Autoriseret psykolog

Signe

Særlige ekspertområder:

Angst, depression, stress og belastningsreaktioner, PTSD, relationen til sig selv, nære relationer, personlig udvikling. 

Bred klinisk erfaring

Signe har i et år arbejdet i Grønland med omsorgssvigtede og seksuelt misbrugte børn og unge på tre børnehjem. Hun har været ansat i PPR med rådgivning om forebyggelse af ensomhed og selvmord. Arbejdet to år ved Universitetsklinikken Center for Angst på Institut for Psykologi, Københavns Universitet med udredning og behandling af angst og depression samt udvikling af nye kognitive adfærdsterapeutiske interventioner. Derudover har hun erfarring fra psykiatrien ved Hejmdal Privathospital, med udredning, diagnosticering og behandling af psykiatriske problemstillinger, som ADHD og autisme. Herudover supervision og undervist nye psykologer/psykologistuderende.

August 2022: Signe er på barsel

Du behøver ingen henvisning

Kort om Signe

Alder: 30 år

Erhvervserfaring:

– Et år på Grønland, ansat ved tre børnehjem og PPR; terapi og rådgivning ift. ensomhed, selvmord, misbrug/seksuelt misbrug og omsorgssvigt til individuelle, pårørende og familier

– To år ved forskningsklinikken Center for Angst på Institut for Psykologi, Københavns Universitet; udredning, behandling, rådgivning og undervisning omkring angstlidelser og kognitiv adfærdsterapi

– Et år ved Hejmdal Psykiatriske Privathospital; udredning, diagnosticering og behandling af psykiatriske problemstillinger samt supervision af psykologer.

Uddannelse: Uddannet Cand.Psych på Aalborg Universitet fra professionsprogrammet Neuroscience & Neuropsychology. Autorisation af Psykolognævnet. 

Kurser og efteruddannelse: 

– 2-årig specialistuddannelse i Meta/Kognitiv Adfærdsterapi til børn, unge og voksne fra Københavns Universitet. 

– Cool-kids/Chilled certificeret fra Aarhus Universitet, Gruppeterapi til børn og unge 

– ADOS – Autisme Diagnostisk Observationsskema, Center for Autisme

– PSE – Present State Examination, Udredning

– Marchack Intraction Method (MiM), Samspil og kvalitet mellem barn og omsorgsperson. 

– Børn og unges normaludvikling, Dansk Psykolog Forening 

Sprog: Psykologhjælp på dansk og engelsk

NB: Er det Signe, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Angst

Det at være bange og at kunne mærke sin frygt er en naturlig del af menneskers dagligdag. Hvis ikke man kunne blive bange, ville man miste den hjælp, som følelserne faktisk er, når man skal træffe valg i hverdagen. Men når frygten begynder at forstyrre hverdagen og ens daglige trivsel, har man det, der kaldes angst. I min behandling giver jeg dig forståelse og indsigt i angsten. Jeg lærer dig teknikker til at håndtere angsten og jeg vil bruge øvelser til at hjælpe dig med at minimere angst så du kan trives i din hverdag uden at være hæmmet af den. 

 

Depression

Når man har en depression, er man oftest nedtrykt og mangler energi og motivation. Det hele kan virke tungt, uoverkommeligt og man kan opleve en meningsløshed og håbløshed. Vi oplever alle ulykker, kriser, store ændringer eller sorg fx når vi mister en kær eller et job. Der er mange forskellige grader af depression og det hører til et normalt liv med dets skiftende omstændigheder og kriser. En depression kan i nogle tilfælde være stærkt invaliderende. I min behandling vil jeg give dig viden omkring depression og behandling heraf. Jeg vil hjælpe dig med at få en øget indsigt i hvad der giver dig glæde og hvad der har værdi for dig. Jeg vil hjælpe dig med at få indført disse værdier i din hverdag, som vil være medvirkende til en oplevelse af øget energi og motivation. Jeg vil støtte og guide dig til at tage de skridt der er nødvendige for, at du kan leve et meningsfuldt liv for dig. 

Belastningsreaktioner og stress

Stress er en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Her er der ikke tale om en sygdom, men en tilstand som alle mennesker oplever i deres liv. Tilstanden opstår, når krav i ens miljø belaster og dræner en mentalt eller fysisk. Det kan fx være krav i arbejdslivet eller krav i privatlivet. I behandlingen hos mig vil jeg hjælpe dig mig at identificere de ting der belaster. Jeg vil hjælpe dig med at udvikle nye strategier til at håndtere den belastende opgave eller situation og give dig teknikker som kan anvendes i fremtidige situationer, hvor du oplever et øget niveau af stress. 

     Om Signes behandling

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge hjælp hos en psykolog. Nogle gange ved vi præcis, hvad der belaster os, og hvad vi ønsker hjælp til – andre gange kan det der er svært opleves mere diffust. 

Uanset hvilken problematik du kommer med, så er min fornemmeste opgave at skabe et trygt og støttende rum, hvor vi sammen kan undersøge dine behov for forandring og støtte. Du vil modtage ubetinget empati, hensyn og accept i den alliance vi skaber sammen.

Vi vil se på, hvad der forårsager dine nuværende vanskeligheder og dernæst hvad der så skal til og hvad du kan gøre for at trives igen. Jeg anvender forskellige metoder, som afhænger af, hvilken problemstilling du står med og hvad der virker for dig. Det kan fx være kognitiv adfærdsterapi, meta-kognitiv adfærdsterapi eller ACT. Målet med samtalerne er, at du oplever, at få effektiv hjælp til at få løst de udfordringer du står i og får udbygget kendskabet og omsorgen til dig selv. Jeg vil løbende følge op med dig og sikre, at vi er på rette vej og at samtalerne er virksomme for dig. 

 

Vi hjælper dig igang

Psykologhjælp over video

Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

> Læs mere og se priser her

w

Skriftlig psykologhjælp

Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

> Læs mere og se priser her

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care