Autoriseret psykolog

Mette B.

Særlige ekspertområder:

Stress, belastningsreaktioner, angst, depression, livskriser, relationelle problemer, mobning og uværdig/uordentlig behandling, sorg og savn, alvorlig sygdom hos en nærtstående, egen alvorlige sygdom, tab af nærtstående, lavt selvværd (oplevelsen af ikke at være god nok som den, jeg er), lav selvtillid (oplevelsen af at det, jeg kan og gør, ikke er tilstrækkeligt), tvivl omkring fremtiden, oplevelsen af uro, tomhed og tristhed, besvær med at mærke- og handle på egne følelser og behov. 

Bred klinisk erfaring

Siden 2011 har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykolog i Aarhus C, hvor jeg har ydet terapeutisk hjælp til mennesker i svære livssituationer. 

Sideløbende hermed har jeg haft samarbejder med bl.a.:

Mercantec i Viborg (terapi og rådgivning til unge HHX studerende, klasseundervisning i psykologiske temaer samt supervision af undervisere), 

VIA University College (samtaler med studerende på videregående uddannelser og kurser i at håndtere eksamens- og præstationsangst) samt 

Viborg Sygehus (samtaler med patienter og pårørende samt supervision af personale).

Jeg holder af at være hjælper dér, hvor livet spænder ben. Det er så meningsfuldt, når der igen kan findes vej på trods af det svære, der måtte vælte ind over livet.

Du behøver ingen henvisning

Kort om Mette B

Alder: Født i 01.03.1980

Erhvervserfaring:

2011-nu: privatpraktiserende psykolog

Sideløbende samarbejder:

2011-2012 Oplæringsstilling hos psykolog Helle Riisager, Bjerringbro

2012-2015: Psykolog på Mercantec, Viborg, HHX

2015-2019: Psykolog på Via University College, Horsens

2019: Vikariat som underviser i Psykologi og Billedkunst, Silkeborg Højskole

2020: Barselsvikariat som psykolog på Center for Rygmarvskade, Viborg Sygehus


Uddannelse:

2011: cand.psych fra Aarhus Universitet, sidenhen autoriseret af Psykolognævnet

2015: Billedkunstner fra den fireårige fagskole på Aarhus Kunstakademi

Kurser og efteruddannelse: 

Diverse kurser særligt med fokus på narrativ samtalemetode og ISTDP.

Der kan ses mere specifikt herom på egen hjemmeside.


Sprog: Psykologhjælp på dansk

 

NB: Er det Mette, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Min behandlingsform

Først og fremmest er det vigtigt, at jeg ser dig, som jeg sidder overfor. Når vi som mennesker oplever os set og mødt, så er der allerede der en forandringsproces i gang, da det hjælper os til også at se os selv bedre. Jeg ønsker ikke, at du skal gå fra samtalerne med viden om mine holdninger og synsninger. Det kan du ikke bruge til noget. Jeg skal derimod hjælpe dig til at stå mere klart frem for dig selv, så du kan finde en autentisk og ærlig vej at gå midt i det svære, du står i. Dette bruger jeg min psykologfaglighed til at hjælpe dig med. 

Jeg tager afsæt i dit ‘her og nu’, da det er dét, jeg skal hjælpe dig med. For at gøre det, så ser vi os også omkring i det liv, du indtil nu har levet, da det kan være hjælpsom, at man også ser på det, man er påvirket af i det liv, der er levet indtil nu. Det kan være hjælpsomt blandt andet i forhold til at få skåret ned på usunde vaner og mønstre. 

For at hjælpe dig tager jeg også afsæt i forskellige metoder, der kan være hjælpsomme. Med metode menes i bund og grund en tilgang til dig og det, du kommer med.

Jeg tager bl.a. afsæt i den psykodynamiske tilgang, særligt med afsæt i en metode kaldet intensiv dynamisk korttidsterapi. Her er fokus bl.a. på at hjælpe med at håndtere de svære følelser, man måtte kæmpe med indeni, så de ikke bliver ved med stå så i vejen for noget, man egentlig gerne vil eller har brug for i livet.Jeg lader mig også inspirere af den narrative tilgang, hvor livshistorien får en central plads. Dette fokus kan være hjælpsomt i forhold til at skabe overblik, sammenhæng og mening, ikke kun hvad fortiden angår men i den grad også hvad nuet angår. Det kan være med til at skabe nye åbninger og muligheder for fremtiden.

Særligt hvis du kommer med stress eller depression, så tager jeg også afsæt i den kognitive tilgang, hvor jeg bliver handleanvisende i forhold til det levede dagligliv, som det ser ud hos dig lige nu. Denne tilgang er meget redskabsorienteret, hvilket i forbindelse med bl.a. stress og depression er væsentligt for at få skabt hurtig og nødvendig forandring. Bedring tager tid, men der skal gerne skabes et bedre fundament for hverdagslivet ret hurtigt, når man kæmper med netop disse ting. 

Slutteligt: jeg har også et helt grundlæggende eksistentielt afsæt i mine samtaler… for hvad er det lige at være menneske? Hvad vil det sige? Hvad er præmisserne for et almindeligt levet menneskeliv? Det alment menneskelige kan være godt også at læne sig ind i, så vi ikke render efter forestillinger, der rummer umulige tilstande, som vi tror kan opnås og som vi tror, at andre lever i. Dette kan i bund og grund være bremsende for det gode eller blot det bedre liv. Hos mig er fokus på at hjælpe dig i retning af noget godt, dvs. noget bedre end det ´nu´, du kæmper med – dette på realistisk vis, så det rent faktisk kan mærkes.Vi hjælper dig igang

Psykologhjælp over video

Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

> Læs mere og se priser her

w

Skriftlig psykologhjælp

Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

> Læs mere og se priser her

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care