Hvorfor lave værdiøvelsen?

Vores værdier betyder meget for om vi føler, at vi er tilfredse med vores liv, og om vi har motivation til at deltage i de ting, som vi er en del af. Hvis du ikke kender dine værdier, eller det som er vigtigt for dig, så kan du hurtigt komme til at ende et sted, hvor du egentlig ikke er glad for, hvad du laver. Det kan gælde job, hobbyer og helt generelt din livssituation som helhed. Det kan også betyde, at du har svært ved at stå ved dig selv, og have en følelse af, at du ved, hvem du er, og hvad du står for, hvilket kan være ubehageligt for mange.

Hvis du kender dine værdier, kan du bruge dem som en slags kompas at navigere efter. Det gør det lettere for dig at vide, hvilken retning du skal i livet, og hvad der er vigtigst for dig at opnå i dit liv og din hverdag.

Find et sted hvor du kan side stille og roligt i omkring 15-20 minutter. Hvis du har lyst til at bruge længere tid på øvelsen, så kan du også sagtens gøre det. Find også noget at skrive på og med.

Sådan laver du værdiøvelsen

1. Start med at vælge 10 værdier som er vigtige for dig. Eksempler på værdier kunne
være sundhed, frihed, ærlighed, venskab, kærlighed, tryghed eller meget andet.
Hvis du har svært ved at tænke på 10 værdier, så kan du altid kigge på listen af
værdier i bunden af denne øvelse for inspiration.

2. Skriv de 10 værdier ned på hver deres lille stykke papir.

 

 

3. Sorter i værdierne ved at skære antallet ned – først til de 7 vigtigste, og herefter til de 5 vigtigste.

 

 

 

4. Herefter skal du lægge de 5 værdier som du har valgt i rækkefølge, fra mest til mindst vigtig.

 

 

 

5. Kig på den liste, som du har lavet. Ser det rigtigt ud for dig? Husk at der ikke er nogen rigtige værdier eller rækkefølge andet end, hvad du selv føler passer til dig. Du må meget gerne ændre både i rækkefølgen, og i de værdier der er på din liste, hvis det ikke føles rigtigt.

 

6. Til sidst kan du kigge på din liste, og prøve at stille dig selv følgende spørgsmål: Hvorfor er de valgte værdier vigtige? Lever du efter dine værdier? Hvad skal der til for at du kan leve efter dine værdier (i højere grad)? Hvad står i vejen for, at du kan leve efter dine værdier? Du kan vælge at skrive dine refleksioner ned, men du kan også bare holde dem inde i dig selv – det er op til dig.

Værdiliste

Harmoni, nærvær, glæde, selvomsorg, romantik, kærlighed, venskab, familie, glæde, humor, relationer, nærhed, fornuft, rationalitet, pligtopfyldelse, ansvar, morale, realisme, tradition, struktur, sikkerhed,
kreativitet, fantasi, selvaktualisering, nysgerrighed, viden, frihed, præstation, velstand, respekt, udvikling, læring, intelligens, magt, styrke, uafhængighed, fællesskab, individualitet, udfordring, spiritualitet, tro, ritualer, altruisme, velgørenhed, sundhed, reflektion, selverkendelse, naturforbundethed, retfærdighed, mod, jordbundethed, fornuft, morskab, glæde, afslapning, omsorg, balance.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care