Generaliseret angst: Når angsten overtager hverdagssituationer

Generaliseret angst er en lidelse som er karakteriseret ved symptomer af angst, der er mere eller mindre konstant. Symptomerne skal være tilstede i minimum flere måneder, i flere dage end ikke og manifesteret ved en generel ængstelse eller overdreven bekymring fokuseret på flere hverdagsrelaterede begivenheder. For det meste familie, sundhed, økonomi, skole eller arbejde sammen med flere symptomer såsom muskelspænding eller fysisk rastløshed, overaktivitet i det sympatiske nervesystem (som er en del af autonome nervesystem), subjektiv oplevelse af nervøsitet, svært ved at holde koncentration, irritabilitet eller søvnforstyrrelse.

Symptomerne resulterer i en signifikant distress eller signifikant hæmmelse af vigtige funktionsområder af dit liv. For eksempel dit personlige liv, familieliv, socialliv, uddannelsesliv, arbejdsliv eller andre vigtige områder. Derudover skal symptomerne ikke opstå grundet andre helbredsmæssige tilstande, effekter fra et indtaget stof eller medicin, som kan påvirke centralnervesystemet.

 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Få personlig support