Autoriseret psykolog

Linda S.

Særlige ekspertområder:

Forældrerådgivning: Pludselig opstået alvorlig/ livstruende sygdom hos børn, Livsafslutning hos børn, Sygdom/syndromer/handicap, hørenedsættelse, epilepsi, autisme mv hos børn, Tab af søskende, Yngre børn, der ikke trives i deres pasningstilbud

Rådgivning til pårørende, herunder bedsteforældre ift nedenstående:

Børnebørns sygdom/handicap/trivsel og evt. livsafslutning.

Eksistentielle samtaler med voksne ift nedenstående:

Sygdom, dødsfald, tabsoplevelser, stress, livskriser mv.

 

Bred klinisk erfaring

De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i voksenlivet udfordringer og livskriser, der kan opleves som uoverstigelige at acceptere og leve med. 

Nogle gange vil der blive behov for at inddrage en erfaren psykolog, der kan hjælpe med at afklare dilemmaerne, støtte og rådgive, indtil du selv finder den mest brugbare retning i dit liv.

I samtalerne med mig, vil du møde en psykolog, der forholder sig åben og undersøgende i forhold til de udfordringer og dilemmaer du står i. 

I fællesskab finder vi et eller flere fokusområder, der vil være centrale at få talt om og få udforsket nærmere ift at acceptere og komme videre med de udfordringer du står i.

Du behøver ingen henvisning

Kort om Linda

Alder: Født i 1956

Erhvervserfaring:

Mere end 35 års erfaring som psykolog indenfor specialområdet (herunder VISO/Socialstyrelsen), almenområdet (PPR) samt området indenfor Børne Palliation/ Børn og Unge Hospice. 

Derudover har jeg igennem flere år fungeret som privatpraktiserende psykolog med fokus på forældrerådgivning til yngre børn.

Uddannelse: Cand.psych, fra Københavns Universitet 1987. 

Autoriseret samt specialist i klinisk børnepsykologi og supervision.

Kurser og efteruddannelse: 

Har igennem årene deltaget i en lang række nationale/nordiske-  og internationale konferencer vedr. børn med: funktionsnedsættelser sjældne sygdomme, høre/synsnedsættelser,  ADHD, Autisme, palliation, sorg,krise og tab samt  meditation mv.

Sprog: Psykologhjælp på dansk

 

NB: Er det Linda, du specifikt ønsker at booke, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du registrerer dig. Så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.

Min behandlingsform

I et samtaleforløb hos mig, tilbydes du et fokuseret  og afgrænset samtaleforløb, der vil tage udgangspunkt i de udfordringer du ønsker hjælp til.

I samtalerne lægger jeg vægt på, at vi i fællesskab undersøger, på hvilken måde udfordringerne viser sig, hvordan du genfinder dine ressourcer og bedst kommer videre i livet.

Vii tager et skridt ad gangen og du får den nødvendige tid til refleksion. Der gives tid og ro til at tanker, følelser og kropslige fornemmelser kan komme til udtryk, hvorved fundamentet for forandring dannes.

Jeg er inspireret af blandt andet systemisk-, narrativ-, metakognitiv-, eksistentiel- teori og tænkning. Valget af metode, vil afhænge af de udfordringer du står i.

Derudover har jeg mange års undervisnings-  og praksiserfaring med meditation/ mindfulness, som kan inddrages efter ønske.

Vi hjælper dig igang

Psykologhjælp over video

Videokonsultationerne foregår som en traditionel konsultation ansigt-til-ansigt live via web-kamera på din computer, tablet eller smartphone, som du kender det fra fx. Teams eller Zoom. Men det foregår via We.Cares egenudviklede krypterede og sikre løsning.

> Læs mere og se priser her

w

Skriftlig psykologhjælp

Den skriftlige psykologhjælp foregår ligesom på email, men over en krypteret og sikker platform. Du skriver præcis, når det passer dig, lige så ofte du har behov for det. Din psykolog svarer dig inden for 24 timer på hverdage.

> Læs mere og se priser her

Kontakt en psykolog med det samme

Hvad er online psykologhjælp?

Har du spørgsmål?
Kontakt Client Care