Et liv med kronisk smerte

Kroniske smerter er en alvorlig problematik, da den kan gå ud over ens livskvalitet og evne til at fungere i hverdagen. For mange er det ikke muligt at gøre det samme som før. Det kan lede til at man bruger uforholdsmæssigt meget tid på at bekymre sig om, hvad andre tænker om en, at man måske er til besvær og sammenligne sig selv med andre eller sammenligne sig selv med det, som man kunne før i tiden.

 

Hvad er kronisk smerte?

Kronisk smerte er en længerevarende smerte, som udover den fysiske smerte også kan have store psykiske, sociale og eksistentielle følger. Det vurderes, at cirka 20% af den danske befolkning lider af kroniske smerter i forskellige grader. I flere tilfælde ender det med, at mennesker med kroniske smerter har behov for sygemeldinger og bliver førtidspensioneret grundet smerten og følgerne af smerterne. 

Derfor er det vigtigt at få god og effektiv behandling tidligt i ens forløb. Da smerteoplevelsen er så kompleks, er det ikke overraskende, at den varierer meget fra person til person, og at den varierer hos samme person afhængig af tid, sted og situation.

 

Akut smerte: Smerte her og nu

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmæssig oplevelse. Smerte har til formål at gøre dig opmærksom på, at din krop er udsat for skade eller er i fare, og at du skal gøre noget ved det. Der findes forskellige typer af smerte: akut smerte og kronisk smerte. Forskellen ligger i hvor længe smerte varer ved, og hvordan den opleves. Akut smerte er et midlertidigt symptom på en smerte, som du oplever i øjeblikket, og som kan identificeres kropsligt i form af en skade.

 

Kroniske smerte: længerevarende smerte

Kronisk smerte er en decideret lidelse, hvor smerten har varet ved i mere end tre måneder. Den kan minde om smerten i akut smerte, men den underliggende årsag til smerten er ikke den samme. Kronisk smerte kan både have en kendt eller en ukendt kropslig årsag. Kronisk smerte er derfor ikke kun fysisk smerte. Smerten kan vare ved efter behandling og i længere tid end helingen generelt ville tage.

 

Kronisk smerte og vævsskade

Nyere forskning peger i retning af, at smerten varer ved, selvom den fysiologiske vævsskade er helet. Det tyder på at det er nervesystemet i sig selv, som derfor afsender smertesignaler ved en fejl. Det betyder, at kronisk smerte er en lidelse, som også bør behandles psykologisk, og ikke udelukkende som en akut smerte, der kan kureres eller behandles med medicin.

 

Smerte er en subjektiv oplevelse

Oplevelsen af smerte er subjektiv. Derfor handler en smerteoplevelse ikke kun af, hvad der udløser smerten, men også af den person som oplever smerten. På den måde er oplevelsen af smerte en kombination af det som udløser smerten, psykiske og sociale faktorer samt tidligere erfaringer med smerte.

 

Kronisk smerte er en diagnose

Kronisk smerte blev for første gang i 2019 klassificeret som en diagnose i diagnosemanualen ICD-11 (International Classification of Diseases and Related Health Problems), som er en manual World Health Organization udgiver om sygdomme. Det kan gøre det nemmere at få behandling og hjælp til lidelsen, da kronisk smerte nu er en lidelse på lignende fod med andre sygdomme.

 

Få hjælp til håndtering af kroniske smerter

Da kroniske smerter er et sammenspil mellem det fysiologiske, psykiske og sociale kan du få hjælp til at håndtere dine kroniske smerte gennem psykologhjælp og terapi. I samarbejdet med en psykolog vil fokus være på de problemstillinger, som du oplever i hverdagen som smerteramt. I vil undersøge og arbejde på dine tanker, følelser og den adfærd, som er forbundet med smerteoplevelsen. Det kan være med til at bryde den cirkel, som er medvirkende til at vedligeholde og potentielt forstærke smerten, og det at bryde denne kan være med til at øge din livskvalitet.      

 

Kilder

Nicholas, M., Vlaeyen, J.W.S., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Benoliel, R., Cohen, M., Evers, S., Giamberardino, M.A., Goebel, A., Korwisi, B., Perrot, S., Svensson, P., Wang, S.J. & Treede, R.D.

(2019). The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain. Pain.  160(1):28-37. IASP Taskforce for the Classification of Chronic Pain.

 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care