Henvisning til psykolog

Lægehenvisning til psykolog hos We.Care?

I We.Care behøver du ikke at bruge tid og energi på at få en lægehenvisning for at starte hos en af vores erfarne psykologer. Det betyder dog også, at du ikke kan få dækket en del af beløbet via den offentlige sygesikring – det er nemlig kun psykologer med et såkaldt ydernummer, der kan tilbyde det. Til gengæld kan vi tilbyde dig psykologhjælp helt uden ventetid til næsten samme pris. Læs nedenfor hvordan det hele foregår:

Lægehenvisning og ydernummer

Du kan få en henvisning fra din læge og dermed få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse.

 • Er ofre for røveri, vold eller voldtægt
 • Er ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Er pårørende ved dødsfald
 • Har forsøgt selvmord
 • Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Har en let til moderat depression
 • Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Hvis du har fået en henvisning til en psykolog fra din læge, kan du få tilskud til en psykolog med et ydernummer. Der er rigtigt mange, som får hjælp gennem henvisningssystemet, men desværre er der kun ca. 800 psykologer i Danmark med ydernummer. Det betyder, at ventiden kan være rigtig lang – typisk 10-12 uger, i nogle områder længere end 1 år, hvis du har fået en henvisning for fx angst eller depression.

Sygesikringstilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Så du vil også her have en egenbetaling.

Her kan du se, hvor mange psykologer med ydernummer, der findes i din region*:

Region Psykologer med ydernummer Borgere Ventetid
Hovedstaden:  227 1.846.023 12,5 uger
Midtjylland 190 1.326.340 13,3 uger
Nordjylland 89 589.936 13,9 uger
Sjælland 118 873.359 8,7 uger
Syddanmark 173 1.223.105 11,7 uger

* Kilde: Dansk Psykologforening, Oktober 2020.

We.Cares autoriserede psykologer har præcis den samme uddannelse og autorisation som psykologer med ydernummer. Eneste forskel er, at der ingen ventetid er hos We.Care.

Hvis du ønsker at få en henvisning, er dit første skridt at bestille tid hos din egen læge. Når du så har talt med din egen læge, og evt. har fået en henvisning, så kan du begynde at finde en psykolog med et ydernummer i dit nærområde. Det kan du gøre på psykologeridanmark.dk.

I We.Care behøver du ingen henvisning, og der er ingen ventetid.

Vi kan spare dig en masse tid og besvær, for du behøver ikke at bruge tid hos lægen og du kan komme til med det samme, da vi reserverer flere ledige tider hver uge. Vores konsultationstider ligger både i dags- og aftentimerne – og så er det faktisk næsten sammen pris, som med lægehenvisning. Se her en sammenligning af priserne:

Hvis du har en lægehenvisning:
Du betaler selv 417 kr. for første konsultation og 347,71 kr. for følgende konsultationer.
Ventetid: 10-12 uger.

Hvis du har en henvisning og er medlem af Sygeforsikring “danmark”:
Med Sygeforsikring “danmark” får du 300 kr. i tilskud pr. konsultation og 450 kr. hvis du er mellem 18-25 år.
Du betaler selv 417 kr. for første konsultaion og 347,71 kr. for følgende konsultationer.

Første konsultations pris: 417-300 kr. tilskud = 117 kr.
Efterfølgende konsulationers pris: 347,71-300 kr. tilskud = 47,71 kr.
Ventetid: 10-12 uger.

Hvis du ikke har en lægehenvisning, men er medlem af Sygeforsikringen “danmark”:
Du betaler selv 575 kr. for én videokonsultation hos We.Care
(875-300 kr. tilskud fra “danmark” = 575 kr.).
Ventetid:  24 timer

Hvis du ikke har en henvisning og ikke er medlem af Sygeforsikringen “danmark”:
Du betaler selv 875 kr. for én videokonsultation hos We.Care
Ventetid: 24 timer

Bemærk: Hvis du har en privat sundhedsforsikring, er der også en god chance for, at du kan få tilskud til psykologhjælp gennem dem. Vi tager imod alle med private sundhedsforsikringer, hvis forsikringen tillader, at du bruger os. Vi kender ikke beløbene for tilskud for hver enkelt private sundhedsforsikring. Hvis du henvender dig til dine private sundhedsforsikring, kan de oplyse dig, om du kan få tilskud, og i så fald hvor meget. 

Vi har i We.Care flere forskellige måder at få online psykologhjælp på og flere forskellige prispakker. Du kan både skrive og tale med en psykolog online. Se oversigt over vores priser her.

Kontakt en psykolog og få hjælp

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care