Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er den type af angst som flest mennesker lider af. Generaliseret angst er karakteriseret ved, at man er overdrevent og mere eller mindre konstant, bekymret eller ængstelig. Bekymringerne handler ofte om helt almindelige hverdags situationer. Det kan være om ens familie, arbejde, økonomi eller helbred. Derudover er bekymringer ofte ‘flydende’, og det kan skifte, hvad bekymringerne drejer sig om. Man oplever også ofte en række mere fysiske angst symptomer såsom sveden, hjertebanken eller søvnproblemer.

For at der er tale om generaliseret angst, skal dine symptomer gøre at du bliver markant påvirket eller oplever at vigtige funktionsområder af dit liv bliver hæmmet. Det kan eksempelvis være at symptomerne hæmmer dit personlige liv, familieliv, socialliv, uddannelsesliv eller arbejdsliv. Derudover skal symptomerne ikke opstå på grund af andre helbredsmæssige tilstande, eller grundet andet indtaget stof eller medicin som kan påvirke centralnervesystemet.

 

Katastrofetanker og bekymringskæder

 

Mange med angst får det man kalder katastrofetanker. Katastrofetanker er tanker, som stærkt overdriver en hvor farlig en situation er og ens egen evne til at håndtere situationen. Dette kan  for eksempel være tanker om, at hjertebanken er et tegn på en underliggende hjertesygdom. 

Katastrofetanker kan ofte sætte gang i det man kan kalde ‘bekymringskæder’, hvor tanken om for eksempel hjertesygdom fører videre til, at man tænker at man nok er ved at få et hjerteanfald, hvilket igen føre videre til en tanke om at man er ved at dø. Katastrofetanker og bekymringskæder kan være med til at eskalere ens angst, fordi man hele tiden tænker på det værste der kunne ske.

Mange med generaliseret angst oplever derudover, at de får bekymringer om bekymringer. Det vil sige, at man kan begynde at bekymre sig om, hvorvidt man er i stand til at stoppe sine bekymringer igen, og at man dermed mister kontrollen med tankerne. Frygten for ikke at kunne stoppe tankerne giver igen anledning til flere bekymringer. Katastrofetanker og bekymringskæder som anses som en del af den generaliserede angsttilstand kan nogle tilfælde  minde om depressive tanker eller tvangstanker.

Få hjælp til at håndtere tankerne på we.care/register

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care