Hvad er social angst?

 

Social angst – eller socialangst – er en form for angst, som opstår i sociale situationer, og særligt når der er mulighed for at blive evalueret eller bedømt af andre. Det behøver ikke at være en situation, hvor man rent faktisk bliver bedømt såsom til en eksamen. Det kan blot være i situationer, hvor man har en opfattelse af, at andre dømmer én. Det kunne være til en fødselsdag, en fest eller i situationer hvor man spiser eller drikker foran andre. 

Ofte er man bekymret for, om man vil agere på en bestemt måde eller komme til at vise sine angstsymptomer, og hvad det vil betyde, at man muligvis vil blive bedømt negativt af andre. Det kan gøre, at man undgår sociale situationer, eller at man udholder dem med intens frygt.

For at der er tale om social angst, skal symptomerne gøre, at du bliver markant påvirket eller oplever, at vigtige funktionsområder af dit liv bliver hæmmet. Det kan være i dit personlige liv, arbejdsliv eller andre vigtige områder. Derudover skal symptomerne ikke opstå på grund af andre helbredsmæssige tilstande eller på grund af indtagelse af medicin eller stoffer, der kan påvirke centralnervesystemet.

Situationer som kan give social angst

 

De situationer, der oftest kan føre til social angst, kan opdeles i fire kategorier:

  • Formel tale og interaktion (for eksempel at holde tale eller sige noget til et møde)
  • Uformel tale og interaktion (for eksempel at være til fest og møde nye mennesker)
  • Assertiv interaktion (for eksempel at tale med autoritære personer, udtrykke utilfredshed eller returnere en vare)
  • At blive observeret (for eksempel at blive kigget på, mens man spiser eller arbejder)

 

Undgåelsesadfærd og social angst

 

Mange med social angst bekymrer sig endnu mere før en social situation, end de gør når de rent faktisk er i situationen. Dette kan føre til, at man aflyser aftaler på dagen, fordi ens angst får en til at tænke, at man ikke kan klare at være i den sociale sammenhæng. Dette er et eksempel på det man kalder undgåelsesadfærd, hvilket er en meget typisk adfærd som ses ved flere forskellige angstlidelser. Undgåelsesadfærd er når man forsøger at mindske eller helt undgå det, som udløser ens angst. Det kan for eksempel være, at man fuldstændigt undgår alle sociale begivenheder, at tale i telefon med fremmede, eller at række hånden op i undervisningen. 

Hvis det lykkedes én at deltage i noget socialt, vil man ofte være meget ubehageligt tilpas, og derfor bruge meget tid og energi på hele tiden at vurdere, hvad folk tænker om én, og om andre kan se, at de har angst. Angstsymptomerne kan også gøre, at man føler, at man bliver nødt til at flygte fra situationen. 

Efter den sociale situation er ovre, er det også meget normalt at personer med social angst tænker meget over og evaluerer, hvordan det gik. Typisk vil man selv huske det som om, at det gik dårligere end det egentligt gjorde.

Genkender du følelsen af at have social angst, eller lider du af social angst?
Føl dig velkommen til at dele dine erfaringer i kommentarfeltet.

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care