Vores hverdag er vendt på hovedet for en stund under Corona-pandemien. Vi er alle sammen hjemme, samtidig med at vi er gået online på grund af smittefaren. Alle, som har muligheden for det, tager deres møder, psykologkonsultationer, lægeaftaler, kurser, familiemiddage og kaffemøder over video fremfor at mødes fysisk – netop for at mindske spredningen af Coronavirussen. For nogle er det helt nyt at mødes online i så mange henseender af hverdagslivet, mens andre er vant til det i større grad.

Men hvad siger forskningen egentlig om at møde sin psykolog online via video?

 

Du kan med ro i maven mødes med din psykolog over video

Samfundet er i krise og hvis man samtidig selv står midt i en livskrise, vil man gerne kunne starte et forløb op med en psykolog. Heldigvis er det ikke et problem, da mange psykologer møder deres klienter online via video. Det er naturligt, da vi lever et mere og mere digitalt liv generelt. Man har behov for at kunne tage psykologen ”med”, hvis man bor i udlandet, er på forretningsrejse, eller man har svært ved at gå fra arbejdet, når psykologklinikken er åben.

Måske spørger du dig selv; virker terapiforløb, når det er over video? Forskningsresultaterne om terapi via live video er lovende. Live videokonsultationer er en veletableret og accepteret måde at lave terapiforløb på. Det gælder i forhold til effekten af terapien og oplevelsen af, hvordan det er både for dig som psykolog og for dig som har brug for hjælp.

Forskningsresultaterne af psykologhjælp via video for både depression og angst peger på, at terapien har effekt på lignende niveau som ansigt-til-ansigt konsultationer eller gruppeterapi i klinikken, når psykologen bruger evidensbaserede metoder såsom kognitiv adfærdsterapi. 

Det betyder, at hvis du sidder og har brug for hjælp, kan du sætte dig til rette foran din skærm i et stille, trygt rum derhjemme. Herfra kan du ringe til din psykolog over video og åbne op om det, som udfordrer dig.

 

Mere fleksible psykologforløb

Det at mødes med sin psykolog over video har flere fordele. Det giver en fleksibilitet at kunne mødes online med sin psykolog, og det er trygt at kunne sidde derhjemme. Derudover har man mindre eller ingen transporttid til og fra klinikken.  

I en undersøgelse som We.Care lavede i samarbejde med Kantar Gallup i 2019 viste det sig, at danskerne også ser fordele ved online videokonsultationer. Her nævnte de adspurgte især disse fire årsager: mindre transport, mere fleksibelt tidsmæssigt, potentielt mulighed for at få en konsultation hurtigere og trygheden i at sidde fra eget hjem.

 

En god relation til psykologen

En af de faktorer, som gør at terapi virker og hjælper en godt videre, er den relation, som man har til sin psykolog. På fagsprog kaldes det for den terapeutiske alliance, og det er en essentiel faktor for succesfuld terapi uanset, hvilken metode psykologen bruger. Derfor er et vigtigt spørgsmål, hvorvidt man kan danne en terapeutisk alliance med sin psykolog over live video? 

Det peger forskningen indenfor området på, at man sagtens kan. Et forskningsstudie fra 2014 viste, at den terapeutiske alliance bedømmes generelt højt af klienter, og som lige så høj som i ansigt-til-ansigt terapi. Klienter bedømmer bånd og nærvær i live videokonsultationer som lige så stærk som i ansigt-til-ansigt terapi på tværs af en række diagnoser [4].

 

Derfor..

Derfor kan man med ro i maven sagtens søge psykologhjælp, fortsætte sine konsultationer over video eller starte et nyt terapiforløb op samtidig med, at vi er tvunget til at ”stå sammen hver for sig” og være hjemme denne tid. Det er ikke nogen hemmelighed, at samfundet er i krise på mange måder, og det påvirker rigtig mange mennesker rundt om i landet. Derfor er det vigtigt, at man passer godt på sig selv og sin familie både mentalt og fysisk i en tid, som ingen af os har prøvet før.       

 

Kilder

Berryhill, M.B., Culmer, N., Williams, N., Halli-Tierney, A., Betancourt, A., Roberts, H. & King, M. (2019). Videoconferencing psychotherapy and depression: A systematic review. Telemedicine and e-Health, 25, 435-446.

Berryhill, M.B,  Halli-Tierney, A., Culmer, N., Williams, N., Betancourt, A., King, M. & Ruggles, H. (2019) Videoconferencing psychological therapy and anxiety: a systematic review. Family Practice, Volume 36, 1, 53–63.

Simpson, S. G., & Reid, C. L. (2014). Therapeutic alliance in videoconferencing psychotherapy/ A review. Australian Journal of Rural Health, 22(6), 280–299.

        

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care