Online Psykologhjælp

Du kommunikerer med psykologen over video eller på skrift. Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt men via web-kamera. Den skriftlige dialog foregår ligesom på e-mail men over vores sikre platform. Psykologen vil svare dig hurtigst muligt og senest inden for 24 timer.

Scroll for at læse mere

Fordelene ved online psykologhjælp

Lad psykologen komme til dig – ingen ventetid, nemt og fleksibelt

Du kan trygt mødes med din psykolog online i dit eget hjem eller andre steder, der passer dig. Flere benytter muligheden til at have konsultationer fra arbejdspladsen i et stille aflukket mødelokale. Nogle har konsultationer fra andre lande, hvor de er udstationeret, på ferie eller på udveksling.

Online psykologhjælp gør det også muligt for flere at gå til psykolog. Det gælder for eksempel for personer med fysiske handicap – permanent eller midlertidigt. Det gør også psykologhjælp mere tilgængeligt for personer, som oplever barrierer i forhold til at komme ud ad døren under en sygemelding med stress eller en depression. Det hjælper dem, der er stærkt begrænset af deres angst for at møde op i en praksis eller være iblandt andre mennesker.

Vores autoriserede psykologer mødes med dig online på dine vilkår. Da vi ikke har nogen ventetid, kan du komme i gang med dit forløb med det samme – og vi sparer dig også tid i forhold til transport og parkering.

En god relation til psykologen er vigtig

En af de faktorer, som gør at psykologhjælp virker og hjælper dig godt videre, er den relation, som du opbygger til sin psykolog. Kemien mellem dig og din psykolog er afgørende for din proces og bedring – uanset hvilke udfordringer du står overfor. Derfor hjælper vi dig med at finde den psykolog, der passer bedst til dig og dine udfordringer.
Ved online psykologhjælp er den gode relation til psykologen også enorm vigtig. Forskning indenfor området viser at kemien generelt bedømmes højt af modtagerne af behandling, og lige så højt som i traditionel ansigt-til-ansigt psykologhjælp i en praksis. Modtagerne af behandling bedømmer ‘relation’ og ‘nærvær’ i videokonsultationer lige så stærk som i ansigt-til-ansigt psykologhjælp på tværs af en række diagnoser.
”Kemien og alliancen mellem dig og din psykolog er afgørende for din proces og bedring uanset hvilke udfordringer, som du står overfor. Derfor hjælper vi dig med at finde den psykolog, som passer bedst til dig og dine udfordringer.”

Psykologhjælp hos We.Care

Vi tilbyder flere former for psykologhjælp alt efter hvad der passer bedst til din situation. Du skal dog tage det første valg om hvorvidt du ønsker at have dialogen over video, på skrift eller en kombination af begge.

Når du har sat ord på hvad du ønsker hjælp til – matcher vi dig med en af vores autoriserede psykologer. I aftaler derefter sammen, hvad det bedste forløb for dig er. Vi tager udgangspunkt i dig og du kan altid vælge at skifte løsning, hvis du finder ud af, at du har behov for flere eller færre konsultationer.

Det er hverken svært eller indviklet – men det er sikkert.

Når du har oprettet dig, får du adgang til vores sikre platform med din personlige profil. Det er her, vi tildeler dig din psykolog samt her du både booker tid, afholder videokonsultationer og skriver med din psykolog. 

Du kan også altid tage direkte kontakt til din personlige We.Care support, hvis du har spørgsmål til din løsning, forløbet mm. Hvis du har et behov for hjælp til det tekniske, hjælper vi dig selvfølgelig godt i gang, så du med ro i maven kan ringe op til psykologen ved den første samtale.

Videokonsultationerne minder om samtaler på Skype, Microsoft Teams og Facetime. En vigtig forskel er dog, at WeCare.Software er en GDPR-sikret platform, så din samtale med psykologen og din data både er sikret korrekt og krypteret. Der er derfor ingen, som kan lytte med eller kan få adgang til din data.

Én månedlig videokonsultation og ubegrænset skrift

Dette forløb er til dig, som ønsker at have dit psykologforløb som et månedligt abonnement, hvor du både har videokonsultationer og skriftlig dialog med din psykolog. 

I abonnementet har du én månedlig videokonsultation med din autoriserede psykolog. Derudover kan I løbende skrive sammen asynkront, som betyder at psykologen svarer dig næste gang psykologen er online og senest inden for 24 timer. Det kan for eksempel være at I skriver sammen om konkrete hjemmeopgaver eller øvelser mellem videokonsultationer, som du skriver opfølgende om til psykologen via platformen. Det kan også være, at du bare har behov for at skrive dine tanker ned og hvad du gjorde i specifikke situationer.

Du kan altid tilkøbe flere videokonsultationer i dette abonnement, hvis du eksempelvis ønsker flere videokonsultationer på én måned. 

Forløbets varighed afhænger af, hvilken problemstilling, du kommer med, hvor længe problemet har eksisteret, i hvilket omfang du er belastet af det, og hvad målet med forløbet på den baggrund er. Bedring tager tid, og derfor anbefaler vi, at du har flere videokonsultationer med din psykolog, så du opnår den ønskede mentale bedring. Ifølge forskningen når de fleste stor bedring på 5-6 konsultationer – dog alt afhængig af deres situation. 

Skriftlig psykologhjælp

Dette forløb er til dig, som gerne vil være i løbende skriftlig dialog med din psykolog via vores krypterede platform. Det kan være, at du finder det svært at tale højt om dine inderste tanker over video, men det kan også være, at du bare finder det mere fleksibelt at skrive, når det passer ind i din hverdag. Det kan også være, at du har et behov for at skrive dine tanker ned og hvad du gjorde i specifikke situationer i det øjeblik det sker og ud fra dette tale med din psykolog om dine oplevelser.

Det er et forløb, som kræver en del ressourcer/energi af dig som klient, da du udelukkende skriver sammen med din psykolog. Forudsætningen er, at du er villig til at åbne dig op på skrift og holder gang i dialogen. Jeres skriftlige dialog foregår nemlig asynkront. Det betyder at psykologen svarer dig, når psykologen er online næste gang og senest inden for 24 timer. 

I starten er det en god idé at beskrive dig selv og din situation, udfordringer, og hvad du har gjort før i tiden i forhold til det, som du søger hjælp til. I din skriftlige behandling er det generelt en god idé at skrive længere uddybende beskeder. Det gør at psykologen bedre kan hjælpe og rådgive dig. 

Forløbets varighed afhænger af, hvilken problemstilling, du kommer med, hvor længe problemet har eksisteret, i hvilket omfang du er belastet af det, og hvad målet med forløbet på den baggrund er.

Prøv én videokonsultation

Denne løsning er til dig, som ikke ved hvor mange konsultationer eller hvor langt et forløb du har brug for, og derfor gerne vil have fleksibiliteten til at købe dine konsultationer enkeltvis. Du har én klassisk videokonsultation med din psykolog på 50 minutter. Du aftaler selv tidspunktet for konsultationen med psykologen, og booker aftalen på din profil.
Du kan løbende tilkøbe flere videokonsultationer, som det passer dig og det forløb, som du aftaler med din psykolog.

Det kan også være, at du i første konsultation finder frem til at et af vores andre forløb passer bedre til dig. Det at opleve bedring mentalt tager tid og vores erfaring er at mange oplever bedring over 4-6 konsultationer – dog alt afhængig af deres situation.

Forløbsbeskrivelse

1. – 5. videokonsultation

1. Konsultation: Problemafklaring, motivation og introduktion til behandlingsforløb

Den første konsultation handler om at indkredse problemstillingerne, som du står overfor, din historie og motivation for at starte i forløbet. Du vil i samarbejde med psykologen finde ud af hvad, der er vigtigst for dig at arbejde med først, hvis du står overfor flere udfordringer eller har flere tilstande.

I den første konsultation vil psykologen også introducere dig til, hvordan psykologen arbejder i forhold til metode, og I vil sammen planlægge og tilrettelægge dit forløb. Vores psykologer er alle autoriserede og arbejder med forskellige evidensbaserede tilgange i terapien alt efter hvilken problemstilling du gerne vil have hjælp til. Det kan være Kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and commitment terapi, Metakognitiv terapi, Narrativ terapi og så videre.

Til slut i konsultationen vil psykologen ofte give dig en opgave eller et område, som du skal løse eller fokusere på til jeres næste konsultation. Hvis det giver mening som en del af dit behandlingsforløb, vil du ofte få det i hver konsultation.

2. - 4. konsultation: Skræddersyet forløb der er tilpasset dine problemstillinger

I anden, tredje og fjerde konsultation vil du i hver konsultation starte med at følge op på den opgave eller det fokusområde, som I  talte om i sidste konsultation, og særligt hvordan du har brugt det i dagene siden sidst. 

Det er sjældent at to forløb ligner hinanden, og derfor er det også individuelt hvordan anden, tredje og fjerde konsultation forløber sig. Det afhænger af de problematikker eller den tilstand, som du får hjælp til.

5. konsultation: Plan for fremtiden

I den femte konsultation vil I lægge en plan for fremtiden, og hvordan du kan arbejde videre med de værktøjer, som du har lært gennem dit forløb. Hvis I finder frem til at det ville være bedst for din bedring, at du får flere konsultationer, vil I forlænge dit forløb. 

Det er individuelt, hvor mange konsultationer, der skal til alt efter udfordring eller tilstand. Mange oplever en bedring på et kortere forløb på 4-6 konsultationer, men en del har også brug for et længere forløb på flere konsultationer. Hvis der er tale om mere komplekse eller længerevarende problemstillinger, vil det ofte være nødvendigt med flere konsultationer – for at opnå en varig ændring og for at forebygge tilbagefald.

Priser

Priser

Ubegrænset psykologhjælp

Til dig, der ønsker både en videokonsultation hver måned og at kunne skrive løbende med din personlige psykolog efter dit behov.

R

50 minutters videokonsultation hver måned

R

Autoriseret psykolog

R

Skriv yderligere når det passer dig

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Flere konsultationer kan tilkøbes løbende

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” (300 kr. for hver videokonsultation)

Tal og skriv med din psykolog

1500 kr./md.

(abonnement – ingen binding)

Skriftlig psykologhjælp

Til dig, der har det bedst med at formulere dig på skrift, og ønsker fuld fleksibilitet.

R

Skriv når det passer dig

R

Autoriseret psykolog

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikring “danmark” på 90 kr./md.

R

Videokonsultationer kan tilkøbes

Skriv med din psykolog

800 kr./md.

(abonnement – ingen binding)

Køb én konsultation

Til dig, der godt kunne tænke dig at prøve en enkelt konsultation til at begynde med.

R

50 minutters videokonsultation

R

Autoriseret psykolog

R

Kontakt inden for 24 timer

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” (300 kr. for hver videokonsultation)

R

Flere konsultationer kan tilkøbes løbende

Tal med din psykolog

875 kr. per konsultation

(engangsbetaling)

Ubegrænset psykologhjælp

Til dig, der ønsker både en videokonsultation hver måned og at kunne skrive løbende med din personlige psykolog efter dit behov.

R

50 minutters videokonsultation hver måned

R

Autoriseret psykolog

R

Skriv yderligere når det passer dig

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Flere konsultationer kan tilkøbes løbende

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” (300 kr. for hver videokonsultation)

Tal og skriv med din psykolog

1500 kr./md.

(abonnement – ingen binding)

Skriftlig psykologhjælp

Til dig, der har det bedst med at formulere dig på skrift, og ønsker fuld fleksibilitet.

R

Skriv når det passer dig

R

Autoriseret psykolog

R

Få svar inden for 24 timer alle hverdage

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikring “danmark” på 90 kr./md.

R

Videokonsultationer kan tilkøbes

Skriv med din psykolog

800 kr./md.

(abonnement – ingen binding)

Køb én konsultation

Til dig, der godt kunne tænke dig at prøve en enkelt konsultation til at begynde med.

R

50 minutters videokonsultation

R

Autoriseret psykolog

R

Kontakt inden for 24 timer

R

Mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” (300 kr. for hver videokonsultation)

R

Flere konsultationer kan tilkøbes løbende

Tal med din psykolog

875 kr. per konsultation

(engangsbetaling)

Hvad siger forskningen?

“Videokonsultationer er en veletableret og accepteret måde at lave psykologforløb på. Det gælder i forhold til effekten af forløbet og oplevelsen af, hvordan det er for dig som har brug for hjælp.”

Forskning viser, at du trygt kan mødes med din psykolog over video. Videokonsultationer er en veletableret og accepteret måde at lave psykologforløb på. Det gælder i forhold til effekten af forløbet og oplevelsen af, hvordan det er for dig, som har brug for hjælp.

Forskningsresultaterne af psykologhjælp over video til både depression og angst viser, at terapien har effekt på lignende niveau som ansigt-til-ansigt konsultationer eller gruppeterapi i praksissen, når psykologen bruger evidensbaserede metoder såsom kognitiv adfærdsterapi

Det betyder, at hvis du sidder og har brug for hjælp, kan sætte sig til rette foran din skærm i et stille, trygt rum derhjemme. Herfra kan du ringe til din psykolog over video og åbne op om det, der udfordrer dig.

Mød vores psykologer

Vores psykologer har forskellige specialer og metoder, og alle er de autoriserede psykologer. We.Care hjælper dig med at finde det helt rigtige match til dig og din problemstilling.

Det betyder meget for os, at du føler dig tryg hos din psykolog og opbygger et nødvendigt tillidsbånd. Derfor vil det altid være muligt at skifte psykolog undervejs.

Det hjælper vi blandt andet med

Depression

Angst

Stress

Parforhold

Sorg

Ensomhed

Selvværd

Og andet

Forskning viser, at online psykologhjælp samlet set har tilsvarende effekt på psykiske og fysiske lidelser, som traditionel ansigt-til-ansigt psykologhjælp

Om We.Care

hello@we.care

+45 53 53 59 17
Hverdage ml. 10-15

Gasværksvej 16 , 1200
København V Denmark

Læs mere om os

FAQ

Til pressen
Pressemeddelelser

Nyheder

We.care står til rådighed for pressen døgnet rundt. Ring eller skriv til +45 23321163 – presse@we.care.

For psykologer
Søger du et sikkert værktøj til din psykologpraksis? Læs mere her

Er du interesseret i at blive psykolog hos We.Care? Læs vores jobopslag her

Følg os

hello@we.care

+45 53 53 59 17
Hverdage ml. 10-15

Gasværksvej 16 , 1200
Copenhagen V Denmark

Læs mere om os 

FAQ

Pressemeddelelser

Nyheder

We.Care står til rådighed for pressen døgnet rundt. Ring eller skriv til +45 23321163 – presse@we.care.

Søger du et sikkert værktøj til din psykologpraksis? Læs mere her

Er du interesseret i at blive psykolog hos We.Care? Læs vores jobopslag her

Hvis du eller nogen anden er til skade for dig selv eller andre, bør du ikke bruge We.Care. Ring i stedet til Alarm 112 omgående.

Spørgsmål til We.Care?
Få personlig support