Autoriseret psykolog

Line H.

Særlige ekspertområder:

Depression, angst, stress og belastningsreaktioner, ensomhed, selvtillid og selvværd, personlig udvikling. Børn, unge, familier, forældre til børn med særlige udfordringer såsom autisme, ADHD, angst mv.  

Bred klinisk erfaring

Line har solid erfaring med samtaleforløb med børn, unge og forældre og arbejder kvalificeret med at skabe udvikling og trivsel i familien, fx hos forældre til børn med særlige behov.

Line yder desuden psykologhjælp ved stress- og belastningsreaktioner, angst, depression, ensomhed, reduceret selvværd samt personlig udvikling.

Ved hver samtalesession aftales ofte en lille hjemmeopgave, og Line vil løbende følge op for at sikre, at du føler dig godt tilpas og oplever samtalerne som virksomme.

Fra studier i litteratur og sprog er Line erfaren i skriftlig kommunikation og yder gerne ”Skriftlig psykologhjælp” – i kombination med et samtaleforløb eller som selvstændig behandlingsform.Du behøver ingen henvisning

Kort om Line H.

Alder: Født 1980

Erhvervserfaring:

 • 9 års erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med samtaleforløb med børn, unge og forældre samt rådgivning af lærere og pædagogisk personale.
 • Erfaring med kognitiv angstbehandling af børn fra forskningsklinikken Center for Angst på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
 • DGCSS (Danmarks Grundforskningsfonds Center Sociolingvistiske Sprogstudier) 2006 til 2008

Uddannelse:

Psykolog fra Københavns Universitet 2014, autoriseret af psykolognævnet 2018.

Pædagog fra Frøbelseminariet i 2003.

Litteraturvidenskabsstudier ved Københavns Universitet 2003 til 2005

Kurser og efteruddannelse: 

– Samtaleforløb/terapi med børn og familier, Annette Mortensen, Inpraxis

– Intern efteruddannelse i positiv psykologi og coaching, Center for positiv psykologi  

– Familieterapi I og II, Annette Mortensen, Inpraxis

– Ledelse og organisation, Vibe Strøier

– Konsulentfunktionen, Annette Mortensen, Inpraxis

– Supervision og sparring af andre faggrupper, Annette Mortensen, Inpraxis

– Konsulentrollen/det svære samarbejde, Annette Mortensen, Inpraxis

– Konsultativ tilgang til konflikthåndtering, Annette Mortensen, Inpraxis

– Forældre på alle strenge, Docenten

– FIT (Feedback Informed Treatment)

– LØFT (Løsningsfokuseret tilgang), bl.a. Lester Joannesen-Henry og Jacob Cornett.

  Sprog: Psykologhjælp på dansk

   

  NB: Er det Line, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

  Min behandlingsform

  Som psykolog og som menneske er jeg imødekommende og oprigtig, og i min behandling lægger jeg vægt på en lyttende og anerkendende tilgang. Sessionerne foregår online, og ligesom i et fysisk terapilokale er det virtuelle terapeutiske rum hos mig præget af nærvær, varme, rummelighed og en tryg atmosfære, hvor vi kan tale om alt, hvad du ønsker at bringe op, og hvor du oplever at blive set og hørt. Mødet mellem os sker i en ligeværdig relation, som bygger på gensidig respekt og tillid.

  Jeg arbejder eklektisk, hvilket vil sige, at jeg anvender elementer fra forskellige terapeutiske teorier og metoder, herunder kognitiv adfærdsterapi samt systemisk, narrativ og eksistentiel terapi. Min behandling tilpasser jeg efter, hvad der giver bedst mening i forhold til dig, din problematik og din proces, idet jeg møder dig netop dér, hvor du er.

  Hvad vi kan sammen

   I samtaleforløbet vil vi sammen undersøge, hvad der forårsager dine nuværende vanskeligheder; vi udforsker dine uhensigtsmæssige følelser, tanke- og handlemønstre samt eventuelt din historie og bearbejder tidligere oplevelser. Det første skridt mod forandring er at blive bevidst om disse sammenhænge, og i forløbet vil du opnå et bedre overblik og en større forståelse for din situation og det, der begrænser dig.

  Mit fokus vil samtidigt ligge på at afdække og fremme dine ressourcer og styrker samt introducere dig for strategier og redskaber til at give dig nye handlemuligheder og skabe positive forandringer i din tilværelse. Formålet er at give dig nye perspektiver på dig selv og på, hvordan du kan håndtere tanker, følelser og adfærd samt agere i det, der er svært.

  Sammen udforsker vi, hvad der skal til for at skabe forandring i dit liv og øge din trivsel. Vi aftaler de rette mål for forløbet og arbejder i fællesskab frem imod dem.

  I vores samarbejde vil jeg kunne give dig øvelser med hjem, og i slutningen af hver session vil vi ofte sammen aftale en lille hjemmeopgave, som du vil kunne arbejde med frem til næste samtalesession.

  Jeg vil med mellemrum følge op sammen med dig for at sikre, at du føler dig godt tilpas og oplever samtalerne som virksomme. På den måde kan vi løbende justere tempo, form eller indhold.

  Jeg støtter, guider, udfordrer og hjælper dig i din udvikling gennem hele processen.

  Skriftlig psykologhjælp

  Som det fremgår af mine tidligere studier, har jeg solid erfaring med skriftlig kommunikation, hvilket jeg gerne gør brug af i mine behandlingsforløb: Jeg tilbyder derfor gerne We.Cares ydelse ”Skriftlig psykologhjælp” – både i kombination med dine samtalesessioner og som selvstændig behandlingsform, hvis du måtte foretrække dette.

  Børn, unge, forældre og familier 

  Fra mit mangeårige arbejde som både småbørns- og skolepsykolog har jeg erfaring med børn og unge samt familier og forældreskab. Jeg har en bred udviklingspsykologisk viden om børns udvikling i alle aldre, både hvad angår normal og utypisk udvikling, samt kompetencer inden for rådgivning af fagprofessionelle og samtaleforløb med forældre, der ønsker hjælp til udfordringer i familielivet og forældrerollen. 

  I min behandling kan vi arbejde med problemstillinger såsom forståelse af barnets adfærd og behov, forandring af familiedynamikker eller bevidstgørelse omkring egen forældrestil, herunder historie, vaner og værdier. Ligeledes kan vi arbejde både teoretisk og praktisk med udvikling af mere hensigtsmæssige samspilsmønstre samt fremme af barnets trygge tilknytning. Samtaleforløbet vil med fordel kunne indeholde konkrete øvelser i hjemmet.

  Vi hjælper dig igang

  Psykologhjælp over video

  Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

  > Læs mere og se priser her

  w

  Skriftlig psykologhjælp

  Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

  > Læs mere og se priser her

  Kontakt en psykolog med det samme

  Hvad er online psykologhjælp?

  Har du spørgsmål?
  Kontakt Client Care