Hvad er coping?

Coping er et begreb som bruges inden for særligt psykologi og coaching. Ordet coping er engelsk, og kan på dansk oversættes til at betyde ‘håndtering’ eller ‘mestring’. Det at ‘cope’ med noget betyder altså at håndtere det, eller mestre det. En coping strategi er derfor en strategi som du bruger til at håndtere eller mestre en given situation, følelse eller udfordring.

Hvorfor er det vigtigt at lære at håndtere stress?

Når vi mærker stress er det ofte forbundet med forandringer i vores liv. Forandringer er stressende, fordi de tvinger os til at ændre vores liv, måden vi gør ting på, eller måske måden vi tænker om verdenen på. Hvis vi oplever, at der sker for mange forandringer på en gang, eller inden for kort tid, gør det ofte at vi føler, at vi ikke længere har nogen kontrol over det der sker og bliver overvældede. 

Når vi finder måder at tilpasse os til de nye krav, og komme igennem forandringerne, er det fordi vi finder måder at mestre vores udfordringer på. Mestring er en process, og ikke en begivenhed. Det er heller ikke sådan, at man kun har en måde at mestre situationer på. De fleste har mange forskellige mestringsstrategier som de bruger alt efter, hvilken situation de er i. Forskellige mennesker kan også have forskellige mestringsstile, eller foretrækker at bruge nogle mestringsstrategier frem for andre. 

En af de vigtigste mestringsstrategier er at opretholde et netværk som kan støtte os, da støtte fra andre er en af de ting som forskning viser beskytter os bedst mod stress. Andre eksempler på mestringsstrategier kunne være;

  • Bed andre om hjælp
  • Tag ansvar for situationen
  • Deltag i problemløsning
  • Udfordre tidligere overbevisninger
  • Forsøg at ændre på det som stresser dig
  • Tag afstand fra det som stresser dig

Læs mere om stress her 

Tag vores stresstest her og få en idé om dit opfattede stressniveau

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care