Angsten kommer i mange former

Der findes flere forskellige former for angst. Alt efter hvad der trigger frygten og angsten er der tale om forskellige lidelser. Ifølge den nyeste internationale anerkendte diagnosemanual ICD-11 (International Classification of Diseases), som udgives af WHO, er der følgende former for angst og frygtrelaterede lidelser. Nogle har flere unerkategorier for eksempel stofinduceret angst:

 • Generaliseret angst
 • Panik angst
 • Agorafobi
 • Specifik fobi
 • Social angst
 • Separationsangst
 • Selektiv mutisme
 • Stofinduceret angst (mange forskellige former herunder alt efter stof som er indtaget, blandt andre alkohol, cannabis og koffein)
 • Hypochodria
 • Andre typer specificeret angst eller frygtrelateret lidelser
 • Angst eller frygtrelateret lidelse, uspecificeret

Hvad er forskellen på angst symptomer og at have en af angst diagnoserne?

Det er vigtigt at huske på, at angst og frygt er normale reaktioner på situationer som virker farlige eller truende, men hvis angsten begynder at invalidere ens hverdag er det vigtigt at søge hjælp og behandling. Der er forskel på at opleve angst eller frygt symptomer og at opfylde diagnosekriterierne til en af angstlidelserne. For at opfylde kravene til en diagnose skal du have et vist antal symptomer, i en vis kombination og som regel i en vis tidsperiode, før du kan få stillet en diagnose. Der er en afgørende forskel mellem fokus for angsten i de angst- og frygtrelaterede lidelser – det vil sige diagnosen afhænger af, hvilken form for stimulus eller situation der trigger frygten eller angsten.

 

Hvad er online psykologhjælp

Mød psykologerne

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care