Autoriseret psykolog

Louise

Særlige ekspertområder:
Stress, præstationsangst, ledelse og stress, angst, depression, personlig udvikling, kommunikation og ledelse

Bred klinisk erfaring

Louise er uddannet fra Københavns Universitet. Hun er autoriseret psykolog med bred klinisk og erhvervspykologisk erfaring. Det vil sige, at hun har haft flere tusinde konsultationstimer og kan yde psykologhjælp til en bred vifte af psykologiske tilstande og problematikker såsom; angst, stress, depression, lavt selvværd, parforhold, parterapi og familie, sorg og tab, studierelaterede udfordringer, posttraumatisk stress, seksualitet eller seksuelle udfordringer, personlig udvikling mm.

Hvis du føler, at dine udfordringer ikke er dækket ind under disse områder, skal du vide, at Louise i alle situationer vil tage udgangspunkt i din specifikke problematik. Med faglige øjne kan hun hjælpe dig med at håndtere de tanker du har og den situation du står i, så du kan få dét forløb, der passer bedst til dine behov.

Udover en bred almen erfaring har Louise yderligere specialiseret sig inden for følgende områder:

Du behøver ingen henvisning

Kort om Louise

Alder: 54 år

Erhverserfaring: Min professionelle baggrund og erfaring fra både det klinisk- og erhvervspsykologiske praksisfelt spænder bredt. Blandt andet 10 års erfaring med neuropsykologiske diagnostik, genoptræning og individuelle samtaleforløb. Krisehåndtering og traumefokuseret terapi efter seksuelle krænkelser. Erhvervspsykologisk erfaring med arbejdsrelateret stress, ledercoaching, personligt udviklingsforløb, teamudvikling, mv. Psykologchef og innovationschef inden for udvikling af psykologiske værktøjer og uddannelse til HR-området. Projektleder og udviklingsansvarlig for implementering af online terapi og sundhedsapps. Har gennemført mere end 100+ online udviklings- og terapeutiske samtaler.

Uddannelse: Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet, Master i Innovation og Ledelse

Kurser og efteruddannelse: Kurser og efteruddannelse i neuropsykologisk og klinisk udredning og behandling. Konsulentuddannelse for organisations- og uddannelseskonsulenter. Kurser i stress, kommunikation, konflikthåndtering og emotionel intelligens i organisationer. Personvurderinger og certificeringer i diverse erhvervspsykologiske test. Projektledelse.

Sprog: Psykologhjælp på dansk og engelsk

NB: Er det Louise, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Stress

At opleve stresssymptomer er et signal om, at du er ude af balance i forhold til trivsel og belastning. Længerevarende belastninger i omgivelserne (f.eks. arbejdspres, dårligt arbejdsmiljø, livstruende situationer, private forhold) aktiverer en psykisk belastningsreaktion. Som et indledende skridt i samtaleforløbet vil vi i fællesskab identificere, hvad som forårsager dine belastningsreaktioner og hvordan de påvirker din livs- og arbejdssituation. Du vil blive introduceret til forskellige metoder, som effektivt kan reducere intensiteten af dine symptomer og styrke dine ressourcer til at genetablere en bedre mental trivsel. Du skal forvente at øve forskellige metoder mellem vores samtaler, så vi i fællesskab finder den/de som virker bedst for dig.

Ansvarsstress hos ledere

Som leder vil du konstant skulle prioritere og håndtere dilemmaer, som ikke har enkle løsninger og det kan medføre øget stressbelastning. Typiske tegn på ansvarsstress i ledelsesrollen er svigtende overblik, nedsat beslutningskraft, bekymringstanker og nedsat tiltro til egne evner til at opnå forventede resultater – samtidigt med en generel nedsat mental trivsel. Udgangspunktet for et forløb omkring ansvarsstress er altid en kombination af hensyntagen til dine personlige oplevelser og de organisatoriske forhold. Vi vil i forløbet udforske de ydre organisatoriske rammer og vilkår for dine ledelsesrolle og finde mulige ændringer og alternativer, så du kan håndtere dine belastningsreaktioner og genfinde balancen og arbejdsglæden.

Præstationsangst

Typiske tegn på præstationsangst er tiltagende angst, uro, højt stressniveau og negative tanker om egen præstation i forbindelse med udførelsen af en vigtig opgave eller eksamen. Symptomerne på præstationsangst kan give både psykisk og fysisk ubehag i en sådan grad, at det forhindrer dig i at kunne præstere på dit optimale niveau. Det kan have store konsekvenser for både selvværd og generel mental trivsel, hvis man ikke kan kontrollere sin præstationsangst. Med udgangspunkt i dine ressourcer og symptomer introduceres du til metoder, som trinvis kan støtte dig til at tage kontrollen tilbage. Vi kortlægger din psykologiske kompetenceprofil, så du ikke behøver at frygte situationer, hvor din præstation er afgørende. Du kan forvente at skulle øve forskellige metoder løbende.

Lidt om Louises behandling

I min behandlingsform tager jeg tager udgangspunkt i robusthed som en psykologisk færdighed og evne til at kunne genfinde den mentale balance efter perioder med stress og nedsat mental trivsel. Robusthed kan trænes med støtte og indsigt i egne ressourcer og læring af nye positive mestringsstrategier. Du vil opleve, at jeg altid indleder et forløb med fokus på at reducere dine belastningssymptomer, samtidigt med at jeg støtter dig til at afklare din personlige mål for forløbet både på kort og længere sigt. Med hensyntagen til dine ressourcer, mål og ønsker evalueres effekt af behandlingen løbende. 

Min behandlingsform struktureres løbende omkring 5 faser med hver sit fokus:
1. Opstart – fjerne barrierer, komme godt i gang og sætte mål.
2. Vurdering af belastningsgrad – kortlægge symptomer, triggerfaktorer, coping.
3. Psykoedukation – læring og forståelse for dine symptomer og sammenhænge til dine livs- og arbejdsforhold samt handlemuligheder.
4. Nye mestringsstrategier – identificere positive alternativer og afprøve og evaluere i praksis
5. Afslutning – fastholdelse af nye mestringsstrategier og forebyggelse af tilbagefald fremadrettet.

Strukturen hjælper til at skabe en gennemsigtighed for dig – hvad du kan forvente, hvad skal ske, hvad hjælper dig bedst – og sikrer samtidigt, at jeg hele tiden har øje for dine behov og fremgang. Min metodiske tilgang er primært inden for de kognitive retninger. Jeg tilbyder behandling på dansk og engelsk.

Vi hjælper dig igang

Psykologhjælp over video

Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

> Læs mere og se priser her

w

Skriftlig psykologhjælp

Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

> Læs mere og se priser her

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care