Hypochondria: Jeg går til lægen hele tiden

Hypokondri kaldes også for sygdomsangst eller helbredsangst. Denne form for angst er karakteriseret ved en vedvarende optagethed af eller frygt for muligheden for at have en eller flere seriøse, progressive eller livstruende sygdomme. Optagetheden hænger sammen med katastrofale fejlfortolkninger af kropssignaler eller kropssymptomer, der kan være både normale og almindelige fornemmelser. Denne overopmærksomhed kommer til udtryk ved enten gentagende eller overdreven helbredsrelateret opførsel eller i maladaptive undgående adfærd relateret til helbred.

Optageheden eller frygten er ikke en simpel og rimelig bekymring relateret til en specifik kontekst af klienten. Den varer ved eller opstår igen og igen på trods af lægeundersøgelser og forsikringer fra lægen om et godt helbred. Symptomerne på hypokondri resulterer i signifikant distress eller signifikant hæmmer vigtige funktionsområder af end liv. Såsom ens personlige liv, familieliv, socialliv, uddannelsesliv, arbejdsliv eller andre vigtige områder.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care