Hvad er coping?

Coping er et begreb som bruges inden for særligt psykologi og coaching. Ordet coping er engelsk, og kan på dansk oversættes til at betyde ‘håndtering’ eller ‘mestring’. Det at ‘cope’ med noget betyder altså at håndtere det, eller mestre det. En coping strategi er derfor en strategi som du bruger til at håndtere eller mestre en given situation, følelse eller udfordring.

Hvorfor er det vigtigt at lære at håndtere stress?

Når vi mærker stress er det ofte forbundet med forandringer i vores liv. Forandringer er stressende, fordi de tvinger os til at ændre vores liv, måden vi gør ting på, eller måske måden vi tænker om verdenen på. Hvis vi oplever, at der sker for mange forandringer på en gang, eller inden for kort tid, gør det ofte at vi føler, at vi ikke længere har nogen kontrol over det der sker og bliver overvældede. 

Når vi finder måder at tilpasse os til de nye krav, og komme igennem forandringerne, er det fordi vi finder måder at mestre vores udfordringer på. Mestring er en process, og ikke en begivenhed. Det er heller ikke sådan, at man kun har en måde at mestre situationer på. De fleste har mange forskellige mestringsstrategier som de bruger alt efter, hvilken situation de er i. Forskellige mennesker kan også have forskellige mestringsstile, eller foretrækker at bruge nogle mestringsstrategier frem for andre. 

En af de vigtigste mestringsstrategier er at opretholde et netværk som kan støtte os, da støtte fra andre er en af de ting som forskning viser beskytter os bedst mod stress. Andre eksempler på mestringsstrategier kunne være;

 • Bed andre om hjælp
 • Tag ansvar for situationen
 • Deltag i problemløsning
 • Udfordre tidligere overbevisninger
 • Forsøg at ændre på det som stresser dig
 • Tag afstand fra det som stresser dig

 

Sådan bliver du bedre til at bruge coping strategier

Det første skridt mod at blive bedre til at bruge konstruktive mestringsstrategier er, at blive bevidst om hvornår du bliver stresset, og hvordan du tidligere har klaret de stituationer. Ved at reflektere over måder du tidligere har klaret pressede situationer kan du nemlig begynde at vurdere, hvor effektiv dine nuværende mestringsstrategier er, og hvordan du forbedrer dem. Hvis det virker uoverskueligt, så er der herunder et forslag til hvordan du konkret kan arbejde med dine mestringsstrategier.

 1. Identificer hvad der får dig til at føle dig stresset og tænk over hvad du gør som reaktion, i de situationer
 2. Bedøm hvor effektiv din nuværende mestringsstrategi er. Virker den på en måde, som gavner dig i det lange løb? Får du det ud af den som du gerne vil opnå?
 3. Tænk over andre mulige mestringsstrategier, som du kunne tænke dig at bruge. Du kan også undersøge hvilke strategier andre bruger, for at få inspiration. Lav eventuelt en liste til dig selv, så du lettere kan få et overblik over dine muligheder.
 4. Vælg en mestringsstrategi som du gerne vil arbejde på at bruge, eller blive bedre til at bruge. Selvom der måske er flere du gerne vil arbejde med, så er det bedst at begynde med en enkelt, indtil du er blevet vant til at bruge den
 5. Overvej om du rent faktisk kan forestille dig at bruge den messtringsstrategi som du har valgt. Er det realistisk? Prøv eventuelt at forestille dig en konkret situation, hvor du ville skulle bruge den nye mestringsstrategi, for at se hvordan det føles
 6. Sidste skridt er at øve dig i at bruge den nye mestringsstrategi. Det kan være en god ide bevidst at afprøve den i situationer hvor du kun føler dig lidt presset. Det er fordi det er ekstra svært for os at afvige fra vores normale strategier, når vi virkelig er belastede. Derfor er det godt at starte småt, og langsomt arbejde hen imod at bruge den nye strategi

Læs mere om stress her 

Tag vores stresstest her og få en idé om dit opfattede stressniveau

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care