan være forskellige, afhængig af hvilken form for angst man lider af. Mange går igen fra person til person, og for alle gælder det, at symptomerne kan inddeles i 3 afdelinger:

  1. Følelsesmæssige symptomer – frygt, nervøsitet, forlegenhed
  2. Fysiologiske symptomer – hjertebanken, åndenød, rysten på hænderne, rødmen, kvalme
  3. Tankemæssige symptomer – ”Jeg synes, mit hjerte slår mærkeligt, mon jeg er ved at få en blodprop?”, ”Tænk, hvis jeg kommer til at stamme, når jeg skal præsentere mig”, ”Jeg må se noget TV, så jeg kan få tankerne ud af hovedet”

 

Det var lidt om, hvad angst egentlig er. Jeg håber, at det gav dig et overblik og bedre forståelse af angst, om det er i forhold til dig selv eller en, som du holder af. 

Læs mere om, hvordan We.Care kan hjælpe med angst og frygt her.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care