Hvad er Panikangst?

Panikangst er karakteriseret ved, at man får tilbagevendende og uventede panikanfald, som ikke kun kommer i forbindelse med et specifikt sanseindtryk eller en specifik situation. Et panikanfald kan beskrives som episoder af intens frygt eller ængstelse, hvor man typisk oplever flere karakteristiske fysiske symptomer, for eksempel:

  • Hjertebanken eller øget hjerterytme
  • Sveden
  • Rysten
  • Stakåndethed
  • Smerter i brystet
  • Svimmelhed eller ‘lightheadedness’
  • Kuldegysninger
  • Hedeture
  • Frygt for pludselig/nært forestående død

Et panikanfald vil typisk opstå næsten ud af den blå luft, og forsvinde igen af sig selv efter 10-15 minutter.

Udover de fysiske symptomer som kommer når man får et angstanfald, er der også mange med panikangst der oplever at de har vedblivende bekymringer om, om eller hvornår angsten vender tilbage, eller hvad panikanfaldende betyder. Det kan for eksempelvis være bekymringer om, hvorvidt det er et hjerteanfald. Mange begynder også at ændre deres adfærd, så de kan prøve at sikre sig imod at få nye anfald.

For at der er tale om panikangst skal skal dine symptomer gøre, at du bliver markant påvirket eller oplever at vigtige funktionsområder af dit liv bliver hæmmet.  Det kan være dit personlige liv, familieliv, socialliv, uddannelsesliv, arbejdsliv eller andre vigtige livsområder. Det er vigtigt, at huske på, at symptomerne ikke må være grundet andre helbredsmæssige tilstande, eller effekter fra indtaget stof eller medicin, som kan påvirke centralnervesystemet.

 

Undgåelsesadfærd og Panikangst

 

Selvom panikangst er karakteriseret ved pludselige panikanfald, som ikke nødvendigvis forårsages af noget specifikt, kan man stadig komme til at begynde at udvise undgåelsesadfærd. Undgåelsesadfærd er når man forsøger at mindske eller helt undgå det, som udløser ens angst, hvilket er en meget typisk adfærd som ses ved flere forskellige angstlidelser. 

Mange med panikangst begynder med tiden at prøve at koble episoder med panikanfald til bestemte sanseidtryk, steder eller begivenheder, i et forsøg på at finde et mønster i, hvornår angsten melder sig. Hvis man har oplevet et panikanfald på bussen, vil man måske efterfølgende begynde at undgå at tage den, fordi man er bange for, at det kunne ske igen. 

Panikanfald vs. Angstanfald

Du kan støde på begge ord, når du læser om angst – og særligt panikangst. Både ‘panikanfald’ og ‘angstanfald’ kan bruges til at beskrive nogle af de samme oplevelser. Nogle bruger ordene synonymt, mens andre vælger at bruge dem til at skelne mellem forskellige nuancer af den angst de oplever. 

Hvis ordene bruges forskellig, dækker panikangst ofte de pludselige, voldsomme og relativt hurtigt overståede anfald, som også ofte er meget fysiske af natur. Derimod kan angstanfald beskrive en type af anfald som ikke opstår lige så pludseligt, og varer længere tid (men stadig er en afgrænset periode). Mange bruger også ‘angstanfald’ i stedet for ‘panikangst’ hvis anfaldet er mindre fysisk af natur.

 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care